Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > www.žádný problém
Odborný článek

www.žádný problém

26. 4. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Mirka Gardoňová

Anotace

Během tohoto dlouhodobého projektu by se žáci měli zdokonalit ve využívání počítače v každodenním životě a společnými silami vytvořit internetové stránky své třídy. Projekt poskytuje velké množství prostoru pro vlastní iniciativu žáků a pro propojení učiva jednotlivých předmětů.

Projekt  www.žádný problém byl realizován ve čtvrtém ročníku v rámci jedné třídy během téměř dvou měsíců. Kromě vícehodinových bloků, které se věnovaly tomuto tématu, daná problematika prolínala téměř do všech předmětů a vyučovacích hodin.

Téma: Počítač - můj přítel a pomocník na celý život.

Zadání úkolů pro žáky:

 • vymyslete co možná nejvhodnější internetovou adresu
 • založte třídní webové stránky
 • společně zvolte jejich grafickou podobu
 • nakreslete logo naší třídy
 • zvolte jednotlivé rubriky webu a vkládejte do nich příspěvky
 • založte a naučte se používat svoji e-mailovou schránku
 • vyhledávejte informace na internetu
 • naučte se základní manipulaci s digitálními fotografiemi
 • naučte se ukládat a přenášet data pomocí počítače
 • pokuste se na internetu vyhledat vhodné odkazy pro výuku zábavnou formou

Realizace

1. Motivací pro žáky byla hned v úvodu soutěž ve vymýšlení internetové adresy našich budoucích internetových stránek. Demokratickým způsobem jsme z mnoha návrhů hlasováním vybrali ten, který se líbil nejvyššímu počtu žáků.

2. V počítačové učebně jsme na portálu www.estranky.cz založili třídní internetové stránky a společně jsme se dohodli na jejich grafické podobě. 

3. Při výtvarné výchově se každý pokusil nakreslit logo třídy. Také tentokrát vzešel vítězný návrh z hlasování. Ten potom vybraná skupina naskenovala a umístila na stránky.

logo
1. Logo

4. Žáci si prohlíželi webové stránky jiných škol a tříd, vytvářeli si představu o tom, jaké by chtěli mít své stránky. V následné dikuzi jsme se dohodli na struktuře stránek a vytvořili jsme si základní rubriky. Každá skupina měla pro danou rubriku nalézt vhodný název a napsat do ní alespoň jeden příspěvek. Vzniklé rubriky: Úvod, Kontakty, O nás, Pro výuku, Pro rodiče, Rozvrh hodin, Co jsme prožili, Co nás čeká, Oslavenci, Napište nám.

5. Při hodinách slohu se každý pokusil napsat příspěvek do rubriky Co jsme prožili. Ty nejzdařilejší jsme uveřejnili.

6. Každý z žáků si (pokud ji již neměl) založil svou e-mailovou schránku a naučil se posílat zprávy včetně přikládání souborů. Velice zábavná byla hra „Na e-mailovou poštu“, při níž si žáci posílali či přeposílali tajnou zprávu - obdoba hry na tichou poštu. Záleželo nejen na správnosti, ale i na rychlosti.

7. Při hře „Na detektivy“ si zase každý vyzkoušel, do jaké míry umí vyhledávat informace na internetu. Během jedné hodiny měl v počítačové učebně najít odpovědi na deset různorodých otázek, které měly návaznost na probírané učivo.

8. Žáci se také naučili zacházet s digitálním fotoaparátem, stahovat fotografie do počítače a umisťovat je na naše stránky. Vznikla tak fotogalerie, která se úspěšně rozrůstá a díky které mohou i rodiče nahlédnout do zákulisí naší školní práce a fotografie si vytisknout.

Celý projekt žáky velmi bavil a jeho velký význam vidím především v praktickém vyústění. Webové stránky naší třídy jsou i téměř po roce plně funkční, stále se rozšiřují a jsou dobrým pomocníkem žáků i rodičů.

Při práci s daty žáků na internetu je vždy choulostivá otázka osobních údajů žáků a rodičů. V příloze proto uvádím vzor souhlasu rodičů. Formulář přílohy dodal dle zkušeností ve své škole a po právní konzultaci bez nároku na honorář recenzent článku pan učitel Petr Naske.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
27.34 kB
Dokument
Formulář souhlasu rodičů

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
26. 4. 2010
Stránky třídy jsem viděl, jsou moc povedené a funkční, zvídavým čtenářům nejen z řad učitelů prvního stupně doporučuji autorku kontaktovat a sdílet s ní názory o možném webu třídy právě na Vaší škole. V době, kdy jsou už i někteří čtvrťáci ze základek na Facebook (i třeba neznalostí rodičů) je jediná cesta nabízet dětem sdílení a informace právě na webu ze strany školy :-)

Hodnocení od uživatelů

Pavlína Hublová
26. 4. 2010, 16:51
Děkuji za pěkný popis. Mám podobné zkušenosti (i když jsme to asi nedotáhli do takové dokonalosti), jen jsme kvůli příjemnému propojení na dokumenty zvolili stránky ve formě blogu. Vyplynulo to z našich aktivit - bylo prostě potřeba někde publikovat výtvory z hodin informatiky, referáty, prezentace apod.
Janek Wagner
26. 4. 2010, 22:31
Připomínka k výběru Web 2.0 redakčních systémů: je třeba primrozlišovat typ. Jsou blogy, wiki atd.

Google Sites se v české verzi jmenují Weby Google.
Janek Wagner
26. 4. 2010, 22:33
Připomínka k výběru Web 2.0 redakčních systémů: je třeba primárně rozlišovat typ. Jsou blogy, wiki atd.

Google Sites se v české verzi jmenují Weby Google.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • tvorba mediálního sdělení
 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Občanská společnost a škola
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

Počítačová učebna, internetové připojení, fotoaparát, tiskárna, výtvarný materiál