Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Environmentální výchova – inspirace k realizaci průřezového tématu
Odborný článek

Environmentální výchova – inspirace k realizaci průřezového tématu

3. 9. 2004 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Svatava Janoušková

Anotace

Environmentální výchova umožňuje kromě tradičního frontálního způsobu výuky využití jiných výukových postupů. Při její realizaci lze využít zkušeností různých neziskových organizací, které se touto problematikou zabývají.

Environmentální výchova umožňuje kromě tradičního frontálního způsobu výuky využití jiných výukových postupů. Pro zpracování širšího tématu je například velice vhodné použít projektového vyučování. Žáci se naučí sami vyhledávat a zpracovávat informace k dané problematice, vést diskusi, sbírat, zpracovávat a prezentovat data, pracovat samostatně nebo v týmech.

Projektů se zaměřením na environmentální výchovu je a bylo mnoho. Na některých  spolupracovaly školy i se zahraničními partnery například v projektech GLOBE nebo Tulipán. Vhodnou inspirací při vymýšlení projektů mohou být nevládní neziskové organizace (např. TEREZA, www.terezanet.cz), které vydávají roční přehled nabídky školních ekologických programů pro základní školy, osmiletá gymnázia a střední školy. Přehled některých dalších nevládních neziskových organizacích uvádí tabulka.Také detašovaná pracoviště Pedagogického centra mívají s environmentální výchovou zkušenosti. Zajímavá je zejména jejich přednášková činnost.

Jiným způsobem, jež lze pro environmentální výchovu vhodně využít, je skupinová výuka. Tato forma výuky učí žáky pracovat v týmu, akceptovat názory druhého a obhajovat vlastní názory. Její velkou předností je vytvoření a upevnění sociálních vztahů mezi žáky a možnost prosazení žáků méně průbojných. Skupině čítající maximálně 5 žáků lze zadat problémovou otázku např. "Vymyslete jakým způsobem ovlivňoval člověk přírodu od počátku své existence až do současnosti a uveďte, která z lidských činností v jednotlivých stoletích nejvíce ovlivňovala životní prostředí." Žáci ve skupině se na základě svých znalostí snaží na otázku odpovědět. Pro skupinovou práci je výhodné vyčlenit delší časovou jednotku (podle charakteru tématu), aby žáci nejprve mohli téma zpracovat, a potom případně své závěry prezentovat.

Také frontální výuka má v environmentální výchově své místo. Vhodná je především při vysvětlování složitějších problémů jako je princip skleníkového efektu nebo ozónové díry.

Jako pomůcku pro výuku lze s výhodou využít naučných filmů, počítačových prezentací nebo výukových počítačových programů, jichž je v současné době velké množství.

Internetové odkazy na některá členská střediska Pavučiny (Sdružení středisek ekologické výchovy) - převzato z materiálů Pavučiny

Název organizace Kraj www stránky e-mail
Sdružení ekologických středisek Pavučina, Praha Praha www.pavucina-sev.cz info@pavucina-sev.cz
EKOLA Praha Praha ekolapraha@volny.cz
Toulcův Dvůr - ZČ HB Botič, Praha Praha www.toulcuvdvur.cz botic@enc.cz
Živá planeta, Praha Praha www.zivaplaneta.ecn.cz planeta@volny.cz
Křivoklátsko, o.p.s. Středočeský kraj www.pvtnet.cz/www/is.krivoklat/ Is.krivoklat@pvnet.cz
Podblanické ekocentrum ČSOP, Vlašim Středočeský kraj www.csop.cz vlasim@csop.cz
TOM Javory Černuc Středočeský kraj www.sweb.cz/javory
Dřípatka, Prachatice Jihočeský kraj www.dripatka.cz dripatka@cbox.cz
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia, České Budějovice Jihočeský kraj cassiopeia.euweb.cz cassiopeia@volny.cz
SEVER Ústecký kraj www.sever.ecn.cz severltm@telecom.cz
Společnost přátel přírody, Liberec Liberecký kraj www.cmelak.cz spp@cmelak.cz
Ekocentrum Paleta, Pardubice Pardubický kraj www.paleta.cz ekocentrum@paleta.cz
Chaloupky, Kněžice Vysočina www.chaloupky.cz info@chloupky.cz
Lipka, Brno Jihomoravský kraj www.lipka.cz lipka@lipka.cz
Rezekvítek, Brno Jihomoravský kraj www.rezekvitek.cz rezekvitek@rezekvitek.cz
CEV Pálava, Mikulov Jihomoravský kraj www.palava.cz cev@palava.cz
VIS Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou Jihomoravský kraj www.bilekarpaty.cz visbk@bilekarpaty.cz
ALCEDO, Vsetín Zlínský kraj www.alcedo-vs.cz alcedo@vs.intex.cz
SEV Vila Doris, Šumperk Olomoucký kraj www.doris.cz vila@doris.cz
SluňáKov, Olomouc Olomoucký kraj www.olomoucko.cz/slunakov slunakov@mmol.cz
Vita, Ostrava Moravskoslezský kraj www.vitaova.cz vitaova@ova.comp.cz
AREKA, Opava Moravskoslezský kraj web.quick.cz/areka_opava/ areka_opava@quick.cz

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Svatava Janoušková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Enviromentální výchova