Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > S kým byste chtěli bydlet v jednom domě?
Odborný článek

S kým byste chtěli bydlet v jednom domě?

29. 4. 2010 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Oxana Antošová

Anotace

Aktivita zabývající se předsudky a stereotypy a jejich vlivem na naše jednání.

Téma: S kým byste chtěli bydlet v jednom domě?

Účel aktivity:

Hlavní podstatou aktivity je u žáků vyvolat zájem a zamýšlení nad předsudky, stereotypy a jejich vlivem na rozhodování, možnost vytváření pozitivního vztahu k sobě i k ostatním. Při realizaci se účastníci učí vzájemně komunikovat, spolupracovat, prosazovat vlastní názory.

Časová dotace: 45 minut

Počet studentů: 12 a více

Pomůcky: Psací potřeby, papír A4

Cíle:

 • rozvoj vnímání druhých lidí
 • rozvoj sociálních kompetencí
 • pochopení rozdílů ve vnímání a různých úhlech pohledu
 • uvědomění si vlastních předsudků
 • zamyšlení se nad stereotypy

Popis aktivity:

Učitel rozdělí žáky na skupinky. Každá dostane pokyny, seznam a krátkou charakteristiku zájemců o byt (viz příloha). Po jejich přečtení se žáci rozhodují, komu by byt pronajali a komu ne. Po splnění zadání každá skupina postupně prezentuje výsledek svého rozhodnutí a jeho zdůvodnění.

Reflexe:

Reflektivní dialog je založený na vzájemné komunikaci mezi učitelem a žáky.

Žáci mají za úkol se pokusit říct (postupně jeden po druhém), co je překvapilo při této činnosti, co si každý z této činnosti odnesl, do jaké míry si žáci během diskuze všimli nějakých předsudků a do jaké míry si uvědomili, že předsudky mohou ovlivnit jejich budoucí rozhodnutí.

Literatura a použité zdroje

[1] – Sousedé – projekt výchovy k vzájemnému respektování. Český helsinský výbor, 2000.
[2] – Interkulturní vzdělávání I. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 520 s. ISBN ISBN 80-7106-614-1.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
38.09 kB
Dokument
Příloha 1 – Zadání pro skupinovou práci
doc
40.04 kB
Dokument
Příloha 2 – Seznam a krátká charakteristika zájemců o byt

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
29. 4. 2010
Příspěvek přínáší zajímavé podněty k výuce multikulturality. Žáci se k multikulturalitě dostávají prostřednictvím tématu, které je jim blízké, a tím jsou sousedské vztahy.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a chování podle toho koriguje

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Základní problémy sociokulturních rozdílů

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Psací potřeby, papír A4.