Domů > Odborné články > Jazykové vzdělávání > Vytváříme instagramový profil
Odborný článek

Vytváříme instagramový profil

7. 6. 2023 Jazykové vzdělávání
Autor
Veronika Korbelová

Anotace

Pracovní list je určen žákům, jejichž jazykové znalosti odpovídají jazykové úrovni A1/A2–B1. Žáci vytváří instagramový profil, příběh a video fiktivní postavy, člena rodiny nebo vybrané osobnosti za pomoci šablony v bezplatném online nástroji Canva. Úkoly jsou zaměřeny na opakování slovní zásoby tematického celku Popis a charakteristika osoby. Na konci pracovního listu lze najít informace o Canvě a návod k vytvoření zadaných úkolů.

 Autor: Mgr. Veronika Korbelová

Metody: tvorba instagramového profilu v aplikaci Canva

Vzdělávací obor: Německý jazyk

Tematický okruh:  Popis a charakteristika osoby

Očekávané výstupy 

Žáci ovládají slovní zásobu na téma Popis a charakteristika postavy, sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se popisované osoby. napíší krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení, vytvoří instagramový profil, příběh a video v aplikaci Canva.

Časová dotace

Výuka: 45 minut/ Příprava: 45 minut

Pomůcky, hardware a software

 • Učitel: PC nebo notebooky, připojení k internetu, tabule, projektor
 • Žák: PC nebo notebooky, připojení k internetu

Zdroje

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti

Žáci rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele a reagují na ně hlavně verbálně, rozumí obsahu krátkého psaného textu, píší slova a krátké věty na základě textové předlohy, rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života.

Digitální dovednosti

Žáci znají základní principy práce s aplikacemi, umí legálními způsoby získávat, upravovat a sdílet média, ovládají efektivní způsob, jak vyhledávat nejrůznější informace.

Vzdělávací cíle 

Žáci umí popsat osobu vhodnými slovy a vhodně uspořádanými větami. Umí získané informace digitálně zpracovat, uložit, zálohovat a sdílet. Na základě získaných informací žáci vytvoří instagramový profil, příběh a video. Žáci prezentují výsledky své práce před skupinou. 

Přínos využití digitálních technologií

Žáci pracují s online platformou Canva, která, která umožňuje vytvářet vizuální obsah bez nutnosti profesionálního vzdělání v oblasti designu. Nabízí širokou škálu předpřipravených šablon, grafických prvků, obrázků, textů a nástrojů pro úpravu, které uživatelé mohou použít k vytvoření různých typů designů, jako jsou například prezentace, letáky, plakáty, sociální média grafika, infografiky, vizitky, webové stránky, a mnoho dalšího. Canva je k dispozici zdarma, ale nabízí také placené funkce a možnosti rozšíření, jako jsou například rozšířená knihovna šablon, možnosti úpravy, propojení s ostatními nástroji, apod.

Metodická poznámka

Při menším počtu žáků ve třídě doporučuji, aby každý žák vypracoval všechny tři úkoly, pokud je žáků ve třídě více než 8,  je lepší nechat žáky vypracovat úkoly ve trojcích, kdy si ve skupině zvolí jednu postavu/ osobnost a každý žák zpracovává jednu z možností, tedy příběh, příspěvek, reels. Vypracované pracovní listy doporučuji předem zkontrolovat a opravit případné chyby. Předejdeme opravování v průběhu prezentace, které by ji zbytečně mohlo narušit.

Téma Instagramu je možné u pokročilejších žáků využít i k diskuzi o tom, jak může profil na ostatní působit a jak profil vytvářet, abychom předešli kyberšikaně.

Malý metodický tahák, jakou gramatiku a slovní zásobu lze v aktivitě využít:

 • Přítomný čas – obvyklý den, speciální den
 • Minulý čas – co dělal, jak strávil volno
 • Podmiňovací způsob – co by si přál
 • Zápor, vyjádření záporu
 • Představit člověka na základě profilu
 • Bavit se o koníčcích a denních aktivitách
 • Komentovat fotografie, psát komentáře
 • Bavit se o charakteru, povaze
 • Jak je ti sympatická? Bavil by ses s ním? Jakou dělá práci?
 • Co máte společného? Má partnera? Jaký partner by byl ideální? Seznamka.
 • Kam by jel na dovolenou?
 • Sledoval bys tento profil? Proč?
 • Bavit se o sociálních sítích – TikTok/FB/Twitter… fotky, příspěvky, Jaké profily sleduješ?

Popis materiálu (vzdělávací aktivity)

1. Žáci dostanou za úkol vytvořit instagramový profil.

Mohou si vybrat, zda se bude jednat o

 1. fiktivní postavu (vymyšlená, pohádková..).
 2. někoho z rodiny.
 3. osobnost, kterou obdivují.

