Odborný článek

Šašek

3. 12. 2010 Předškolní vzdělávání
Autor
Alžběta Palatinová
Spoluautor
Liana Kúthová

Anotace

Prostřednictvím humoru i dalších aktivit se nám povedlo rozvíjet dovednosti dítěte, jeho sebepojetí a sebenahlížení, kreativitu, sebevyjádření, dovednost chápat a správně používat humor. Projekt jsme využili i na poznávání některých písmen a číslic.

Chtěla bych představit projekt, který jsme realizovali v průběhu uplynulého roku. Jeho cílem bylo citlivě se zabývat chováním dětí, poskytnout jim příležitost k osvojování si poznatků a dovedností potřebných při rozvoji pozitivních citů ve vztahu k sobě i k ostatním dětem. Projekt byl realizován za použití metod, které v dětech rozvíjely dovednost chápat a správně používat humor.

Realizace nabízených činností

1. týden

 • motivace
 • vyprávění učitelky s využitím maňáska
 • sestavení myšlenkové mapy
 • pohybová aktivita s využitím rolniček a ozvučných dřívek
 • vyhledávání veselých obrázků v knížkách a časopisech
 • rozvíjení smyslu pro slovní humor, jazykovou tvořivost, rytmus a hudebnost
 • práce s obrázky Není legrace jako legrace
 • pocitová hra Jak se cítíš

2. týden

 • uvolnění emocí, napodobování pohybu ve hře Na šaška
 • cvičení s drátěnkami a balančními míči
 • práce s obrázky Není legrace jako legrace
 • připomenutí si pravidel společného soužití
 • koordinace a pohyby těla, skákání panáka s čísly 1–10
 • rozvíjení kreslířských schopností, fantazie a představivosti
 • práce s písní Cirkus
 • přehrávání situací Citová podpora

3. týden

 • pokračování motivace, získávání zpětné vazby
 • hry s tiskátky, poznávání písmen A, E, Š, K
 • smyslová hra Veselý nebo smutný
 • přehrávání situací, připomenutí pravidla společného soužití
 • vytváření nejzábavnějších klaunů
 • přehrávání situací, podpora schopnosti záměrně řídit svoje chování
 • prohlížení komiksů a veselých obrázků
 • kreslení a malování veselých klaunů a šašků

4. týden

 • řízený rozhovor Jak se to dělá
 • využití cvičebnice Včelička – V cirkuse
 • pocitová hra Co už dovedu
 • uvolnění emocí, napodobování pohybu s využitím nahrávek Klasiky před školou
 • získávání zpětné vazby, hodnocení činností dětmi Co se mi líbilo
 • vystavení prací dětí
 • vystoupení pro rodiče
 • anylýza a hodnocení výsledků vzdělávání

Konkrétní příklady některých aktivit:

Úvodní motivace

"Ahoj, děti, jmenuji se Šašek a budu si s vámi povídat a hrát. Jsem pořád veselý a mám radost, když se ostatní smějí. Naučím vás nějakou legraci, když budete chtít, a budeme se smát společně. Důležité je, aby moje šaškování nikomu neublížilo. Vy jste ještě neslyšely, že smích a legrace může taky ublížit? Hned vám to vysvětlím. Dělá mi starost, když si někdo neprávem dělá legraci z toho druhého. Myslí si, že je to správné a veselé, a přitom nemyslí na to, jestli se mu to líbí, anebo je mu to dokonce i nepříjemné. Třeba když někdo schoval Vojtíškovi bačkůrku a myslel si, že to bude legrace. Nebyla. Vojtíšek byl smutný a bylo mu do pláče. Anebo když Pepík zakopnul a upadl. Jednou jsem si všiml, že při obědě někdo vzal kamarádovi skleničku a dával si ji na hlavu, místo toho, aby ji nechal na stole. Jindy se zase někdo drbal vidličkou ve vlasech a myslel si, že je to legrace. Někdo se tomu hodně smál, ale legrace to nebyla. Moc bych si přál, abyste přemýšlely o tom, co je skutečná legrace a co ne. Pojďte, trochu si zatancujeme a pak si zase budeme povídat."

Motivace maĹˆĂˇskem
1. Motivace maňáskem                                 Autor © Alžběta Palatinová

Pohybová aktivita

Šašek zvoní rolničkami v pravidelném sledu čtvrťových hodnot. Děti skáčou snožmo na místě, lehce se odrážejí a otáčejí dokola. Paže mají zalomené v upažení. Při výskoku se snaží propnout nárty a udržet paty u sebe.

Myšlenková mapa

Další činnosti plánujeme společně, rozvíjíme zájem dětí o dané téma. Neodmítáme žádné řešení, návrhy anebo nápady, které děti vysloví. Pouze taktně upozorníme na zápory nevhodných návrhů, ty nejlepší necháme odsouhlasit dětmi. Zformulujeme úkol, který pro nás z návrhu vyplynul, a domluvíme se s dětmi na jeho realizaci.

Návrhy dětí:

Zahrát si na šaška, zazpívat veselou písničku, nakreslit legrácky, prohlížet kreslené vtipy, vyprávět si, hrát si na cirkus a smát se.

Připomínáme si pravidla společného soužití

 • chováme se k sobě slušně
 • respektujeme právo druhého
 • řekneme, když nám něco vadí
 • kontrolujeme své chování
 • stáváme se zodpovědnými za to, co děláme

Didaktická činnost aktuálně zacílená

Práce s obrázky Není legrace jako legrace

Prohlížíme si obrázky, diskutujeme nad nimi. Hovoříme s dětmi o tom, co by se mohlo v určité situaci stát, jestli to je, anebo není legrace, když se tak někdo chová. Společně se domluvíme, že se budeme chovat tak, aby se to líbilo všem, a že se budeme smát pouze tehdy, když to opravdu legrace je. Vysvětlujeme dětem, že mezi opravdovým humorem a mezi situací, kterou nesmíme zneužít, je velký rozdíl.

Otázky:

Co vás dokáže nejvíc rozesmát? Směješ se rád? Co je to legrace, kdy se smějeme? Máte rádi veselé příhody anebo legrační písničky? Kdo chce říct nějakou veselou příhodu anebo vtip?

Uvolnění emocí, napodobování pohybu

Hra Na šaška

Děti utvoří kruh, jedno dítě je uprostřed a představuje šaška. Předvádí různé pohyby, dělá veselé obličeje, grimasy, předvádí legraci. Ostatní ho napodobují a v roli šaška se vystřídají. Je vhodné využít hudebního doprovodu, např. Kouzelný krámek Rossiniho, Chaplin, Znovu v cirkusu, Respighi, Klasika před školou.

Přehrávání situací, citová podpora

Přehráváme běžnou situaci při hrách, při oblékání, při stolování. Postavy mají změněná jména. Vedeme děti k přemýšlení, diskutujeme o pocitech, o chování jedinců i ostatních.

 • řešíme neadekvátní chování kamaráda (házení bačkorou, pošťuchování)
 • chování u jídla (schovávání příboru, pokládání talíře na hlavu)

Hovoříme s dětmi o tom, že to, co je pro někoho legrace, pro druhého nemusí být veselé a dokonce se mu to nemusí líbit vůbec. Společně se domluvíme, že se musíme chovat tak, aby se to líbilo všem. Musíme se také učit kontrolovat své chování a smát se pouze tehdy, když to je legrace. Pocity druhého nemusí být stejné jako naše. Vysvětlujeme dětem, že jsou hranice mezi humorem a mezi situací, kterou nesmíme zneužít.

Rozvíjení smyslu pro slovní humor, rytmizaci

Hra Na rýmování

Vybereme si říkanku, kterou děti dobře znají, a pokusíme se obměnit původní text o nová vtipná slova. Podněcujeme děti v této činnosti a společně se smějeme novým originálním textům. Říkanku zmelodizujeme. Lidové říkadlo Jenda Benda děti doplnily o exotická zvířata, která se splašila a do auta skočila.

Jenda Benda bubeník
nosil ryby na rybník.
Ryby se mu splašily,
do rybníka skočily.

(logopedická pomůcka Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky, s. 28)

Melodizace a rytmizace říkadla, které si děti vymyslely

Vašek Šašek bubeník
honil tygry přes rybník.
Tygři se mu splašili
a do auta mu skočili.

Myšlenková aktivita

Otázky:
Co je legrace, kdy se smějeme? Smějeme se rádi? Co vás dokáže nejvíc rozesmát? Necháme děti, aby sdělovaly své zážitky, myšlenky a názory.

Práce s obrázky, vciťování

Prohlížíme si obrázky klaunů a šašků, pozorujeme jejich obličeje. Děti popisují, co vidí, jak se asi klaun cítí, když se směje, co bylo příčinou jeho smíchu, povídáme si o cirkuse, o tom, co šaškové umí: žonglovat, házet a chytat míčky, roztáčet a nosit na tyči talíře, padat a skákat, dělat všelijakou legraci. Mají zvláštní oblečení a jejich pomalovaný obličej nás rozesměje. Musí se šašek usmívat, i když ho něco bolí? Jak se asi cítí? Je to v pořádku, říct, když tě něco trápí ? Dá se to poznat i na obličeji? Kde bydlí šašek? Proč lidé chodí do cirkusu?

Tvoříme veselé obrázky

Vzpomeňte si, jak se šašek obléká, jak vypadá jeho obličej, jaké má boty a co dělá. Nakreslete si svého šaška, který ostatním dětem ukazuje, co umí. Kdo chce, může polepit  jeho oblečení barevnými geometrickými tvary. Budeme pracovat ve dvojicích anebo ve skupinkách. Budeme si pomáhat a radit si navzájem.

Děti si vybírají z dané nabídky činností:

 • kreslíme podle vlastní představy
 • dokreslujeme veselé obličeje
 • dokreslujeme druhou půlku obrázku
 • foukáme pro radost

Pomůcky: papíry formátu A4, fixy, pastelky, foukací fixy, barevné samolepky, nastříhané geometrické tvary. Obrázky využijeme k výzdobě.

Veselé dveře

2. Veselé dveře                                    Autor © Alžběta Palatinová

Foukání pro radost
3. Foukání pro radost                              Autor ©  Alžběta Palatinová

Pohybová aktivita -cvičení s drátěnkami a balančními míči

Šašek je vždycky veselý, proto je dětem blízký. Je představitelem pohybu, volnosti. Nabídnu dětem nafukovací balonky, drátěnky, míčky i velké balanční míče. Vyzvu děti, aby předvedly své legrácky, zahrály nějakou veselost. Využíváme balančních míčů ke kutálení, převalování a skákání. Podněcuji děti k pohybu, ke smíchu a k uvolnění přebytečné energie.

Pocitová hra Co už dovedu

Máme radost z toho, když něco sami zvládneme. Sami se oblékneme, uklidíme po sobě hračky, pomůžeme kamarádovi a třeba se naučíme i hezky stolovat a neříkat kamarádovi, když pláče, že je mimino. Dohodneme se, že se to zkusíme naučit do konce týdne (konec týdne děti poznají podle hracího pátku).

Vzdělávací nabídka – práce se cvičebnicí Včelička Cirkus

Vytváření situací s určením vzájemné polohy tří objektů.

Budeme společně krotit blešky a ony budou skákat tak, jak jim to přikážeme. Kažká musí být v políčku sama. Budu vám pomáhat a radit. To bude cirkus!

Hry s tiskátky – poznávání  písmen A, E, Š, K

Pomůcky: molitanová tiskátka, štětce, barvy, papíry

Tiskátka natíráme barvou a otiskujeme tvary vedle sebe, pod sebou. Děti určují, které tvary jsou stejné, které jiné. Tvary pojmenujeme. Vytváříme různé řady, např.

ŠA, ŠA, ŠA, ŠA

ŠE, ŠE, ŠE, ŠE

K, K, K, K

ŠAŠE – K

Pohybová aktivita – skákání panáka-šaška

Na školní zahradě je namalovaný šašek jako skákací panák s čísly od 1 do 10. Děti určují, na jakou číslici skočily, kterou přeskočily, jakou má barvu, počet poskoků apod. Skákacího panáka si můžeme vytvořit i ve třídě z malých kostek, které děti přeskakují, a doplnit ho písmeny anebo čísly nakreslenými na papír. K upevnění papíru na koberec doporučuji kobercovou pásku.

