Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Týden s Wikipedií aneb jak se stát wikipedistou za 7 dní – část 2.: čtvrtek až neděle
Odborný článek

Týden s Wikipedií aneb jak se stát wikipedistou za 7 dní – část 2.: čtvrtek až neděle

22. 11. 2018 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Jaroslav Mašek

Anotace

Nepoužívejte Wikipedii pouze jako čtenáři, tvořte ji. Staňte se aktivními wikipedisty, těmi, kteří Wikipedii píší a neustále vylepšují. Tento článek je vaším průvodcem. Během 7 dnů se postupně – pomocí stručných návodů – seznámíte se základy editace, naučíte se upravovat existující články a také vytvářet články zcela nové.

“Podstata Wikipedie je něčím, v co lidi opravdu věří. Je pro svět příliš cenná, než aby ji zkazili.”

                                                                                        – Jimmy Wales

Čtvrtek (Nový článek – část 1.: základní části)

9.    Základní informace k tvorbě nového článku

V předchozí kapitole jsme se naučili, jak doplnit část textu do již existujícího článku. Dříve nebo později však začneme přemýšlet o tom, že bychom chtěli takový článek umět vytvořit. Dnes se na tvorbu nového článku zaměříme a postupně si ukážeme základní části, které by měl obsahovat.

Podobně jako v případě editace již existujícího článku, i zde bychom měli začít správnou volbou tématu. Zamyslet se, zdali téma, které jsme si pro nový článek vybrali, je opravdu natolik encyklopedicky významné, aby si zasloužilo své místo v encyklopedii. Ne vše v ní totiž musí nutně být. O encyklopedické významnosti se dozvíte více zde. Možná by také stálo za to podívat se na to, co Wikipedie není, abychom si ověřili, zda naše téma nespadá do některé z uvedených kategorií.

Pro první nový článek se někdy doporučuje vybrat si nějakou významnou osobnost. Kritéria významnosti lidí najdete v tomto článku.

Já psal svůj první nový článek o Bořivoji Brdičkovi, největším českém propagátoru technologií ve vzdělávání. Téměř všechny části, které v tomto článku najdete, si zde postupně ukážeme.

Jakmile jsme si vybrali vhodné téma a ověřili si, že je dostatečně encyklopedicky významné, čeká nás, podobně jako v případě úpravy již existujícího článku (viz kapitola 6), sběr sekundárních, případně primárních zdrojů, na kterých vybudujeme náš text. Každý článek musí obsahovat alespoň dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje. Více o tom se dočtete zde.

Stručně jednotlivé kroky:

1.    Zvolte encyklopedicky významné téma pro svůj článek.

2.    Najděte min. 2 nezávislé, netriviální, věrohodné zdrojů k tématu.

Přehled odkazů a jejich zkratek na Wikipedii v této kapitole:

WP:Jak vytvořit článek

WP:Encyklopedická významnost, WP:EV, WP:NN

WP:Wikipedie:Významnost (lidé), WP:VL, WP:EVL

WP:Co Wikipedie není, WP:CWN, WP:NE, WP:NOT, WP:WWIN

WP:Dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje, WP:2NNVZ, WP:NNVZ

10. Tvorba struktury a obsahu nového článku na Pískovišti

Při tvorbě jakéhokoliv textu, nejen toho encyklopedického, bychom měli nejspíše začít strukturou. Podíváte-li se na jakýkoliv článek na Wikipedii, zjistíte, že začíná krátkým úvodem, ve kterém je tučně zvýrazněn název článku. Tento úvod obsahuje encyklopedickou definici tématu, a případně též shrnutí nejdůležitějších informací z dalšího textu. Více k úvodu článku včetně příkladu najdete zde.

Dále následuje vlastní text členěný na kapitoly a nakonec závěrečná sekce a seznam portálů a kategorií.

Inspirujte se z úvodů článků s podobným tématem (např. o významných osobnostech, bude-li o nějaké psát) a připravte si úvod na svém Pískovišti. Máte-li na něm z předešlé editace nějaký text, můžete jej smazat, abyste měli čistou stránku pro přípravu nového článku.

Po úvodu nás čeká naplánování a vytvoření jednotlivých kapitol. Podle významné osobnosti by to mohly být například Kariéra, Život, Dílo, Politické působení, apod. Opět se pokuste inspirovat jinde. Nejde o to napsat komplexní článek o dané osobnosti či jiném tématu, ale spíše začít jednou až dvěma oblastmi/kapitolami, na které bude možné později navázat. Já začal u článku o Bořivoji Brdičkovi úvodem a poté přidal kapitolu s názvem Funkce. Až později přibyly kapitoly Kariéra a Dílo.

