Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Kardiopulmonální resuscitace u dětí

Ikona prakticky

Kardiopulmonální resuscitace u dětí

Ikona inspirace
Autor: VOŠZ a SZŠ Hradec Králové
Anotace: Výstup z projektu Předlékařská první pomoc do škol realizovaného Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední zdravotnickou školou, Hradec Králové, Komenského 234. V příloze jsou ke stažení karty: metodický list pro učitele a pracovní list pro žáky.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a zdraví » 2. stupeň » Výchova ke zdraví » uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí
 2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 2. období » uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události, vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista
 3. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 2. období » rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: první pomoc, resuscitace, masáž srdce
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Jednotný postup kardiopulmonální resuscitace (KPR) u dítěte postiženého náhlou zástavou oběhu v souladu s aktuálními doporučenými postupy Evropské rady pro resuscitaci. Dítětem se rozumí postižený mladší 8 let, nejedná se o novorozence.

KPR má přednost před tísnovým voláním.

Zahajte oživování (masáž srdce a umělé dýchání), opakujte asi 1 minutu, pak volejte 155, a pokračujte do příjezdu záchranky.

Postup při základní neodkladné kardiopulmonální resuscitaci u dětí:

 • Provést kontrolu životních funkcí;
 • uložit dítě na záda na pevnou podložku;
 • zprůchodnit dýchací cesty – záklon hlavy (u dětí do 1 roku pouze mírný záklon hlavy);
 • provést 5 umělých vdechů;
 • zahájit nepřímou srdeční masáž – 30 stlačení hrudníku následované vdechy;
 • pokracovat v KPR 30:2;
 • masáž provádět frekvencí 100 stlačení/min;
 • dýchání provádět frekvencí 20 dechu/min;
 • po 1 minutě resuscitace volat 155;
 • dále pokračovat v resuscitaci do příjezdu záchranky.

Kontrolní otázky pro mladšího žáka

 1. Jak zjistíš, zda je dítě v bezvědomí?
 2. Na jaké číslo zavoláš o pomoc?
 3. Kolik umělých vdechů provedeš na začátku resuscitace?
 4. Kolikrát vdechneš do dítěte za 1 minutu?
 5. V jakém poměru budeš pokračovat při KPR u dítěte?

Kontrolní otázky pro staršího žáka

 1. Zahajujeme KPR 5 umělými vdechy nebo srdeční masáží?
 2. Jakou frekvencí stlačení/min budeš provádět masáž?
 3. Co je to přímá srdeční masáž?
 4. Jak velký záklon hlavy bude u 9mesíčního kojence?
 5. Víš, k čemu slouží tepelná fólie?

Projekt Předlékařská první pomoc do škol (http://www.ppp.zshk.cz/) realizovala Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 (www.zshk.cz). Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Předlékařská první pomoc.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 01. 10. 2015
Zobrazeno: 4117krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VOŠZ a SZŠ Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace u dětí. Metodický portál: Články [online]. 01. 10. 2015, [cit. 2020-05-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/20213/KARDIOPULMONALNI-RESUSCITACE-U-DETI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.