Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Žáci tvoří obsah příští hodiny sami – Padlet
Odborný článek

Žáci tvoří obsah příští hodiny sami – Padlet

8. 12. 2020 Základní vzdělávání
Autor
Ing. Ivana Chmelařová

Anotace

Padlet se často používá jenom pasivně, jako zdroj informací, učitel tam umístí nějaké svoje materiály a odkazy na videa a podobně a řekne žákům, „podívejte se na Padlet, tam to všechno máte“. Ne všichni žáci se ale opravdu na tyto materiály pak podívají, natož aby s nimi nějak pracovali. Takže učitel se tak trochu pro tuto část své třídy namáhal zbytečně. Mnohem efektivnější je, když se role obrátí.

Cíl

Vést žáky k autonomnímu učení, podpořit kontakt žáků s jazykem, kterému se učí, i v době mimo školní vyučovací hodiny. Umožnit žákům, aby se probíraným tématem zabývali prostřednictvím materiálů, které jsou jim blízké, protože si je sami vyberou, nebo je pro ně vyberou spolužáci. 

Padlet patří k nástrojům, které pomáhají žákům k větší aktivitě. Aspoň někdy je dobré udělat ze svých žáků své asistenty. Čas od času třeba mohou k nějakému tématu shromáždit materiál, s kterým bude pak třída pracovat v příští navazující hodině. Dostanou příležitost, aby ovlivnili, s jakým materiálem se bude příště pracovat, a co se tedy v hodině bude dít. Nejenom to. Když spoluvytvářejí obsah příští hodiny, popřípadě dalších navazujících aktivit, zabývají se probíraným tématem důkladněji a zůstane jim z něj v hlavě víc, protože jsou nuceni se jím zabývat aktivněji. Navíc v čase, který není přímo součástí hodiny. A také to znamená méně práce pro učitele.

Postup:

1) Vezmu Padlet, vytvořím nadpisy a sepíšu pokyn, co žáci mají udělat a dokdy. Pro angličtinu, například pro téma „How to Stay Healthy“, může takový pokyn  („instructions“ – na následujícím obrázku vlevo) vypadat takto:

Task of the Week:

Collect interesting materials you want to use and talk about next Monday. It will be a follow-up lesson for our topic „How to Stay Healthy“, but this time YOU will bring the materials, not me!

Task:

1) Find a video/song/cartoon/text/poem/podcast connected with our topic. Or, you can create a video, cartoon, text etc. of your own (I am looking forward to it).  

2) Create a question connected with your material for the other students in the class. Add it in the Comment section (Přidat komentář) before Wednesday EOD.

3) (Before the Monday lesson)

Choose one of the materials added by the other students. Answer the question. Or, you can ask another question, or you can comment on the material. Make sure you do not copy an answer posted by somebody else before.

První sekce vlevo je tedy zadání („instructions“), další sekce jsou kategorie očekávaných příspěvků od žáků (video, písnička, komiks, popř. podcast, anebo vlastní tvorba. Vlastní produkci preferuji, proto je tato sekce umístěná hned vedle zadání a je doplněná ilustrací, aby přitáhla pozornost): 

 

Vytvoření padletu
Autor díla: Ivana Chmelařová

2) Pokud žáci tuto aktivitu ještě neznají, dám jim rovnou příklad, jak by jejich příspěvek mohl vypadat, viz následující obrázek (video s Jamie Oliverem, třetí sekce zleva). Otázka k tomuto videu je:

Why does Jamie Oliver have the sugar on the stage? (Proč Jamie má na scéně cukr?) 

 

Autor díla: Ivana Chmelařová

3) Žáci následují příklad, najdou pro probírané téma doplňující video, podcast, píseň nebo báseň a umístí tento svůj materiál na Padlet. Nebudou ale přijata stejná videa, podcasty atd. od dvou různých žáků. Žáci mohou také nakreslit svůj vlastní obrázek, mohou natočit vlastní video nebo složit jednoduchou písničku nebo básničku sami, pokud chtějí.

