Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Občanský průkaz 4.0 – Vzdělávací programy pro středoškolské učitele občanské nauky a ZSV
Odborný článek

Občanský průkaz 4.0 – Vzdělávací programy pro středoškolské učitele občanské nauky a ZSV

Anotace

V rámci projektu Občanský průkaz 4.0 vznikly vzdělávací programy pro středoškolské učitele (zejména občanské nauky a ZSV) a vzdělávací programy pro žáky středních škol. Tyto programy jsou zaměřeny na rozvíjení kompetencí pro demokratickou kulturu a jejich cílem je především posílení občanských kompetencí žáků středních škol.

V rámci projektu Občanský průkaz 4.0, který v letech 2018–2021 realizovalo Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) ve spolupráci se třemi univerzitami (MU Brno, UP Olomouc, UHK Hradec Králové), vzniklo celkem 6 vzdělávacích programů pro žáky středních škol a 6 vzdělávacích programů pro středoškolské učitele (zejména občanské nauky a ZSV). Každý program byl ověřen s cílovou skupinou a zhodnocen dvěma odbornými posuzovateli.

Programy pro žáky

Programy pro žáky jsou připraveny v rozsahu 16 hodin a středoškolští učitelé je mohou použít buď v celém rozsahu, nebo si z nich vzít do výuky jen část. Tři programy jsou určeny pro žáky SŠ s maturitou (typicky pro žáky gymnázií) a jejich témata jsou následující:

 • Mediální gramotnost (garant: Masarykova univerzita v Brně)
 • Politická gramotnost (garant: Univerzita Hradec Králové)
 • Respekt, tolerance, rozmanitost (garant: Univerzita Palackého v Olomouci)

Pro žáky nematuritních oborů jsou určeny dva programy s těmito tématy:

 • Mediální gramotnost (garant: Masarykova univerzita v Brně)
 • Respekt, tolerance, rozmanitost (garant: Univerzita Palackého v Olomouci)

Jeden program je pak připraven pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří navštěvují nematuritní obory na SŠ:

 • Politická gramotnost (garant: Univerzita Hradec Králové)

Na ověřování programů pro žáky se podílelo celkem 12 středních škol z Jihomoravského, Olomouckého a Královéhradeckého kraje.

Programy pro učitele

Programy pro učitele jsou koncipovány jako programy pro DVPP, proto je kterákoli instituce poskytující DVPP může volně využít a nechat si je akreditovat jako svůj program v rámci DVPP.

Programy jsou koncipovány jako dvoudenní (16hodinové) semináře a obsahují tři tematické bloky: Teorie – v tomto bloku jsou účastníci seznámeni s aktuálními problémy v konkrétní oblasti a s aktuální odbornou reflexí této problematiky. Praxe – v tomto bloku jsou představeny vynikající dostupné vzdělávací materiály a vzdělávací aktivity, které mohou účastníci využít ve své výuce. Sdílení – v tomto bloku je vytvořen prostor pro vzájemné sdílení zkušeností účastníků; v rámci moderované diskuse účastnící sdílí příklady dobré praxe a diskutují o aktuálních pedagogických výzvách spojených s danou problematikou.

Témata jednotlivých vzdělávacích programů pro učitele:

 • Odpovědný vztah k médiím
 • Občanská participace na veřejném životě
 • Podpora demokratických hodnot
 • Politická participace na veřejném životě
 • Prevence extremismu a respekt ke kulturním odlišnostem
 • Rozvoj všeobecného přehledu a občanských kompetencí

Všechny uvedené programy vznikly v rámci projektu OP VVV „Občanský průkaz 4.0 – kompetence pro demokratickou kulturu, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008154“ a nejpozději v lednu 2022 budou dostupné na webových stránkách projektu a poté také zde na Metodickém portálu RVP.CZ.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.