Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Metodické a pracovní listy ŽIVÁ ZAHRADA pro...

Ikona informativni

Metodické a pracovní listy ŽIVÁ ZAHRADA pro ZŠ a SŠ

Autor: doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Spoluautor: Ing. Šárka Kramolišová, Mgr. Libuše Rousová, Mgr. Radoslav Vlk Ph.D.
Anotace: Materiály metodické podpory pro pedagogy základních škol, které se zaměřují na ovocné stromy školních zahrad a pěstební a badatelské činnosti s důrazem na ekologické zemědělství. Materiál je zpracován v rozsahu, který lze zapracovat do kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jeho Standardů pro základní vzdělávání.
Klíčová slova: ovocné stromy, školní zahrady, ekologické zemědělství, pěstební činnosti, badatelství

Metodická podpora pro pedagogy základních škol, zaměřená na ovocné stromy školních zahrad. Materiál je zpracován v rozsahu, který lze zapracovat do kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jeho Standardů pro základní vzdělávání.

Správně nastavený výukový plán, zaměřený na školní zahrady (pěstební, badatelské) a ekologické zemědělství, bude mimo jiné motivovat žáky základních škol při výběru povolání k hledání možností uplatnění v zahradnictví a zemědělství. Škola své výpěstky ze školních zahrad může uplatnit ve školní jídelně nebo budou využity ve spolupráci se zemědělci a potravináři v rámci krátkých dodavatelských řetězců.

Tyto metodické materiály byly vytvořeny jako jeden z výstupů činnosti Tematické pracovní skupiny „Ovocné stromy v krajině s vazbou na krátké dodavatelské řetězce” (dále jen TPS). Založení TPS inicioval Regionální odbor Brno Státního zemědělského fondu, Celostátní síť pro venkov.

Mimo výše uvedené Metodické a pracovní listy členové TPS vytvořili také další zajímavé a pro učitele využitelné materiály, např. plakáty s tematikou ovocných dřevin, které jsou dostupné ke stažení na adrese: https://www.szif.cz/cs/tematicke-pracovni-skupiny. Po otevření stránky si kliknutím na spodní název stáhnete dokument „Ovocné stromy pro krajinu – praktická příručka“ a dále rozkliknete složku „Přílohy praktické příručky Ovocné stromy pro krajinu“ a stáhnete si potřebné dokumenty.

Obrázek: Ukázka z obsahu Metodických a pracovních listů pro výuku na téma ovocných stromů.

Autoři díla: Šárka Kramolišová, Libuše Rousová, Radoslav Vlk

Součástí příloh jsou komplexní materiály využitelné pro výuku na téma ovocných stromů a ekologického zemědělství. Materiály jsou výstupem práce tematické pracovní skupiny při SZIF (Státní zemědělský intervenční fond).

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 24. 02. 2020
Zobrazeno: 809krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
doc. Dr. Ing. Petr Salaš. Metodické a pracovní listy ŽIVÁ ZAHRADA pro ZŠ a SŠ. Metodický portál: Články [online]. 24. 02. 2020, [cit. 2020-05-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22415/METODICKE-A-PRACOVNI-LISTY-ZIVA-ZAHRADA-PRO-ZS-A-SS.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.