Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Přírodní učebna – Obst und Gemüse
Odborný článek

Přírodní učebna – Obst und Gemüse

5. 3. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Mgr Eva Krafková
Spoluautor
Mgr Hana Tančincová

Anotace

Žáci se učí v němčině poznávat ovoce a zeleninu. Aktivita je vhodná do prostředí přírodní učebny, je určena pro žáky 7. nebo 8. ročníku. Rozsah – 2 až 3 vyučovací hodiny.

Cíl

Cílem je rozšířit slovní zásobu – názvy ovoce a zeleniny v němčině.

Motivace

Co si myslíte, je cennější zelenina nebo ovoce? Je málo známo, že je to právě zelenina (vedle vitaminu C navíc obsahuje nerostné látky), ale musíme se naučit s ní správně zacházet, abychom to nejcennější (především vitamin C) nesprávným zacházením nezničili. Nejzdravější je zelenina čerstvá.

Pracovní postup

 1. Rozdělíme žáky do skupin po čtyřech až pěti.
 2. Každá skupina dostane několik obrázků, ve slovníku hledá německé ekvivalenty (příloha č. 1).
 3. Na tabuli žáci napíší vyhledaná slovíčka, rozdělí je dle rodu der, die, das, ostatní si opisují z tabule.
 4. Hören – Hör zu und zeig mit – učitel vyslovuje, žáci poslouchají, ukazují.
 5. Nachsprechen.
 • Hör zu und sprich nach – učitel vyslovuje, žáci poslouchají, opakují.
 • Hör zu, sprich nach und klatsch mit – učitel vyslovuje, žáci opakují a tleskají.
 1. Na stůl položíme kartičky OBST, GEMÜSE, přiřazujeme obrázky.
 2. Pracovní list Bilderlotto – příloha č. 3.
 3. Pracovní list Wo sind die Wörter versteckt? (osmisměrka) – příloha č. 2.
 4. Hra: Was ist das? (žáci hmatem poznávají ovoce, zeleninu).
 5. Ratespiel:
  • Učitel – Ich esse gern SIMSALABIM. Ratet mal.
  • Žák 1 – Isst du gern Apel?
  • Učitel – Nein.
  • Žák 2 – Isst du gern Birne?
  • Učitel – Ja, du bist dran.
  • Pokračuje další žák.
 6. Pracovní list – Male Obst, das du gern isst. Male Gemüse, das du gern isst  – příloha č. 3.
 7. Wie schmeckt Obst und Gemüse?

Adjektiva: süß, sauer, bitter, knusprig, reif, unreif, weich, hart, saftig, gefault.

 • Učitel – Apfel ist süß oder sauer. Gurke ist bitter. Und Birne? Und Trauben? Und Zitrone?
 • Žáci odpovídají, procvičují adjektiva.
 1. Pracovní list Kreuzwortgitter – příloha č. 4.
 2. Pracovní list Wie findest du das? Ich finde … – příloha č. 5.
 3. Pracovní list Očíslujte výrazy od nejhoršího (3) k nejlepšímu (1) – příloha č. 6.
 4. Gespräche:
 • žák 1 – Ich finde Apfel gut.
 • žák 2 – Was? Ich finde Apfel schlecht.
  Obměna:
 • žák 1 – Ich esse gern Melone.
 • žák 2 – Was? Ich finde Melone hässlich.

Evaluace

Každý úkol vyhodnotíme. Zkontrolujeme společně správné odpovědi. Jednotliví žáci říkají nahlas odpovědi.  Zhodnotíme, jak spolupracovali žáci ve skupinách. Ptáme se jich, jak se jim ve skupině pracovalo, kdo ze skupiny pracoval nejlépe. Učitel může vyhodnotit  nejlépe spolupracující skupinu.

Reflexe

Žáci se v přirozeném prostředí přírodní učebny seznamují s druhy ovoce a zeleniny, k učení přibude ještě prožitek. Hodina je pestrá díky střídání činností. Práce žáky bavila, zapamatovali si velké množství z nové slovní zásoby.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
40.04 kB
Dokument
Příloha č. 1 Bilderlotto
doc
325.2 kB
Dokument
Příloha č. 2 Wo sind die Wörter verstecht?
doc
19.53 kB
Dokument
Příloha č. 3 Pracovní list Obst und Gemüse
doc
163.09 kB
Dokument
Příloha č. 4 Kreuzwortgeitter
doc
37.11 kB
Dokument
Příloha č. 5 Wie findest du das?
doc
30.27 kB
Dokument
Příloha č. 6 Očíslujte výrazy

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

 • Předškolní vzdělávání

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě

Nutné pomůcky:

sezónní ovoce, zelenina, obrázky s jednotlivými druhy ovoce a zeleniny, cedulky s názvy Obst, Gemüse, papír, psací potřeby, šátek, slovníky