Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Übungstypologie zum kommunikativen Unterricht (anhand eines Lesetextes)
Odborný článek

Übungstypologie zum kommunikativen Unterricht (anhand eines Lesetextes)

Anotace

Text je určen pro žáky základních škol nebo víceletých gymnázií, je autentický a ukazuje možnost, jak učitel na základě jednoduchého textu a jednotlivých cvičení může přivést žáky na jazykové úrovni A2 k vlastní produkci. Vybraný text, který lze zařadit do tematického okruhu „Rodina, tradice, zvyky a život v Německu” rozvíjí přirozeným způsobem jak receptivní, tak i produktivní řečové dovednosti. Žáci mají možnost se zamyslet nad tématem partnerských vztahů a na závěr vytvořit paralelní text o sobě a navrhnout vlastní znění inzerátu, ve kterém fiktivně hledají životního partnera. Učitelé si na základě zjednodušené typologie cvičení mohou i k dalším textům připravit vlastní vyučovací jednotku s využitím nabízených cvičení a vést tak žáky k nácviku produktivních dovedností.

Cíl

Cílem aktivity je dovést žáky od reprodukce k vytvoření textu vlastního (ať již v písemné nebo ústní podobě). Dále mají žáci při řešení úkolu spolupracovat, vytvořit ve skupinách vlastní text i jeho formu. Žáci se zamýšlí  nad tématy „Rodina, tradice, zvyky a život v Německu”, i nad podtématy „Láska” a „Svatba” a snaží se vyjádřit vlastní postoj a vyhledat si k tomu odpovídající slovní zásobu. Pro učitele je tato aktivita příkladem, jak si sami vytvoří typologii cvičení, která povedou jejich žáky od reprodukce textu k vlastním produktivním činnostem.

Text, který jsem zvolila, rozvíjí receptivní i produktivní jazykové dovednosti. Svým obsahem se hodí k tématům: rodina, tradice, zvyky a život v Německu. Žáci mají možnost se zamyslet nad tématem partnerských vztahů, vytvořit svůj paralelní text a na závěr vytvořit vlastní znění inzerátu, ve kterém fiktivně hledají životního partnera. Tak se zamýšlejí i nad tématy „Láska” a „Svatba”. Cvičení v pracovním listě jsou čtyři a jsou plánována na jednu vyučovací jednotku, vlastní práce se cvičeními 30 a 15 minut, společná kontrola, doplnění apod. V dalších hodinách lze téma dále rozvíjet, a to podle cíle, který si stanoví sám vyučující.

UMFRAGE – Verliebt – Verlobt – Verheiratet

Die Roller-Redaktion wollte es genau wissen: Haben die Wörter „heiraten” oder „Ehe” für die heutige Jugend noch eine Bedeutung? Gibt es noch junge Leute, die davon träumen? Wir fragten drei Mädchen und drei Jungen, wie sie darüber denken.

Stefan (17)

Heiraten? Nein! Ich brauche doch keine Genehmigung vom Staat oder von der Kirche, dass ich jemand lieben darf! Meine Freundin denkt da genauso. Aber vielleicht fragen Sie mich in zehn Jahren noch einmal, man weiß ja nie…

Beate (16)

Ich kann mir schon vorstellen einmal zu heiraten. Ich möchte aber zuerst mein Abitur machen und studieren. Sich zu verloben finde ich allerdings altmodisch. Wenn ich jemand so sehr liebe, dass ich mein Leben mit ihm verbringen möchte, dann heirate ich ihn sofort!

Andrea (15)

Ich habe oft von einer „Hochzeit im Weiß” geträumt, aber nun bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich wollte immer die Kinder haben, aber unsere Welt ist nicht sehr kinderfreundlich, oder? Vielleicht sollte man lieber keine Kinder in diese Welt setzen. Zur Zeit bin ich sehr verliebt – das ist schön und genügt mir!

Kai (16)

Ich weiß nicht, ob ich einmal heiraten möchte. Bis jetzt ist mir meine „Traumfrau” noch nicht über den Weg gelaufen. Aber ich mag die Kinder sehr gern, und einmal möchte ich Kinder haben, vielleicht werde ich dann heiraten. Außerdem glaube ich an die Liebe – klingt irgendwie doof, aber es stimmt!

Kerstin (16)

Ja, warum nicht heiraten – wenn ich den Mann meines Lebens treffe! Aber es muss ja nicht morgen sein. Ich finde, ich bin noch viel zu jung, um ans Heiraten zu denken. Momentan bin ich außerdem solo – und es gefällt mir sehr!

Matthias (15)

Ich habe darüber noch nicht nachgedacht. Meine ältere Schwester hat letztes Jahr geheiratet, es war eine tolle Hochzeit! Sie haben irre viele Geschenke bekommen – aber das ist wohl kein Grund zum Heiraten, oder?

(Text geeignet für die Grundstufe)

Reflexe

Žáci základních škol nebo víceletých gymnázií s jazykovou znalostí A2 se rychle orientují v krátkém autentickém textu, jsou vedeni na základě jednotlivých cvičení od porozumění a reprodukce k vlastní tvorbě, k vyhledání příslušných slovíček, k vyjádření vlastního názoru a i k napsání vlastního znění. Učitelé si na základě zjednodušené typologie cvičení mohou i k dalším textům naplánovat a připravit vlastní práci s textem, která vede žáky k nácviku produktivních dovedností.

Literatura a použité zdroje

[1] – časopis JUMA.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
29.3 kB
Dokument
Příloha – Übungsblatt – Gruppe 1
doc
30.27 kB
Dokument
Příloha – Übungsblatt – Gruppe 2
doc
21.48 kB
Dokument
Příloha – Übungstypologie

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Ivana Frýbová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
27. 7. 2010
Aktivita je určena pro výuku německého jazyka na základní škole. Na základě textu o partnerských vztazích z časopisu pro mládež vede aktivita přirozeným způsobem k rozvoji receptivních i produktivních jazykových dovedností.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sebepoznání a sebepojetí

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Připravené pracovní listy (viz příloha), papír, psací potřeby.