Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Aktivita: Aktualizace pohádek aneb Mají nám pohádky co říci?
Odborný článek

Aktivita: Aktualizace pohádek aneb Mají nám pohádky co říci?

1. 7. 2010 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Dana Moree
Spoluautor
Petra Morvayová

Anotace

Fantazijní příběhy a pohádky lze využít jako zrcadlo, ve kterém se může odrážet naše současnost. Metoda pracující s tímto momentem se nazývá aktualizace a lze ji využít při práci s celou škálou příběhů – pohádkami, literárními a náboženskými texty apod.

Fantazijní příběhy a pohádky lze využít jako zrcadlo, ve kterém se může odrážet naše současnost. Metoda pracující s tímto momentem se nazývá aktualizace a lze ji využít při práci s celou škálou příběhů – pohádkami, literárními a náboženskými texty apod. Například aktualizace biblických podobenství může přinést zajímavé poznatky o tom, jak jsou hodnoty vnímány v našem každodenním životě.

Při této práci jde o to vzít z textu hlavní motiv, myšlenku, základní událost. To jsme viděli i v některých předchozích aktivitách – např. v Perníkové chaloupce a dilematu rodičů, kteří se dostanou na samu hranici přežití a snaží se zachránit alespoň své děti, versus rodič, který získá nového partnera a bojuje o přízeň mezi ním a vlastními dětmi apod. To jsou momenty, které v pohádkách nacházíme, ale zároveň známe i z naší současnosti. Pomocí pohádky pak dokážeme snadněji a přesněji reflektovat naši přítomnou situaci, téma.

Cíl zpřítomnění příběhů ve vlastním životě, ztotožnění se s výpovědní hodnotou textu, hledání různých úhlů pohledu.

Formy práce – diskuze, práce v malých skupinkách.

Pomůcky – vybraná pohádka nebo příběh. Záleží na tom, které téma chce pedagog ve třídě zpracovávat. Pro zjednodušení lze zůstat u ukázky pohádky Perníková chaloupka, která byla již z určitého úhlu pohledu rozebírána v rámci představených aktivit.

Krok 1: Přečtěte s žáky vybranou pohádku (např. Perníková chaloupka). Poré s nimi diskutujte jednotlivé body zlomu v textu. Jde tedy de facto o aplikaci narativní analýzy. Při ní sledujeme, v jakém bodě se musely postavy rozhodnout, co toto rozhodnutí přineslo a eventuálně, co by se stalo, kdyby se postavy rozhodly jinak. Při diskusi hledáme paralely s dnešními tématy.

Na příkladu Perníkové chaloupky vidíme onen bod rozhodování, zda nechat děti v lese nebo nikoli, pohnutky, které k němu vedou apod. V aktualizaci se můžeme zaměřit na aspekt rodičů, kteří opustí své děti, rozmanité důvody, které k tomu mohou vést apod.

Krok 2: Rozdělte žáky do skupinek a zadejte všem stejný úkol – přenést přečtený příběh do současnosti. Jak by hlavní hrdina příběh prožíval v reáliích všedního dne dětí? Co by dělal? Jaká nová/jiná rozhodnutí by musel udělat? Proč? Pro vypracování aktualizace mohou žáci využít techniku storyboardu (více viz příloha k této aktivitě).

Krok 3: Jednotlivé skupinky představují své příběhy a v celé třídě či velké skupině je možné diskutovat o tom, v čem se z hlediska hodnot aktualizované příběhy jednotlivých skupin liší. Při reflexi je možné se soustředit na různé aspekty dle druhu vybraného textu – např. na hodnoty, rozdíly genderové, kulturní, ve stylu komunikace apod.

Zdroj – MORVAYOVÁ, P., MOREE, D. 2010. Dvakrát měř, jednou řež. Varianty, Člověk v tísni o. p. s.

Publikace vznikla v rámci projektu Jak na to, který byl financován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2009.


a
b
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
28.32 kB
Dokument
Příloha – Aktualizace pohádek

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Dana Moree

Hodnocení od uživatelů

Pavlína Hublová
1. 7. 2010, 11:43
Můj komentář jsem publikovala zde: http://inapadni…ziu.html

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence občanská
 • respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci
 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a chování podle toho koriguje

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Psychosociální aspekty multikulturality
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Morálka všedního dne

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída