Odborný článek

Moje hračka

13. 7. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Zdena Rýdlová

Anotace

Námět je spojený s výročím založení školy. Děti se seznamují s tím, jak žily a vyrůstaly děti dříve a s jakými hračkami si hrály.

Proč jsme vybrali právě toto téma? Protože vychází ze života dítěte.

Téma vychází z uvědomění si, že hračka je symbolem dětství a má veliký význam v životě každého dítěte od nejútlejšího věku. Je nejenom výchovným prostředkem, ale nese i obraz své doby. Hračka jako hmotný předmět odráží v realistické nebo stylizované formě svět, motivuje činnost dítěte, podněcuje fantazii i tvořivé myšlení, podporuje tělesný rozvoj, podněcuje řeč, působí na city a připravuje dítě na život ve společnosti.

Hračka působí na všechny smysly dítěte, podporuje a ovlivňuje estetické vnímání. Esteticky působí na dítě svým tvarem, barvou, materiálem, zvukem a funkcí. Hračky jsou potřebné pro většinu her. Děti si je také samy vytvářejí. Používají k tomu materiál dostupné v jejich okolí - např. přírodniny: kamínky, větvičky a polínka.

Nástin činností pro první týden realizace

1. Co jsem dostal pod stromeček (k narozeninám, k svátku)

 • souvisle se vyjádřit, popsat hračku
 • malba hračky, snažit se o autentické zachycení tvaru

2. Kde hračka bydlí

 • úklid hraček, zapojit všechny děti - každá hračka má své místo doma i v mateřské škole (motivace: garáž pro auta, domeček pro panenky...)

3. Výroba stolní hry - pexeso

 • podrobnější kresba s vyznačením pozadí, detailů
 • střihání kartiček stejné velikosti
 • řešení rubové strany - otisky bramborových tiskátek

4. Nejraději si hraji s plyšákem

 • rozvoj smyslového vnímání - hmatu prostřednictvím hraček z různého materiálu
 • vysvětlit význam slovy plyš (tkanina s delším vlasem), vlastnosti tohoto materiálu, sledování lineární struktury srsti
 • sdělování pocitů při dotyku s plyšem - je příjemný, měkký, teplý...
 • kresba rudkou, uhlem

5. Jak si moje ruce hrají

 • rozvoj smyslového vnímání - prohlédneme si své ruce ze všech stran. „Kolik máme prstů? A známe jejich jména?" Prohlédneme si dlaně. „Mohou si hrát zaťaté nebo roztažené?" Zkusíme citlivost prstů. „Kde je máme nejcitlivější?" Vezmeme do rukou hračku. „Jaká je hračka? Je nám příjemná?" Rukou vnímáme věci okolo sebe. Poznáváme vlastnosti předmětů. „Jaké mají vlastnosti?" Natřeme si dlaně barvou. Otisk umístíme na plochu balicího papíru s předem nalepenými obrázky hraček tak, aby si s ní hrály.

6. Oživlé hračky

 • vyjadřování určité nálady pohybem - oživlé hračky; „Jak poznáme, že hračky s námi mluví?" „Mluví s námi, dívají se, pohybují se." „A jak je to možné?" „Je to možné v našich představách a snech. A také v pohádkách." „Znáte nějakou pohádku?" „Například Pinocchio." „Kdo to je Pinocchio?" „Loutka." Jak vznikla?"
 • výroba loutky - zmačkáme novinový papír do koulí různých velikostí; koule pomalujeme barvou - na větší koule - „hlavy" znázorníme obličej, koule navlékneme na provázky, připravíme si kříž ze špejlí, dotvoříme loutku.

7. Přihořívá, hoří

 • hledání hraček podle popisu

8. Uspala jsem panenku

 • seznámení s textem ukolébavky (vyřezávaná kolébka)
Nástin činností pro druhý týden

1. Jaké byly hračky dříve

 • splnění „domácího úkolu" ve spolupráci s rodiči - přinést si z domova hračku rodičů či prarodičů, předmět z doby minulé, dobovou fotografii
 • uspořádání výstavy hraček, fotografií, předmětů

2. Četba na pokračování

 • např. Barunka, Babička
 • rozhovory o životě dětí v předešlé době

3. Jaké to bylo asi dříve?

 • rozvoj fantazie a tvořivosti (slovně i prostřednictvím výtvarných technik)
 • návštěva muzea hraček
 • hudebně pohybové aktivity (hadrový panáček)
 • seznámení s písní + nácvik písně Bejvávalo
 • prohlížení dobových fotografií
 • porovnávání předmětů z domácnosti - těch skutečných i na obrázcích (valcha - pračka - automatická pračka, kávový mlýnek - elektrický mlýnek - kávovar, žehlička na uhlí - elektrická žehlička - moderní žehlička s nastavitelnou teplotou apod.)
 • staročeská chalupa - zařízení, topení; využití dobových fotografií, poznatků z návštěvy skanzenu; do MŠ můžeme pozvat i prarodiče, kteří se s dětmi podělí o své vzpomínky; dekorativní malby, zdobení truhly (modely z tvrdého papíru)

4. Až já budu velká, Pekla vdolky

 • skupinový i sólový zpěv, rytmizace, doprovod na hudební hračky
 • pečení, vaření dnes méně tradičního jídla (řepánky, pučálka, preclíky)
 • prohlížení starých kuchařek

5. Připravujeme se na oslavu (výstavy hraček, předmětů a fotografií ponecháme)

 • úklid zahrady, zdobení šaten, třídy
 • opakování kulturního pásma, kterým hosty potěšíme
 • výroba drobných dárečků pro hosty 
Obrázek
1. Obrázek
 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zdena Rýdlová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Exkurze