Na Pískovišti si pod úvodní pasáž připravte jednu kapitolu s vaším přeformulovaným textem na základě vyhledaných informací a na konec textu si podobně jako v případě dřívějšího doplnění poznamenejte použité zdroje.

Při samotném psaní textu nezapomínejte, že vytváříte encyklopedické heslo. Měli byste proto psát příslušným encyklopedickým stylem (více o něm zde), dodržovat typografická pravidla a samozřejmě dodržovat pravopis (zmiňovali jsme je již v kapitole 6). Více o pravopisu v tomto článku. O vzhledu a stylu se přehledně dočtete zde.

Jakmile máte texty připraveny, opatřete je zdroji pomocí nástroje Citace, jak jsme si detailně popsali v kapitole 7, když jsme editovali již existující článek.

Uložte změny na Pískovišti volbou Zveřejnit změny… a vyplňte shrnutí editace a tuto editaci uložte tlačítkem Zveřejnit změny. Přestože se jedná pouze o vaše Pískoviště, tedy prostor k vlastnímu zkoušení, vyplňujte shrnutí editace i zde. Zautomatizujete si tuto činnost a v budoucnu se vám nestane, že byste uložili editaci bez tohoto shrnutí.

Stručně jednotlivé kroky:

1.    Vytvořte úvod článku.

2.   Připravte si alespoň jednu kapitolu, která bude následovat po úvodu.

3.   Vložte citace pomocí nástroje Citace.

4.   Uložte článek s vyplněným shrnutím editace.

Přehled odkazů a jejich zkratek na Wikipedii v této kapitole:

Nápověda:Úvod článku

WP:Vzhled a styl, WP:VAS, WP:GTL

WP:Encyklopedický styl, WP:ES

WP:Pravopis, WP:P

Wikipedista:Podzemnik/Osmidílná stezka k Nejlepšímu článku

11. Doplnění referencí a vnitřních odkazů (wikilinků) k novému článku

Nyní máte připraven a ozdrojován krátký úvod článku a jednu kapitolu, zbývá nám už jen doplnit závěrečnou sekci s odkazy a opatřit text několika vnitřními odkazy. Na obě tyto části se nyní podíváme a současně si trochu procvičíme editaci pomocí Wikitextu.

Na vašem Pískovišti, kde máte připraven celý text nového článku, vytvořte na jeho konci nový odstavec (klávesou Enter) a napište text „Odkazy“ a tento text naformátujte ve stylu Nadpis. Pod nadpis Odkazy (klávesou Enter opustíte text nadpisu) vložte text „Reference“ a naformátujte jej stylem pro Podnadpis 1.

I Visual Editor umí značkovací jazyk Wikitext, proto nadpis Odkazy můžete vytvořit zadáním „==Odkazy==“ a podnadpis Reference pomocí textu „===Reference===“ přímo ve Visual Editoru, a nemusíte pak oba texty dodatečně formátovat.

Pod podkapitolu Reference nyní vložíme sekci s automatickým výpisem seznamu referencí neboli zdrojů, pokud se vám nevytvořila automaticky po vložení citací nástrojem Citace. Přepněte Visual Editor do Wikitextu volbou Editovat zdroj, a za řádek ===Reference== na nový řádek vložte text „<references />“.

Ve Wikitextu je sekce Shrnutí editace přímo pod kódem, tak nezapomeňte napsat, co jste právě udělali, např. napište „vložen výpis seznamu referencí“. Než zveřejníte změny tlačítkem Zveřejnit změny (zde je pod shrnutím editace), vedlejším tlačítkem Ukázat náhled se přesvědčte, že výpis seznamu referencí je skutečně pod podkapitolou Reference. Poté můžete změny uložit.

Poslední, co nám nyní zbývá, je doplnit náš text o vnitřní odkazy, jinak řečeno klíčová slova našeho textu opatřit odkazy, které směřují do Wikipedie, tj. na jiná encyklopedická hesla, nikoliv mimo Wikipedii. Pokud bychom v rámci článku chtěli odkázat na jiné webové stránky, např. na domovskou stránku dané osobnosti, museli bychom to realizovat na konci článku v rámci podkapitoly Externí odkazy umístěné pod podkapitolou Reference.

