Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > www.žádný problém

www.žádný problém

Praktický příspěvek
příklad
projekt
Autor Mirka Gardoňová
Během tohoto dlouhodobého projektu by se žáci měli zdokonalit ve využívání počítače v každodenním životě a společnými silami vytvořit internetové stránky své třídy. Projekt poskytuje velké množství prostoru pro vlastní iniciativu žáků a pro propojení učiva jednotlivých předmětů.

Cíl výuky

Cílem projektu bylo vytvoření webových stránek naší třídy.

Žáci se měli naučit:

 • vyhledávat informace na internetu
 • používat svou mailovou schránku
 • orientovat se na třídním webu a využívat ho
 • spolupodílet se na jeho tvorbě
 • psát a publikovat články do jeho rubrik
 • prezentovat naši třídu, školu i město na internetu

Projekt  www.žádný problém byl realizován ve čtvrtém ročníku v rámci jedné třídy během téměř dvou měsíců. Kromě vícehodinových bloků, které se věnovaly tomuto tématu, daná problematika prolínala téměř do všech předmětů a vyučovacích hodin.

Téma: Počítač - můj přítel a pomocník na celý život.

Zadání úkolů pro žáky:

 • vymyslete co možná nejvhodnější internetovou adresu
 • založte třídní webové stránky
 • společně zvolte jejich grafickou podobu
 • nakreslete logo naší třídy
 • zvolte jednotlivé rubriky webu a vkládejte do nich příspěvky
 • založte a naučte se používat svoji e-mailovou schránku
 • vyhledávejte informace na internetu
 • naučte se základní manipulaci s digitálními fotografiemi
 • naučte se ukládat a přenášet data pomocí počítače
 • pokuste se na internetu vyhledat vhodné odkazy pro výuku zábavnou formou

Realizace

1. Motivací pro žáky byla hned v úvodu soutěž ve vymýšlení internetové adresy našich budoucích internetových stránek. Demokratickým způsobem jsme z mnoha návrhů hlasováním vybrali ten, který se líbil nejvyššímu počtu žáků.

2. V počítačové učebně jsme na portálu www.estranky.cz založili třídní internetové stránky a společně jsme se dohodli na jejich grafické podobě. 

3. Při výtvarné výchově se každý pokusil nakreslit logo třídy. Také tentokrát vzešel vítězný návrh z hlasování. Ten potom vybraná skupina naskenovala a umístila na stránky.

logo
1. Logo

4. Žáci si prohlíželi webové stránky jiných škol a tříd, vytvářeli si představu o tom, jaké by chtěli mít své stránky. V následné dikuzi jsme se dohodli na struktuře stránek a vytvořili jsme si základní rubriky. Každá skupina měla pro danou rubriku nalézt vhodný název a napsat do ní alespoň jeden příspěvek. Vzniklé rubriky: Úvod, Kontakty, O nás, Pro výuku, Pro rodiče, Rozvrh hodin, Co jsme prožili, Co nás čeká, Oslavenci, Napište nám.

5. Při hodinách slohu se každý pokusil napsat příspěvek do rubriky Co jsme prožili. Ty nejzdařilejší jsme uveřejnili.

6. Každý z žáků si (pokud ji již neměl) založil svou e-mailovou schránku a naučil se posílat zprávy včetně přikládání souborů. Velice zábavná byla hra „Na e-mailovou poštu“, při níž si žáci posílali či přeposílali tajnou zprávu - obdoba hry na tichou poštu. Záleželo nejen na správnosti, ale i na rychlosti.

7. Při hře „Na detektivy“ si zase každý vyzkoušel, do jaké míry umí vyhledávat informace na internetu. Během jedné hodiny měl v počítačové učebně najít odpovědi na deset různorodých otázek, které měly návaznost na probírané učivo.

8. Žáci se také naučili zacházet s digitálním fotoaparátem, stahovat fotografie do počítače a umisťovat je na naše stránky. Vznikla tak fotogalerie, která se úspěšně rozrůstá a díky které mohou i rodiče nahlédnout do zákulisí naší školní práce a fotografie si vytisknout.

Celý projekt žáky velmi bavil a jeho velký význam vidím především v praktickém vyústění. Webové stránky naší třídy jsou i téměř po roce plně funkční, stále se rozšiřují a jsou dobrým pomocníkem žáků i rodičů.

Při práci s daty žáků na internetu je vždy choulostivá otázka osobních údajů žáků a rodičů. V příloze proto uvádím vzor souhlasu rodičů. Formulář přílohy dodal dle zkušeností ve své škole a po právní konzultaci bez nároku na honorář recenzent článku pan učitel Petr Naske.

Reflexe

Téma bylo pro mé žáky více než zajímavé a přitažlivé a jeho bezprostřední propojení s praxí (tvorba vlastních webových stránek)  ho činilo ještě atraktivnějším. Všechny získané znalosti a dovednosti mohli ihned zúročit při vytváření internetových stránek naší třídy. Uvědomovali si smysluplnost své práce, ale i velkou míru zodpovědnosti. Vždyť výsledky jejich snažení jsou na internetu přístupné široké veřejnosti. Žáci byli nuceni spolupracovat, komunikovat, společně pracovat a tvořit, ale také si práci dělit a organizovat. Největší obtíže jim dělalo dohodnout se.

Projekt probíhal ve čtvrtém ročníku, příště bych ho však raději zařadila až do páté třídy. Je časově náročný a doporučuji ho realizovat v průběhu jednoho až dvou měsíců. Na závěr je nutné stanovit kritéria a osoby zodpovědné za spravování webových stránek. Jejich tvorbu by měl mít učitel stále pod kontrolou.

Při tvorbě webových stránek můžete samozřejmě využít i jiné portály - např. Google Sites (sites.google.com), Webgarden (webgarden.cz), webnode (webnode.cz) ad. Já však mám s eStránkami velmi dobré zkušenosti, proto jsme zvolili právě jejich služby.

Pokud má vaše škola své internetové stránky, je dobré do nich vložit odkaz na třídní web. Podobně jsme tak učinili i my, čímž se návštěvnost našich stránek mnohonásobně zvětšila.

Naš projekt inspiroval i některé mé kolegyně a kolegy a doufám, že budou inspirovat třeba i vás.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc28 kBFormulář souhlasu rodičů
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek