Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Písemná práce z matematiky

Písemná práce z matematiky

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Aktivita je zaměřená na možnost volby žáků při řešení matematických úloh s následnou diskusí, podle čeho úlohy vybírali.

Přípravu poskytlo Občanské sdružení Projekt Odyssea. Další přípravy a metodické materiály osobnostní a sociální výchovy naleznete volně ke stažení na www.odyssea.cz. Metodiky byly vytvořeny v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích programů základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií v Praze. Projekt je financován z rozpočtu Evropského sociálního fondu, hlavního města Prahy a České republiky.


Průběh vyučování a časový odhad aktivit:

Zadání, řešení a oprava písemné práce (dle potřeby, v uvedeném případě cca 2 minuty zadání, 8 minut řešení, 5 minut oprava).


Dnes si napíšeme trochu nezvyklou písemnou práci. Dostanete zadání úloh a můžete si vybrat, jestli budete řešit úlohy jednodušší, nebo obtížnější. Bodování úloh i převedení bodů na známky je uvedeno na papíře. Polovinu získaných bodů musíte mít z prvního sloupce (sčítání a odčítání), druhou polovinu z druhého sloupce (násobení a dělení). Na práci máte přesně 8 minut.


Každý žák dostane zadání písemné práce, na daný pokyn začnou všichni současně řešit úlohy. V průběhu práce učitel rozdá na lavice vzorové výsledky (otočené tiskem dolů).

Po uplynutí zadaného času všichni položí pera, vezmou si červenou pastelku a podle vzorového řešení si písemnou práci opraví. Pod každý sloupec s úlohami pak napíší počet získaných bodů. Body žáci sečtou a na písemku napíší známku, kterou získali. Papíry s opravenými písemkami žáci odevzdají učiteli, který je do příští hodiny zkontroluje a další hodinu zapíše známky do žákovských knížek.

Reflexe (10 minut)

Po vybrání písemných prací učitel pokládá žákům otázky, kterými zjišťuje jejich názory a postoje k možnosti výběru obtížnosti úloh.

Doplňující informace k příspěvku

Metody vyučování

 • stručný chronologický přehled použitých metod (technik, aktivit)
 • nejvýše 3 řádky na metodu
 1. Písemná práce
 2. Kontrola výsledků písemné práce
 3. Reflexe, diskuse se žáky

Základní reflektující otázky vztahující se k OSV cílům, které bych rád/a položil/a
- číslováno podle hlavních cílů OSV popsaných výše

 1. Bylo pro vás obtížné zvolit si úlohy?
 2. Začínali jste spíše jednoduššími nebo obtížnějšími úlohami? Proč?
 3. Jaké to pro vás bylo, když jste si mohli vybrat?
 4. Jak jste vnímali svoji zodpovědnost za výsledek?
 5. Jak obtížné úkoly si běžně vybíráte ve svém životě?
 6. Jaké výhody a nevýhody mělo, když si někdo vybíral pouze lehké, nebo obtížné úlohy?
 7. Chtěli byste svou strategii nějak změnit? Troufáte si na těžší úkoly nebo naopak postupujete uvážlivěji?
 8. Jak svou taktiku příště pozměníte?

Jak budu zjišťovat (měřit) dosahování OSV cíle (metody evaluace)

Diskuse se žáky, vyslechnutí jejich názorů

ZŠ a MŠ Červený Vrch, Alžírská 680, Praha 6

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám