Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Co chci, aby moji rodiče věděli o drogách
Odborný článek

Co chci, aby moji rodiče věděli o drogách

Anotace

Soutěž "Co chci, aby moji rodiče věděli o drogách" zapojuje rodiče nenásilnou formou do školních preventivních programů a zároveň podporuje schopnosti, dovednosti a vědomosti dětí na úrovni prevence sociálně patologických jevů.

Primární cílovou skupinou našeho školního minimálního preventivního programu jsou samozřejmě žáci všech věkových kategorií. Sekundárními cílovými skupinami jsou třídní učitelé, ostatní pedagogové a pracovníci školy a v neposlední řadě i rodiče. Práce s rodiči je ovšem velmi složitá, rodiče často nemají čas ani zájem. Je velmi těžké je oslovit a zapojit do preventivních aktivit.

Každý rok pořádáme (většinou ve stejný den jako třídní schůzky) besedu nebo přednášku pro rodiče. Využili jsme nabídky různých státních i nestátních organizací, na besedách bývá přítomna i obvodní protidrogová koordinátorka (odpovídá na otázky týkající se protidrogové politiky a situace na území MČ Praha 7) a školní metodička prevence (odpovídá na otázky týkající se školy a školního MPP).

Přednášky považuji za velmi zdařilé, témata jsou aktuální (školní metodička prevence je připravuje a vybírá společně s přednášejícím), reagují na problémy rodičů, je dostatečný prostor na dotazy, odpovědi na dotazy jsou konkrétní a praktické.

Katastrofální je však zájem a účast rodičů, přestože jsou včas a písemně informováni. Školu navštěvuje cca 780 žáků, na besedu přijde maximálně třicet až čtyřicet rodičů. Lektoři nás opakovaně ujišťují, že je to výborné, na jiných školách je prý běžná účast okolo pěti až deseti rodičů.

Naše současná práce s rodiči vychází z jednoduchého předpokladu - pokud něco rodiče ve škole zajímá, pak je to právě jejich dítě. Pokud rodiče do školy přijdou, tak proto, aby se informovali o studijních výsledcích nebo aby se podívali na vystoupení, výstavu, sportovní utkání, kterých se účastní jejich dítě. Snažíme se oživit třídní schůzky, ukázat rodičům práce jejich dětí, fotografie a videa z výletů, kurzů, hor a dalších školních akcí, zvát je na koncerty, vernisáže, školní akademie.

Z tohoto předpokladu vychází i soutěž "Co chci, aby moji rodiče věděli o drogách", kterou v tomto školním roce vyhlašovalo naše gymnázium již popáté. V rámci této soutěže se snažíme rodiče informovat prostřednictvím jejich dětí o drogové problematice, získat jejich podporu a zájem o školní preventivní programy (když už se jich přímo nezúčastní) a podpořit vzájemnou komunikaci mezi dětmi a rodiči o závažných tématech. Zároveň využíváme takové metody a formy práce, které dnešní děti zaujmou, vyplní vhodným způsobem jejich volný čas, naučí je vyhledávat důležité informace a využívat smysluplně komunikační a informační technologie.

Soutěž "Co chci, aby moji rodiče věděli o drogách" je vyhlašována pro žáky šestých až devátých tříd základních škol a odpovídajících ročníků osmiletých gymnázií na území Městské části Praha 7. Soutěžit mohou celé třídy, libovolně velké týmy nebo jednotlivci.

Soutěž je vyhlašována ve třech kategoriích:

  • web-design - příprava informačních webových stránek na téma " Co chci, aby moji rodiče věděli o drogách";
  • plakátová grafika - příprava plakátu nebo letáku, který by zajímavým způsobem zval rodiče do školy na besedu nebo přednášku o drogách;
  • test - příprava testu pro rodiče, kterým si žáci sami vyzkouší, co jejich rodiče vědí o drogách (ukázka viz. příloha).

Pro soutěž je zřízena zvláštní webová stránka na adrese školy s informacemi o soutěži a e-mailová adresa pro vzájemnou komunikaci mezi školami a pro zasílání soutěžních úkolů. Informace jsou také na stránkách Městské části Praha 7. Školy dostávají pozvánky a informace písemně i elektronicky.

Soutěžní práce hodnotí pětičlenná komise složená z odborníka na počítačovou grafiku, výtvarníka, obvodní protidrogové koordinátorky, metodika prevence naší školy a metodika prevence delegovaného soutěžícími školami. Hodnotí se správnost informací, výtvarná stránka a originalita soutěžních prací.

Celou akci zastřešuje obvodní protidrogová koordinátorka. Městská část Praha 7 také sponzoruje ceny do soutěže společně s naším gymnáziem. Ceny a diplomy jsou slavnostně předávány na obecním úřadě nebo v aule naší školy, předávání se účastní zástupci soutěžících škol, obvodní protidrogová koordinátorka a některý ze zástupců Městské části Praha 7. Vítězné práce jsou vystaveny nebo zveřejněny na internetových stránkách a použity na školách jako pozvánky pro rodiče.

Poprvé byla soutěž vyhlášena ve školním roce 2002/2003 a zúčastnilo se jí pět soutěžících. V letošním školním roce 2005/2006 soutěžilo padesát osm žáků základních a středních škol Prahy 7 a s nimi jejich rodiče.

Nejsou to závratná čísla, ale rozhodně náš těší narůstající zájem. V soutěži chceme pokračovat i v dalších letech a podle zájmu dětí ji neustále aktualizovat a doplňovat o nové soutěžní kategorie (v příštím školním roce připravujeme kategorii internetový "reklamní" proužek s protidrogovou tematikou).

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
32.23 kB
PDF
test

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Štěpánka Selingerová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Mediální výchova
  • tvorba mediálního sdělení

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

PC, internet, výtvarné potřeby