Skákací šašek
4. Skákací šašek                                      Autor © Alžběta Palatinová

Rizika

 • výběr a nabídka témat, která jsou pro vnímání dítěte náročná a jeho životu příliš vzdálená
 • zahlcování podněty a informacemi bez rozvíjení schopnosti s nimi pracovat samostatně
 • potlačování autonomního chování dítěte v zájmu zkratkovitého dosažení vnější disciplíny a poslušnosti
 • ironizování a znevažování úsilí dítěte
 • příliš časté vystupování pedagoga v roli soudce
 • manipulace dítěte tzv. pozitivními prostředky
 • nedostatečná motivace dětí k jejich sebevyjádření a sebeuplatnění
 • nepřiměřené nároky na dítě, častá negativní hodnocení, kdy dítě opakovaně prožívá pocit selhání

Hodnocení činnosti dětmi – co se mi líbilo

 • líbil se mi Vašek Šašek
 • šaškárničky mi udělaly radost
 • klauni, žonglování a míče
 • samé blbosti a nesmysly
 • když jsme dělali legrácky
 • jak jsme tancovali tatrtanec
 • jak jsme si vymysleli novou píseň
 • žonglování a když si hrajeme na cirkus
 • jak jsem kreslil legrační obrázky

Analýza a hodnocení výsledků vzdělávání

Děti získaly představu o tom, co je v souladu s pravidly slušného chování a co ne, které projevy chování jsou vhodné a které nevhodné. Děti, které předtím na sebe poutaly pozornost nevhodným chováním, změnily své chování, začaly víc přemýšlet o tom, co udělají. Důležité je, že se snažily zaujmout postoj k vlastním chybám, k vlastnímu chování. Ze sociálních dovedností si děti procvičily naslouchání, porozumění, schopnost sdělit svůj názor, sebeovládání, toleranci a přizpůsobení se, ohleduplnost a dodržování pravidel.

Děti se učily znát míru i obsah toho, komu a co jsme chtěli humorem sdělit, i předvídat reakci, kterou vyvolá.

U dětí se zlepšila hrubá i jemná motorika, rytmizace, melodizace, smysl pro slovní humor,  poznaly číslice 1–10, písmena A, E, Š, K.

Na závěr projektu jsme uspořádali setkání s rodiči, na kterém děti předvedly to, co se naučily: Tatrtanec, píseň Pec nám zvadla, Cirkus a říkanku Vašek Šašek.

Literatura a použité zdroje

[1] – VANDASOVÁ, Jaroslava. Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky. Čáslav : STUDIO PRESS s. r. o., 1980. 100 s. ISBN 80-902316-1-6.
[2] – Včelička – měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole. 3. vydání. Praha : Atelier Ex Aedifico spol. s r. o., 2008.
[3] – NESVADBA, Miloš. Evička a Monoklíček se vrací!. 1. vydání. Praha : Nakladatelství AMULET, s. r. o., 2001. ISBN 80-86299-82-1.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
32.23 kB
Dokument
Myšlenková mapa projektu
doc
310.55 kB
Dokument
Šašek
doc
4.02 MB
Dokument
Keramické výrobky dětí 1
doc
946.29 kB
Dokument
Keramické výrobky dětí 2

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alžběta Palatinová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
3. 12. 2010
Autorka si zvolila zajímavý integrovaný blok a zpracovala jej nápaditým způsobem. Dobře volenou formou her a činností posiluje ve skupině kompetence k učení, k řešení problémů, stejně jako kompetence občanské, sociální a komunikativní. Dostojí zvolenému cíli. Na konci projektu se dítě dobře orientuje v pojmech humor, legrace, vtip. A hlavně: dokáže jej odlišit od sebestředného, leckdy až trapného "šaškování", které je dnes, ke škodě nejen dětí, k vidění denně v nejběžnějších médiích.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě, Školní třída

Nutné pomůcky:

Maňásek, balanční míče, tiskátka s písmeny, obrázky klaunů a šašků, cvičebnice Včelička, nahrávka veselé a rytmické hudby, výtvarný materiál, skákací panák.