Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Podpora výuky odborného cizího jazyka II...

Ikona informativni

Podpora výuky odborného cizího jazyka II.

Autor: Jitka Tůmová
Spoluautor: Mgr. Veronika Sováková
Anotace: Podpora výuky odborného cizího jazyka ve středním odborném vzdělávání je jednou z priorit současného jazykového vzdělávání v ČR. V současné době zaměstnavatelé vyžadují absolventy škol, kteří jsou na dostatečné jazykové úrovni a jsou vybaveni jak jazykovými, tak společenskými i osobnostními kompetencemi.
Klíčová slova: odborný cizí jazyk, agropodnikání, zahradnictví, ŠVP, Standardy
Vazby článku:
Tento článek navazuje na téma článku: Podpora výuky odborného cizího jazyka

Znalost cizího jazyka, včetně odborné terminologie, je v současné době základním předpokladem pro úspěšné zapojení absolventů SOŠ na pracovním trhu. Stále však lze najít řadu škol, které se začlenění odborného jazyka do výuky obávají. Národní ústav pro vzdělávání proto připravil jako metodickou pomoc Standardy odborného cizího jazyka, které jako metodická podpora navazují na zařazení přílohy Standardy pro základní vzdělávání (Standardy) pro vzdělávací obory Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Matematika a její aplikace v roce 2013 a na vytvoření Metodických komentářů ke Standardům pro základní vzdělávání v roce 2015.

Standardy nastavují minimum z odborného cizího jazyka, které by měl žák ovládat, seznam probíraných témat, dovedností, odborných lexikálních jednotek a návrhy konkrétních výukových aktivit, konkretizují očekávané výstupy rámcových vzdělávacích programů, obsahují základní metodické pokyny, poznámky ke způsobu předkládání učiva. Cílem Standardů je napomoci pedagogům, rodičům i žákům při naplňování vzdělávacích cílů stanovených v rámcových vzdělávacích programech jednotlivých oborů vzdělání. Standardy by měly mít zásadní význam pro ověřování výsledků žáků, vyučujícím mohou napomoci k přípravě na výuku, k tomu, jak vést žáky, aby nároky na žáky kladené odpovídaly požadavkům RVP, neboť ve standardech nemůže být téma, které není obsaženo v RVP.[1]

V návaznosti na zveřejnění Standardů odborného jazykového vzdělávání v oboru gastronomie, hotelnictví, turismus byla dále zpracovány Standardy odborného jazykového vzdělávání v oboru Zahradnictví a Standardy odborného jazykového vzdělávání v oboru Agropodnikání, které jsou uvedeny v příloze.


[1] Pozn. Standardy jsou i v zahraničí přirozenou součástí kurikula, představují minimum, základní učivo, jehož znalost by měla směřovat k tomu, že vyučující bude snadněji inovovat či revidovat metody své výuky.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 29. 11. 2017
Zobrazeno: 1891krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.333333333333333
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
TŮMOVÁ, Jitka . Podpora výuky odborného cizího jazyka II.. Metodický portál: Články [online]. 29. 11. 2017, [cit. 2020-09-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/21605/PODPORA-VYUKY-ODBORNEHO-CIZIHO-JAZYKA-II.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.