Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 1. ...

Ikona teoreticky

Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 1. část

Ikona odbornost
Autor: Eva Zelendová
Spoluautor: Emil Calda
Anotace: Spojitost mezi náměty k výuce matematiky, které byly zveřejněny před mnoha lety, s pojetím vzdělávání v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia.
Téma příspěvku:Nadaní žáci
Klíčová slova: profesor Ypsilon, matematická kondice

V polovině prázdnin zveřejnilo MŠMT na svých stránkách Rámcový vzdělávací program pro gymnázia a Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou (dále RVP G/GSP). Tímto krokem bylo zahájeno dvouleté období tvorby školních vzdělávacích programů (dále ŠVP) na jednotlivých gymnáziích. Často se mezi učiteli diskutuje o tom, zda reforma vzdělávání, kterou RVP G/GSP ztělesňuje, nutně musí zavrhnou vše "staré". Tento příspěvek chce ukázat, že nejen víno zraje, ale že i dobré nápady pro práci s nadanými žáky neztrácejí s léty význam, jsou-li kvalitní.

V úvodní části charakteristiky vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace (tak jak je uvedena v RVP G/GSP) naleznete následující formulace:

Během studia žáci objevují, že matematika nachází uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti (např. v ekonomii, technice, ale i ve společenských vědách), že je ovlivňována vnějšími podněty (například z oblasti přírodních věd) a že moderní technologie jsou užitečným pomocníkem matematiky. Žáci poznávají, že matematika je součástí naší kultury a je výsledkem složitého multikulturního historického vývoje spojeného s mnoha významnými osobnostmi lidských dějin.

A až se budete "prokousávat" vzdělávacím obsahem, dostanete se i k tematickému okruhu

ZÁVISLOSTI A FUNKČNÍ VZTAHY

Očekávané výstupy
žák

  • načrtne grafy požadovaných funkcí (zadaných jednoduchým funkčním předpisem) a určí jejich vlastnosti
  • formuluje a zdůvodňuje vlastnosti studovaných funkcí a posloupností
  • využívá poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů
  • aplikuje vztahy mezi hodnotami exponenciálních, logaritmických a goniometrických funkcí a vztahy mezi těmito funkcemi
  • modeluje závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí
  • řeší aplikační úlohy s využitím poznatků o funkcích a posloupnostech
  • interpretuje z funkčního hlediska složené úrokování, aplikuje exponenciální funkci a geometrickou posloupnost ve finanční matematice

Někdy je člověk sám překvapen, jaké asociace mu některá slova vyvolají. V daném případě mi slovní spojení uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti a funkční předpis vyvolala vzpomínku na osobnost, se kterou jsem se seznámila před 32 lety na MFF UK. Pro vás, kteří máte rádi hádanky, ještě malá nápověda. Osobnost, o které hovořím, je muž, autor následujících veršů:

Nezáporná čísla mají
odmocnítko ráda:
když se pod něj schovají,
mají krytá záda.
V nečasu a nepohodě
slouží jim jak stan.
Záporná však ke své škodě
přístup mají zakázán.

Řada z vás již ví, že výše uvedenou osobností a mým velkým pedagogickým vzorem je Doc. RNDr. Emil Calda, Csc.

Vzpomínka na něj se propojila se vzpomínkami na mé pedagogické začátky v matematických třídách – na to, jak jsem každý den dlouho do noci „dělala přípravy“, na mé nadšení, když jsem v Rozhledech matematicko-fyzikálních objevila články o panu profesorovi Ypsilonovi, na to, že jsem si řadu z nápadů pana profesora hned vyzkoušela se svými žáky. A pak jsem si uvědomila, že už je to dost let, že někteří současní učitelé matematiky snad ještě ani nebyli na světě! Od hypotézy, že existuje alespoň jeden učitel matematiky, který nezná články pana docenta Caldy o profesoru Ypsilonovi, byl jen krůček k činu.

S laskavým svolením autora a za vydatné pomoci mých kolegů z VÚP se mi podařilo převést texty článků do podoby, která umožnila jejich uveřejnění na Metodickém portálu. Dnešní úvodní část obsahuje první dva z patnácti článků. Oba příspěvky jsou provázány s tematickým okruhem Závislosti a funkční vztahy. Věřím, že budou zajímavé i pro vás.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 13. 11. 2007
Zobrazeno: 5299krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZELENDOVÁ, Eva. Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 1. část. Metodický portál: Články [online]. 13. 11. 2007, [cit. 2020-10-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/1712/NADANI-ZACI-NA-GYMNAZIU-A-MATEMATIKA-1-CAST.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.