4) Ke svému materiálu na Padletu žáci vymyslí otázku, určenou ostatním spolužákům – tím  předvedou, že obsahu, který přidávají, sami rozumí, protože těžko vymyslíte otázku k videu, pokud se na to video nejdřív nepodíváte. 

5) Žáci se ještě před příští hodinou podívají na tento Padlet znovu, projdou si příspěvky ostatních, jeden si vyberou a odpoví na položenou otázku. Nikdo nesmí opakovat nic, co už bylo řečeno. Žák, který odpovídá později, ale může odpověď někoho jiného doplnit, opravit nebo rozšířit.  

Materiál k probíranému tématu musí přibližně odpovídat úrovni pokročilosti skupiny, autor musí na svou otázku, kterou pokládá ostatním, znát odpověď. Materiál musí být vhodný pro použití ve školní třídě - nesmí být vulgární ani zaměřený příliš úzce tak, že by mu většina ostatních spolužáků nerozuměla. Ostatní žáci mohou lajkovat nebo v komentářích uvést, jestli se jim příspěvek líbí/nelíbí (pokud nelíbí, mohou napsat, proč se jim nezdá vhodný).  

Žáci musí reagovat na příspěvky ostatních v daném termínu – odpovídají na otázky, popřípadě komentují, mohou také přidat svou vlastní otázku. Učitel před následující hodinou pak docela přesně ví, co z tématu, v tomto ilustračním příkladu z tématu „How to Stay Healthy“, žáky zajímá. V reálné hodině, která následuje, pak může už rovnou probíhat diskuze na základě toho, co žáci umístili na Padlet, dá se zpívat, diskutovat o videích a dále pracovat s příspěvky studentů tak, jak je v rámci probíraného tématu nebo jazykového jevu vhodné a užitečné. Žáci bývají mnohem aktivnější, protože spolurozhodovali o tom, co se v hodině bude dít.     

Reflexe

Formát příspěvků žáků k probíranému tématu může být různý, osvědčilo se mi pracovat s videem, písničkami, krátkými texty, podcasty, u mladších nebo méně pokročilých žáků účelu vyhoví i jednoduché obrázky a fotky. Když žákům předem řeknu, že se mají snažit najít nebo vymyslet něco, co bude nejen souviset s probíraným tématem, ale bude to přitom i vtipné, obvykle od nich dostanu příspěvky mnohem kvalitnější. A nejlepší je, když místo Google a Youtube použijí vlastní nápady a umístí na Padlet vlastní tvorbu – když se v hodině pracuje s jejich vlastními kresbami,  básničkami (někdy dostanu i vlastní písničku), tak ochota ostatních něco říct a  nějak přispět je pak o dost větší, než když se používá materiál z učebnic nebo z webů. 

Když tento postup – tedy když žáci tvoří obsah příští hodiny, ne já – používám opakovaně, snažím se, aby to nebylo pokaždé stejné. Takže například řeknu některým žákům, aby svoje vlastní výtvory nedávali na Padlet celé. Nebo někteří z těch, kdo dávají text, umáznou  poslední větu nebo poslední část sloky. Tito žáci pak nevymýšlejí otázku pro ostatní, prostě se jen zeptají, co chybí, a my hádáme, dohadujeme se, vylepšujeme... a baví nás to.

Když jsem začala Padlet používat, narazila jsem na to, že uživatel bezplatné verze může mít pouze 3 Padlety, ale já jsem jich potřebovala víc. Takže jeden z těchto tří Padletů mám jako „univerzální“, používám ho opakovaně. Když aktivita proběhne, řeknu žákům, že obsah jim zůstane k dispozici ještě po dobu dalšího týdne. Potom si obsah uložím do svého archivu, příspěvky smažu a žákům zruším přístup, vyměním pokyn a nadpis pro jiné téma a použiji tento Padlet znovu s novým obsahem a s jinou třídou.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Ivana Chmelařová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
8. 12. 2020
Článek pracuje s aktuálním tématem, zařazení technologií do výuky. Prezentovaná aktivita je vhodná pro výuku v běžné třídě, zároveň i pro distanční vzdělávání. Může být inspirací i pro učitele nejazykových předmětů.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální