Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na 1. stupni ZŠ I.
Odborný článek

Výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na 1. stupni ZŠ I.

16. 5. 2018 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Simona Šedá
Spoluautor
Mgr. Jitka Jarníková ,

Anotace

Seriál článků přináší učitelům 1. stupně základní školy inspirativní ukázky výukových aktivit, pomocí kterých lze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost napříč vzděláváním. Náměty pro výuku v různých vyučovacích předmětech byly vytvořeny v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ), jehož realizátorem je Národní ústav pro vzdělávání.

Projekt Podpora práce učitelů (PPUČ), financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Výukové aktivity pro 1. stupeň ZŠ, jejichž podrobný popis naleznete v jednotlivých částech seriálu, se dotýkají nejen tradičních „doménových“ vzdělávacích oborů, ke kterým jsou v praxi tyto tři gramotnosti vázány (český jazyk a literatura, matematika a její aplikace a informační a komunikační technologie), ale ukazují různé způsoby, jakými lze gramotnosti začlenit i do dalších oblastí vzdělávání (cizí jazyk, výtvarná výchova).

Každá z ukázkových úloh byla vytvořena ve spolupráci s učiteli z praxe a následně ověřena ve výuce. Pro snazší orientaci je materiál doplněn specifikací věkové skupiny, pro kterou je aktivita určena, a je vázán na konkrétní vzdělávací obsah. Součástí některých úloh jsou ukázky pracovních listů, se kterými žáci pracovali.

Věříme, že nabízené ukázkové úlohy přinesou vám i vašim žákům nové pohledy na tradiční témata a budou pro vás inspirací využitelnou při plánování další výuky.

Aktuální informace o projektu najdete na www.gramotnostiproucitele.cz.

Další inspiraci naleznete v navazujícím seriálu článků Výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na 1. stupni ZŠ II.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Simona Šedá

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.