Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Jak pracovat s cíli gymnaziálního vzdělávání v ŠVP
Odborný článek

Jak pracovat s cíli gymnaziálního vzdělávání v ŠVP

13. 6. 2006 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Stanislava Krčková
Spoluautor
PhDr. Jaroslav Jeřábek CSc.

Anotace

Článek osvětluje, jaká je vazba mezi cíli a pojetím vzdělávání na gymnáziu a jak je možné s cíli pracovat v ŠVP.

Každá činnost, každé lidské jednání má obvykle nějaký cíl. Čím lépe je cíl stanoven, tím snadněji se podaří zvolit postup, jak jej dosáhnout. Jedna z činností, která nás provází celý život je vzdělávání. Protože vzdělávání je důležitou činností nejen pro každého jedince, ale pro celou společnost, jsou cíle vzdělávání vymezovány nejvyššími státními normami. Školský zákon vymezuje nejobecnější cíle vzdělávání pro každý vzdělávací stupeň a současně ukládá povinnost tvůrcům kurikulárních dokumentů tyto cíle specifikovat v rámcových vzdělávacích programech. Tato specifikace je v rámcových vzdělávacích programech pro gymnaziální vzdělávání (Rámcový vzdělávací program pro gymnázia a Rámcový vzdělávací programy pro gymnázia se sportovní přípravou) obsaženo v kapitole Pojetí a cíle vzdělávání v gymnáziu.

Jaká je vazba mezi cíli a pojetím vzdělávání v gymnáziu? Cíle jsou určitá meta, ke které vzdělávání směřuje, a pojetí je způsob realizace vzdělávání, které vede k naplnění cílů. Cíle jsou formulovány v RVP z pozice vzdělavatele, tedy školy.

Každá škola tyto obecné cíle, platné pro všechna gymnázia, dále konkretizuje ve svých školních vzdělávacích programech podle vlastních vzdělávacích záměrů, potřeb a zájmu žáků a ostatních podmínek.

Cíle vzdělávání se promítají do všech strukturních částí školního vzdělávacího programu, v Zaměření školy a v Profilu absolventa však dominují. Jak se cíle gymnaziálního vzdělávání promítli do konkrétního školního vzdělávacího programu je patrné z následující ukázky.

 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
48.83 kB
PDF
Ukázka - zaměření školy a profil absolventa Biskupského gymnázia Ostrava

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Stanislava Krčková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.