My se však nyní zaměříme na vytvoření několika vnitřních odkazů. Ukážeme si to přímo na mém textu o kariéře Tigera Woodse. Mým záměrem je prolinkovat turnaj PGA Championship, který zmiňuji v poslední větě na článek na Wikipedii, který o tomto turnaji pojednává. Ve Visual Editoru označím proto text „PGA Championship“ a v menu kliknu na značku pro odkaz (symbol řetězu), který je umístěn nalevo od slova Citace. Pokud článek na Wikipedii již existuje, sám se mi nabídne (jako v tomto případě) a mně jen stačí jej vybrat. Pokud by článek neexistoval, což je případ turnaje „Farmers Insurance Open“, objeví se informace s červeným názvem a textem, že stránka zatím neexistuje. Pokud trvám na tom, že chci i tak odkaz vytvořit s tím, že se domnívám, že by bylo dobré, aby tato stránka v budoucnu vznikla, vyberu i tak tuto volbu, a v textu mám nyní místo modrého textu, který symbolizuje wikilink na existující článek, odkaz červený, který informuje o tom, že daná stránka zatím neexistuje.

Ve svém článku tímto způsobem vytvořte alespoň jeden vnitřní odkaz a váš text na Pískovišti znovu uložte.

Poznámka: červený link se vám zobrazí i u klíčových slov, které nejsou v prvním pádu (např. Ministerstva školství…). Zde musíte změnit slovo v nástroji pro odkazy na první pád, aby se vyhledalo mezi hesly na Wikipedii.

Stručně jednotlivé kroky:

1.   Vložte kapitolu Odkazy a podkapitolu Reference na konec článku.

2.   Vložte výpis seznamu referencí pomocí Wikitextu.

3.   Vytvořte vnitřní odkazy (wikilinky) z klíčových slov.

4.   Uložte článek s vyplněným shrnutím editace.

Přehled odkazů a jejich zkratek na Wikipedii v této kapitole:

WP:Reference, WP:REF

WP:Vnitřní odkazy, WP:Wikilinky

Pátek (Nový článek – část 2.: šablony a kategorie)

12. Publikování nového článku s doplněnými kategoriemi a vybranými šablonami

Váš článek je nyní připraven. Má úvod, další jednu či více kapitol, závěrečnou pasáž s odkazy, a je propojen s dalšími články na Wikipedii pomocí wikilinků.

Zbývá už jen doplnit kategorie pro jeho tematické začlenění a šablony, které budou informovat o stavu článku. Ale to už uděláme přímo ve Wikipedii po založení nového článku a nikoliv na Pískovišti.

Nejprve náš nový článek vytvoříme založením nové stránky. Do vyhledávacího pole Wikipedie napište název vašeho nového článku a dejte jej vyhledat. Systém samozřejmě stránku nenajde, a tak vám nabídne její vytvoření hned v úvodu daného výsledku hledání takto: „Můžete stránku (název stránky) vytvořit nebo požádat o její vytvoření.“ Název stránky je v této větě červeně, jelikož zatím neexistuje. Klikněte na červený název stránky a tím otevřete novou stránku s názvem Vytváření (název stránky). Stránka se otevře ve Wikitextu, ale toho se nelekejte. Na nové kartě vašeho prohlížeče si otevřte stránku s vaším Pískovištěm, přepněte se do Wikitextu volbou Editovat zdroj a celý připravený text zkopírujte do schránky (CTRL + C). Vratťe se na druhou kartu, kde máte otevřenu prázdnou novou stránku a text ze schránky sem vložte (CTRL + V). Nyní přepněte novou stránku do Visual Editoru kliknutím na Založit a potvrzením Přepnout, a zkontrolujte, že se vám text podařilo vložit správně, a to včetně sekce Reference s výpisem zdrojů.

Než stránku zveřejníme, vložíme do jejího úvodu šablonu Pracuje se. Tato šablona informuje čtenáře a správce Wikipedie o tom, že na stránce stále pracujete, že z vaší strany ještě může dojít ke změnám a doplněním a že zatím do ní nemají jakkoliv zasahovat, dokud neuplyne vámi určený čas. Ten se obvykle zadává v řádu hodin či maximálně několika dnů. Šablonu poté můžete sami odstranit a nahradit ji například šablonou Ve výstavbě, která vyzývá další Wikipedisty, aby pomohli s vylepšení stránky vlastními editacemi. Správci Wikipedie mohou tuto či jiné šablony vložit na vaši nově vytvořenou stránku sami, pokud naznají, že je to vhodné.

Více o šablonách zde. Detaily k šabloně Pracuje se najdete zde, o šabloně Ve výstavbě se pak dočtete zde.

Šablony se umisťují nad úvod článku. Vytvoříme proto nový odstavec před celým textem, abychom si udělali prostor pro vložení šablony. Šablonu vložíme volbou Vložit (najdeme v menu přibližně uprostřed, napravo od ikony „Citace“). Z rozbalovací nabídky vybereme Šablona a do pole Název šablony napíšeme Pracuje se. Vybereme hned první z nabízených voleb a klikneme na ikonu Přidat šablonu. Vyplníme předpokládaný čas ukončení. Můžeme vložit např. datum příštího dne nebo některého z dalších dnů, pokud víme, že na stránce budeme potřebovat ještě pracovat, a potvrdíme vložení tlačítkem Vložit. Po vložení šablony zkontrolujeme znovu celý text, a pokud je vše v pořádku, můžeme novou stránku publikovat pomocí modrého tlačítka Zveřejnit stránku vpravo nahoře. Před zveřejněním nezapomeňte vyplnit Shrnutí editace.

Po potvrzení pomocí tlačítka Zveřejnit stránku je tato viditelná všem čtenářům Wikipedie.

Ještě nám zbývá článek dobře tematicky zařadit výběrem vhodné kategorie a jejím vložení na konec článku. Abychom nemuseli zdlouhavě procházet všechny dostupné kategorie, podíváme se na podobný, dříve publikovaný článek, jaké jsou u něj uvedeny kategorie. Když jsem hledal vhodnou kategorii pro svůj nový článek o golfovém turnaji PGA Championship, podíval jsem se na článek popisující jiný podobný turnaj, konkrétně The Open Championship, abych zjistil, že vhodná kategorie se jmenuje Golfové turnaje. Udělejte to podobně.

Jakmile budete vědět název kategorie, zeditujte stránku ve Wikitextu pomocí odkazu Editovat zdroj a na konec textu, tedy až za kapitolu Odkazy (Reference a Externí odkazy), vložte tento wikitext: [Kategorie:název kategorie]. Já vložil: [Kategorie:Golfové turnaje]. Doplňte shrnutí editace (např. textem „vložena kategorie“), které je umístěno hned pod wikitextem, a modrým tlačítkem pod shrnutím zveřejněte změny.

Stručně jednotlivé kroky:

1.   Založte novou stránku přes vyhledávací pole.

2.   Vložte text překopírováním textu z Pískoviště (přes wikitext).

3.   Vložte šablonu „Pracuje se“ s přiměřeným datem platnosti.

4.   Založte stránku (nezapomeňte na shrnutí editace).

5.   Vložte vhodnou kategorii pomocí wikitextu.

Přehled odkazů a jejich zkratek na Wikipedii v této kapitole:

WP:Šablony/Údržba

Šablona:Pracuje se

Šablona:Ve výstavbě

WP:Kategorie

Sobota (Přidání obrázků do článku a na Wikimedia Commons)

13. Přidání obrázku do článku

Určitě jste v článcích na Wikipedii viděli vložené obrázky a určitě jste už během týdne přemýšleli o tom, jak přidat obrázek také do svého článku. Jak možná tušíte, není možné nahrát do článku libovolný obrázek, který najdete na internetu, a překvapivě ani takový, který spadá pod volnou či jinou otevřenou licenci. Všechny obrázky a další multimediální obsah na Wikipedii je uložen v multimediální databázi Wikimedia Commons (zkráceně Commons), kam se na něj z Wikipedie odkazuje.

Obrázek, který chcete vložit do článku na Wikipedii, tedy musíte najít na Wikimedia Commons nebo, je-li váš, do této databáze nejprve vložit a prokázat, že jde o váš obsah, nebo že máte souhlas od autora daného multimediálního obsahu, a tento souhlas během procesu nahrávání doložit. Jak vložit vlastní fotografii na Commons si ukážeme v následující kapitole. Nyní se podíváme, jak vložit do článku obrázek, který už je v Commons uložen.

Nejdříve se pokusíme vhodný obrázek najít přes vyhledávací pole na stránce Wikimedia Commons. Když jsem sám hledal obrázek pro svůj článek o PGA Championship, zadal jsem klíčová slova „PGA Championship“ a tohle byl výsledek. K mému překvapení tu nebylo ani logo turnaje, jelikož se na něho vztahují práva, která jej neumožňují umístit do neanglické Wikipedie. Nakonec se mi jako nejvhodnější jevila fotografie Gena Sarazena, trojnásobného vítěze tohoto turnaje.

