Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „udržitelný rozvoj“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (9)
Zobrazení:
Zobrazeno 9 z 9 položek
Základní vzdělávání
1. 3. 2018 0x 5036x
Místní Agenda 21 jako nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy
MŠMT informace pro školy Pro radnice měst a obcí, realizující Místní Agendu 21, jsou partnery také děti a mládež – ve městech pracují dětské a studentské parlamenty, jsou organizována „mladá…
Základní vzdělávání
13. 1. 2014 0x 6669x
Udržitelná spotřeba: scénář 1. projektového setkání
Žáci nejprve zmapují téma, které je jim do velké míry neznámé. Dozví se nové informace, které reflektují. Na základě toho, co zjistili, se rozhodnou, jak informovat veřejnost o tématu mobilních…
Odborné vzdělávání
6. 1. 2014 0x 3441x
Udržitelný rozvoj - podpora Místní agendy 21
MA21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na…
Základní vzdělávání
7. 6. 2010 6x 10642x
Důvody realizace výchovy k udržitelnému rozvoji
Článek seznamuje učitele s odbornými východisky a důvody realizace výchovy k udržitelnému rozvoji. Zabývá se tématy jako ekologická krize, stres ekosystému, nosná kapacita prostředí a altruismus.…
Základní vzdělávání
23. 4. 2010 0x 6572x
Autem, pěšky, na kole?
Článek informuje o aktivitách občanského sdružení Auto*Mat, které organizuje výukové aktivity v severních Čechách věnované udržitelné dopravě ve městě.
Základní vzdělávání
1. 10. 2009 0x 10586x
Jak pracovat s tématy udržitelného rozvoje ve vyučování
Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) je novým požadavkem na kurikulum českého vzdělávání. Pedagogové mohou VUR vnímat jako další navyšování množství učiva, které je již teď v řadě předmětů obtížné…
Základní vzdělávání
14. 5. 2008 1x 104008x
Škola pro udržitelný rozvoj – výzva všem
Příspěvek představuje mnohé aktivity a vydařené akce, které byly uskutečněny v rámci projektu Škola pro udržitelný rozvoj, jenž byl zaměřen na zlepšování životního prostředí. Stěžejní byla v tomto…
Gymnaziální vzdělávání
8. 8. 2005 0x 17087x
Děti na Zemi
Praktický příspěvek je zaměřen na popis aktivit, při kterých si žáci uvědomují, že ne všechny děti na Zemi mají rovnocenné podmínky. V některých regionech jsou děti ohrožovány válkami, nemocemi,…
Základní vzdělávání
19. 1. 2005 0x 8317x
Možnosti environmentální výchovy a Agenda 21
Příspěvek se zabývá možnostmi, jak může vlastivědné vyučování přispět k environmentální výchově a k myšlenkám a praxi místní Agendy 21.
Zobrazeno 9 z 9 položek