Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Klíšťata - edukační materiály ke kampani...

Ikona prakticky

Klíšťata - edukační materiály ke kampani Předej informaci

Ikona inspirace
Autor: Státní zdravotní ústav
Anotace: Kampaň s názvem "Předej informaci" má za cíl zvýšit povědomí o infekcích přenášených klíšťaty a možnosti jejich prevence.
Materiál nabízí prezentace a pracovní listy k tématu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 2. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 2. období » uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
 2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Praktické poznávání přírody » dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Výchova ke zdraví
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: infekce, klíště
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Kampaň s názvem "Předej informaci" má za cíl zvýšit povědomí o infekcích přenášených klíšťaty a možnosti jejich prevence.
Tato kampaň SZÚ je součástí Světového dne zdraví, který připadá na 7. 4. 2014.
 
Učební materiály v příze jsou určeny do škol, institucí, ordinací i k dalšímu šíření.
Přehled příloh:
 1. Předej informaci - Světový den zdraví: klíšťata - prezentace
 2. World Health Day Ticks Prevention - prezentace v AJ
 3. křížovka s legendou - komplet
 4. křížovka s legendou - 1. část
 5. křížovka s legendou - 2.část
 6. leták
 7. poster
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 25. 03. 2014
Zobrazeno: 6115krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ÚSTAV, zdravotní. Klíšťata - edukační materiály ke kampani Předej informaci. Metodický portál: Články [online]. 25. 03. 2014, [cit. 2020-07-05]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/18627/KLISTATA---EDUKACNI-MATERIALY-KE-KAMPANI-PREDEJ-INFORMACI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.