Jakmile najdete vhodný obrázek na Commons, hned vedle obrázku (případně nad ním) jsou uvedeny varianty pro použití na různých portálech. Vyberte volbu „Použít soubor na wiki“ a zkopírujete daný wikitext buď pro náhled, nebo pro samostatný obrázek. V mém případě šlo o tento kód: [[File:Gene Sarazen.JPG|thumb|Gene Sarazen]].

Poté otevřte daný článek ve wikitextu (odkazem Editovat zdroj) a obrázek vložte nad celý text.

Obrázek se ve výchozím režimu vloží napravo. Pokud byste jej chtěli vložit nalevo, museli byste to přidat do wikikódu, vedle vlastnosti |náhled|.

Kód můžete i upravit o titulek či wikilink do Wikipedie (jméno v hranatých závorkách).

Já jej například upravil takto:

[[File:Gene Sarazen.JPG|thumb|Gene Sarazen|[[Gene Sarazen]], trojnásobný vítěz PGA Championship (1922, 1923, 1933) s pohárem pro vítěze]].

Místo anglického „File:“ může být český výraz „Soubor:“, místo „thumb“ slovo „náhled“.

Po vložení wikitextu s obrázkem se podívejte na náhled stránky volbou Ukázat náhled, kterou najdete zcela dole na stránce hned vedle modrého tlačítka Zveřejnit změny. Pokud jste s umístěním a velikostí obrázku spokojeni, vyplňte shrnutí editace a zveřejněte změny.

Více o obrázcích v článku se dočtete zde nebo pak v nápovědě.

Stručně jednotlivé kroky:

1.   Vyhledejte vhodný obrázek na Wikimedia Commons.

2.   Vedle obrázku zvolte volbu Použít soubor na wiki a zkopírujte si do schránky (CTRL + C) vhodný wikikód (pro náhled nebo celý obrázek).

3.   Zeditujte stránku ve wikitextu (volbou Editovat zdroj) a vložte daný wikikód nad celý text článku. Kód můžete doplnit o další vlastnosti, např. velikost nebo popis.

4.   Zobrazte náhled. V případě, že je vše v pořádku, vyplňte shrnutí editace a zveřejněte změny.

Přehled odkazů a jejich zkratek na Wikipedii v této kapitole:

WP:Obrázky v článku

Nápověda:Obrázky

14. Publikování obrázku na Wikimedia Commons

Cizí fotku už do článku vložit umíme. Když už ale budeme psát svůj nový článek, chtělo by to do něj vložit i svou fotografii. A možná máte nafoceno nějaké téma, resp. sérii fotek, které na Commons zcela chybí, a rádi byste je tam přidali. Jak na to, si ukážeme nyní.

Abyste vůbec mohli vkládat obsah na Commons, musíte si nejdříve vytvořit svůj účet zde. Po přihlášení – resp. po registraci – se k nahrávání dostanete přes domovskou stránku Commons.

Vždycky, když jsem publikoval své fotografie na Wikimedia Commons, držel jsem se Průvodce načítání souborů. Začíná pěknou infografikou, která vysvětluje, jaký obsah je možné na Commons nahrát. Shrnuto v jedné větě, můžete nahrát buď svá díla, nebo díla cizí, pokud autor udělí svolení s používáním tohoto díla dle licence Creative Commons používané na Wikimedia Commons (CC 0, CC BY nebo CC BY-SA), kdy kdokoliv může dané dílo používat, kopírovat, upravovat či prodávat. Pod infografikou je tlačítko Další, které vás posune na stránku pro vkládání obsahu, kde načtete svou fotografii (případně jiný multimediální obsah) a tlačítkem Pokračovat se poté dostanete na obrazovku, která se  týká práv, kde v tomto případě vyberete volbu „Tento soubor je mé vlastní dílo“, a přejdete tlačítkem Další k popisu dané fotografie. Zde vyplníte název obrázku, popis a zvolíte vhodné kategorie. Tlačítkem Zveřejnit poté dojde k nahrání fotografie na Commons a vzápětí se vám zobrazí kódy pro její použití na Wikimedii či jiném webu. Pro použití na Wikipedii zkopírujte příslušný wikikód, který poté vložte do vašeho článku pomocí Wikitextu (Editovat zdroj).

