Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Ohlédnutí za konferencí

Ohlédnutí za konferencí

Informativní příspěvek
Autor Martina Kupcová
Ohlédnutí za konferencí.

Dne 9. října 2007 proběhla v Praze konference pro mateřské školy, které se zúčastnilo více jak sto pedagogů. Široké téma dovolilo organizátorům nabídnout program, který svým obsahem reagoval na nejžhavější problémy stávajícího předškolního vzdělávání.

Obrázek
1. Obrázek

Za organizační tým mohu zhodnotit celou konferenci víc než kladně. Poděkování patří především všem přednášejícím a lektorům, kteří svými příspěvky přispěli ke kvalitě konference.

Obrázek
2. Obrázek

Příspěvky přednášejících, které jsme slyšely v dopolední části programu, nám poskytly informace o podpoře zavádění RVP PV do praxe. Měli jsme možnost se seznámit s Metodickým portálem a projekty, které realizuje VÚP. Dále jsme měli příležitost zamyslet se nad tím, jak přistupovat k současnému dítěti, které "stojí" před námi každý den. Myslím si, že příjemným zpestřením byla i prezentace Mateřské školy Duha z Mladé Boleslavi, která představila svůj bezesporu zajímavý školní projekt.

Obrázek
3. Obrázek

Pracovní dílny, které probíhaly v odpolední části, jejich zaměření a způsob vedení jistě přispěly k lepší orientaci pedagogů v problematice autoevaluace a pedagogického hodnocení či přípravě dítěte na školu, ale také nabídly pedagogům možnost získat nové poznatky a dovednosti z oblasti předmatematických představ a pohybových činností, které využijí ve své práci s dětmi.

Obrázek
4. Obrázek

Díky patří všem lektorkám, které byly ochotny dvakrát po sobě prezentovat své dílny. Jsem si vědoma, že to pro ně byla náročná práce, ale touto formou jsme se snažili vyjít vstříc všem přihlášeným účastníkům a poskytnout jim možnost zúčastnit se více dílen a odnést si co nejvíce nových poznatků a zkušeností.

Ještě jednou díky všem za účast a podporu.

Martina Kupcová

Obrázek
5. Obrázek
Obrázek
6. Obrázek

 


 

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám