Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Jednoduchá tvorba pracovních listů třeba...

Ikona informativni

Jednoduchá tvorba pracovních listů třeba pro vzdělávání na dálku

Autor: Petra Cemerková Golová
Anotace: Článek a jeho přílohy popisují možnost tvorby pracovních listů nebo testů k využití třeba při výuce na dálku, ale i běžně. Pomocí přiloženého manuálu, který v obrázcích popisuje postup krok za krokem, zvládne tvorbu i učitel, který zvládá jen základní práci s počítačem.
Klíčová slova: vzdělávání na dálku, pracovní list, test, digitální technologie, ICT

MANUÁL PRO UČITELE K VYTVOŘENÍ PRACOVNÍHO LISTU / TESTU

V PROSTŘEDÍ GOOGLE FORMULÁŘE

V tomto manuálu je krok za krokem popsána tvorba testu / pracovního listu v prostředí Google formuláře. Tyto materiály fungují jako klasické TESTY – tedy: otázka a na ní volba x možných odpovědí, v nichž respondent (v našem případ žák) zatrhne správnou. Chceme-li, ihned vidí svou úspěšnost. Nechceme-li, nastavíme test tak, že mu zpětnou vazbu poskytneme pomocí e-mailu.

Tyto pracovní listy/testy jsou vhodné:

-       k  VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU,

-       k ověření přečtení a porozumění textu (např. při zadání čtení z čítanky),

-       k ověření znalostí,

-       k procvičení práce s textem, vyhledávání klíčových slov, práce s neúplným textem,

-       pro práci metodou I.N.S.E.R.T, ANO – NE, ŽIVOTABÁSEŇ apod.,

-       pro práci s žáky 2. ročníku (příp. 1. ročníku) až po studenty,

-       pro práci s žáky bez podpůrných opatření i pro žáky s potřebou podpůrných opatření,

-       pro vyvození učiva (nelze-li jinak, pomocí přiloženého výukového videa, obrázků…).

Výhody pro pedagogy:

-       Po osvojení jednotlivých kroků trvá samotná tvorba jednoho listu/testu cca 10 minut.

-       Lze vytvářet šablony a opakovaně používat jen s úpravou zadání, čímž odpadne nastavování odpovědí apod.

-       Je to výborný nástroj pro okamžitou zpětnou vazbu (učitel–žák i žák–učitel), což učitelé jistě ocení při VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU.

-       Učitel si pomocí tohoto nástroje zcela list/test přizpůsobí potřebám žáka a svým plánům, učivu…

-       Test je generován pomocí jednoho kliku. Vznikne odkaz, který učitel zašle rodičům či žákům e-mailem, nebo jej vystaví mimo jiné možnosti na webových stránkách třídy, školy, v Google Classroom.

-       Učitel vidí úspěchy/neúspěchy jednotlivých žáků v jednotlivých listech/testech, což může využít k hodnocení nebo jako podklad k hodnocení.

Podmínka pro pedagogy:

-       Je třeba zřídit nebo využít již hotový Google účet (e-mailovou adresu gmail.com).

Výhody pro žáky a rodiče:

-       Vše funguje bez přihlašování, bez tvorby další účtů a generování přístupových hesel.

-       Žák vyplní přes učitelem zaslaný či na webových stránkách školy vystavený odkaz (pomocí jednoho kliku).

-       Vše lze provést v souladu s pravidly GDPR, i když škola nezřídila žákovské účty. Např. učitel zašle odkaz rodiči na e-mailovou adresu, ke které dal svolení v GDPR souhlasu, a rodič přepošle svému dítěti nebo použije rovnou.

Postup tvorby krok za krokem:

Níže uvedený postup je jedna z mnoha možností. Lze s ní vystačit, ale lze zkoumat i další funkce (vkládat videa, tvořit prostor pro referáty apod.).

Ukázka pracovního listu / testu pro představu (jedna z mnoha možností) viz níže.

https://forms.gle/PCf7tCNKBxfhcQsw5

Článek je v těchto kolekcích:
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 09. 04. 2020
Zobrazeno: 1059krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
CEMERKOVÁ GOLOVÁ, Petra. Jednoduchá tvorba pracovních listů třeba pro vzdělávání na dálku . Metodický portál: Články [online]. 09. 04. 2020, [cit. 2020-08-10]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22458/JEDNODUCHA-TVORBA-PRACOVNICH-LISTU-TREBA-PRO-VZDELAVANI-NA-DALKU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.