K vytvoření profilu využijí žáci online nástroj Canva, pracují se šablonou pro sociální sítě: https://www.canva.com/templates/?group=social-media

Jak vytvořit instagramový profil v Canvě

Přihlašte se  do účtu Canva nebo si vytvořte nový účet, pokud ho ještě nemáte. Klikněte na tlačítko "Vytvořit design" a vyberte možnost "Instagram Post". Zvolte základní šablonu, kterou chcete použít pro svůj Instagram profil, nebo můžete začít s prázdnou šablonou a přizpůsobit ji podle svých potřeb. Nyní můžete přidávat prvky do svého designu, jako jsou obrázky, text, ikony a pozadí. Vyhledávejte prvky v kategorii "Elements", přidávejte text v kategorii "Text", atd. Upravujte svůj design pomocí nástrojů jako jsou "Crop", "Resize" nebo "Effects". Když budete s designem hotovi, klikněte na tlačítko "Stáhnout" v pravém horním rohu a uložte svůj design jako JPEG nebo PNG. Nyní se přihlaste do svého Instagram účtu a klikněte na tlačítko "Profil" v dolní části obrazovky. Klikněte na tlačítko "Upravit profil" a vyplňte informace o svém profilu, včetně jména, profilového obrázku a popisku. Klikněte na tlačítko „Změnit profilový obrázek“ a nahrajte svůj design z Canvy.

Hotovo! Nyní máte svůj vlastní profil na Instagramu s nádherným designem!

Žáci mohou využít všech dostupných funkcí – Stories (příběhů), klasických příspěvků, Reels.

2. V příspěvku vytvoří text s obsahem, co právě postava dělá, kde se nachází nebo co zažila.

Jak vytvořit příspěvek v Canvě

Přihlaste se do Canva účtu nebo si vytvořte nový účet, pokud ho ještě nemáte. Vyberte formát, který chcete použít pro svůj  příspěvek. Instagram nabízí různé formáty pro příspěvky, jako jsou čtvercové, horizontální nebo vertikální. Vyberte šablonu, která odpovídá požadovanému formátu.

Další kroky: viz Jak vytvořit instagramový profil v Canvě. Přidejte popis ke příspěvku a také vhodné hashtagy. Pokud chcete, můžete přidat další prvky, jako jsou filtry, efekty nebo emoji.

3. V příběhu napíší žáci krátkou charakteristiku dané osoby.

4. V Reels představí koníčky dané osoby.

Jak vytvořit Reels v Canvě

Vyberte formát. Reels mají rozměry 1080 × 1920 pixelů, takže vyberte šablonu s tímto rozměrem.

Další kroky: viz Jak vytvořit instagramový profil v Canvě

Přidejte hudbu, efekty a další prvky, aby byl váš příspěvek úplný.

5. Na závěr žáci prezentují svoji práci. Zdůvodní, proč si postavu/osobu vybrali, a na základě jednotlivých příspěvků ji popisují a charakterizují.

Zkušenosti s použitím materiálu

K myšlence využít Instagram v hodině cizího jazyka mě přivedla kolegyně, která má snad všechny sociální sítě a pravidelně na nich sdílí svoje zážitky. Já osobně Instagram nepoužívám a k sociálním sítím mám spíš zamítavý přístup, proto jsem byla k nápadu zpočátku skeptická. Moji žáci 2. ročníku byli nápadem nadšeni. K vypracování zadaného úkolu použili tablety a telefony, a i když se šablonami v Canvě neměli zkušenosti, nestačila jsem se divit, jak rychle byli hotovi. Výsledky práce jsem předem zkontrolovala, opravili jsme nějaké gramatické chyby a žáci prezentovali své výsledky před třídou. Ostatní mohli klást doplňující otázky, pokud je k postavě něco zajímalo. Po celkovém hodnocení práce, kdy se skupiny navzájem hodnotily, vznikl také prostor k diskuzi o tom, co nám sociální sítě dávají a co berou.

Výhodou Canvy je, že je její používání velmi intuitivní a žáci tyto činnosti velmi dobře ovládají. Výhodou této aktivity je, že příprava učitele je nulová.

TIP pro vás, milé kolegyně!, milí kolegové Zkuste si třeba založit třídní účet, zapnout funkci soukromý profil a skrýt například počet tzv. lajků, pokud máte pocit, že by čísla mohla žákům jakýmkoliv způsobem škodit. Do vašeho třídního deníku můžete postupně nahrávat fotky a videa jako vzpomínky na tematické hodiny, které si se žáky rozhodně chcete zapamatovat.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Veronika Korbelová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Jazkové vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • výstižně formuluje své myšlenky a vyjadřuje je v projevech mluvených a psaných.
 • Jazkové vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • motivuje se pro další učení a usiluje o zlepšení svých jazykových znalostí;
 • Jazkové vzdělávání
 • Kompetence sociokulturní
 • přispívá k vytváření hodnotných mezilidských a interkulturálních vztahů.