Více o nahrání souboru se dočtete zde. O přispívání na Commons stručně informuje i tento návod. Další zajímavé zdroje najdete na konci této kapitoly.

V případě, že obsah, který nahráváte, není váš, na obrazovce Uvolnit práva vyberete volbu Tento soubor není mé vlastní dílo a vyplníte příslušné informace o zdroji, autoru a licenci, v některých případech dle licenční šablony.

Stručně jednotlivé kroky:

1.   Seznamte se s Průvodcem načítání souborů na Commons.

2.   Vyberte obrázek, který chcete vložit a načtěte ho pomocí průvodce.

3.   Zvolte, zda je soubor vaším či cizím dílem.

4.   Vyplňte údaje k fotografii či danému materiálu – vč. vhodných kategorií – a soubor zveřejněte.

5.   Po načtení obrázku zobrazený kód pro wiki použijte ve vašem článku na Wikipedii, pomocí wikitextu (Editovat zdroj).

Přehled odkazů a jejich zkratek na Wikipedii v této kapitole:

Domovská stránka Wikimedia Commons

Průvodce načítáním souborů na Wikimedia Commons

Nápověda:Načtení souboru (nahrání obrázku do Wikimedia Commons)

Commons:Popisky licence souborů (licenční šablony)

Commons:První kroky

Commons:Licencování

Commons:Svobodné zdroje multimédií

Nápověda:Jak kategorizovat soubory na Commons 

Neděle (Volný den, a co dál)

Je neděle, udělejte si volno a dejte si od psaní Wikipedie na chvíli pauzu.

Za předchozích šest dní jste toho zvládli hodně, a teď je potřeba nechat to všechno trochu uležet. Dnes udělejte něco sami pro sebe. Relaxujte po svém.

V tuto chvíli už umíte vytvořit celý článek na Wikipedii, což je fantastické. Můžete být na sebe právem hrdí.

Během té dlouhé, šestidenní cesty jsem se vás snažil příliš nezahltit teorií a provést vás tím základním a nejdůležitějším. Záměrně jsem proto vynechal pokročilejší editace – jako například tvorbu Infoboxu. Na to a další pokročilé editace se podíváme jindy.

Moc bych si přál, aby tady vaše cesta neskončila. Abyste pokračovali v psaní Wikipedie i v budoucnu. Pokud o tom uvažujete, možná se teď ptáte, co editovat dál? Závěrečná kapitola se na tuto otázku snaží odpověď.

15.  Co dál – plán tvorby na další týdny

Když přemýšlím o svém psaní Wikipedie, většinou nejde o plánované aktivity. Že bych si stanovil, co budu editovat ten který den nebo týden. Spíš se u mě jedná o spontánní akce. Když vidím, slyším či čtu o nějaké osobnosti, tématu, události, zamyslím se, zdali by nebylo vhodné danou informaci do Wikipedie doplnit nebo přímo vytvořit nové encyklopedické heslo. Tak vznikly například články o golfových major turnajích PGA Championship nebo událostech jako je Hodina kódu.

Zajímavou inspirací by pro vás mohla být i nápověda Co dělat pro Wikipedii, kde byste mohli získat nápady na další své editace.

Kolem Wikipedie se děje spousta zajímavých aktivit a akcí. Možná se budete chtít v budoucnu seznámit i s nimi. Za zmínku určitě stojí Klub Wikipedie, kde máte možnost potkat se s dalšími wikipedisty a probrat s nimi vše, co jen vás k Wikipedii napadne.

A pokud byste přece jen chtěli raději editovat Wikipedii za pomoci zkušených wikipedistů, vyzkoušejte některou z nabízených vzdělávacích akcí organizovanou Nadací Wikimedia Česká republika. Více o nich najdete zde.

Ať už se ale rozhodnete pro jakoukoliv cestu, nebojte se toho, a jak říkají wikipedisté: editujte s odvahou.

Přehled odkazů a jejich zkratek na Wikipedii v této kapitole:

Nápověda:Co dělat pro Wikipedii

WP:Klub

Wikipedie:Vzdělávání

WP:Editujte s odvahou, WP:ESO, WP:BB, WP:BOLD

Další důležité odkazy, které vám mohou pomoci

Přehled odkazů a jejich zkratek na Wikipedii v této kapitole:

WP:HELP, Nápověda:Obsah

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jaroslav Mašek

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.