Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jak se správně chovat v městské hromadné dopravě (MHD)
Odborný článek

Jak se správně chovat v městské hromadné dopravě (MHD)

16. 9. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Tomáš Sokolář

Anotace

Výkladový list se základními pravidly chování při cestování městskou hromadnou dopravou a aktivity k jejich praktickému nácviku nanečisto ve třídě.

Víš, jak se správně chovat v tramvaji, autobuse nebo metru? Chování cestujících určují smluvní přepravní podmínky příslušného dopravce a také pravidla slušného, ohleduplného chování ke spolucestujícím. Zde jsou uvedena základní pravidla pro cestování v MHD, která by pro všechny cestující měla být samozřejmostí:

 • Nejezdi načerno, jízdenku si vždy řádně označ a měj ji po celou dobu jízdy u sebe.
 • Nemluv za jízdy s řidičem, nestůj mu ve výhledu a nerozptyluj ho žádným jiným způsobem.
 • Nesnaž se za jízdy otevřít dveře vozidla. Vystupuj a nastupuj jen na zastávkách daného spoje.
 • Z vozidla nic nevyhazuj, nenechávej z něj cokoliv vyčnívat a nevykláněj se z něj.
 • Zazní-li výstražný signál u dveří, tak nenastupuj ani nevystupuj.
 • Za jízdy se drž madla nebo seď v klidu na sedačce. Na sedačku si nestoupej ani neklekej. Nepokládej na sedačku zavazadla a nepouštěj na ni zvířata.
 • Používej vnitřní zařízení vozidla jen k tomu účelu, ke kterému bylo určeno - například se nevěš na madla apod.
 • Při nástupu do vozidla nechej nejprve všechny v klidu vystoupit. Zapamatuj si: nejprve se vystupuje a teprve potom nastupuje.
 • Nestůj zbytečně v prostoru dveří a nebraň průchodu vozidlem.
 • Pusť sednout těhotné ženy, starší lidi a ostatní, kteří to potřebují (např. lidi o berlích apod.).
 • Uvolni ve voze místo pro kočárky a cestující, kteří jsou na invalidním vozíku.
 • Ve vozidle nesmíš jíst, pít nebo do něj nosit nebalené potraviny (dospělí také nesmí ve vozidle kouřit).
 • Batoh patří ve vozidle do ruky nebo na podlahu, ne na záda.
 • Chovej se tiše: nekřič, nemluv příliš nahlas, nepískej a neprovozuj zdroje hluku - například hlasitou hudbu z mobilu, MP3 přehrávače, rádia.
 • Do vozidla nesmíš s kolečkovými bruslemi na nohou nebo v něm jezdit na skateboardu či jiném „osobním dopravním prostředku".
 • Tvoje oblečení nesmí zapáchat nebo být špinavé.
 • Nepoškozuj vozidlo a jeho zařízení.
 • Neobtěžuj ostatní cestující (reklamními letáky, narážením do nich, mačkáním se na ně apod.)
 • Dávej si pozor na své věci před kapsáři.
 • Do vozidla nepatří nebezpečné předměty (např. nože, zbraně, ostré předměty) a chemické látky, které by mohly ohrozit bezpečnost, zdraví nebo životy cestujících.
 • Do vozidla si můžeš brát jen taková zavazadla, která jsou povolena ve smluvních přepravních podmínkách. Ve smluvních přepravních podmínkách také najdeš, za jakých podmínek můžeš cestovat ve vozidle se svým zvířecím kamarádem.


Návrhy na doplňující aktivity pod vedením vyučujícího

 1. Zamyslete se společně, pomocí řízené diskuze, nad účelem uvedených pravidel a uveďte příklady toho, co by se mohlo stát, kdyby se porušovala. Žáci mohou též uvést konkrétní situace, kdy byli svědkem porušení těchto pravidel a k čemu takové porušení vedlo. Využijte debaty také k obecnějším výchovným cílům:
  • můžete například nadnést otázku ekonomického dopadu jízdy na černo pro dopravního podnik a potažmo pro všechny občany města, kteří na dopravu přispívají ze svých daní
  • zdůrazněte nutnost ohleduplnosti ke svému okolí a dodržování základních pravidel slušného a ohleduplného chování,
  • vyžijte konkrétních situací popisovaných žáky k rozvíjení empatie,
  • snažte se v žácích prohloubit odpovědnost k obecnému majetku (např. čmárání po vozech a jejich interiérech, graffiti, vyškrábané nápisy do skla).
 2. Vytvořte si ve třídě pomocí židliček interiér tramvaje nebo autobusu. Cestující tak bude moci hrát celá třída. Sehrajte scénky, ve kterých budete demonstrovat nejprve porušení a hned vzápětí dodržení některých uvedených pravidel v konkrétních situacích, jako jsou například:
  • jízda načerno a kontrola revizorem,
  • rozptylování pozornosti řidiče s následnou dopravní nehodou,
  • vyhození předmětu (např. plastová láhev) z okénka s následným zraněním kolemjdoucích,
  • nahromadění cestujících u dveří, kteří tím brání výstupu ostatních cestujících,
  • porušení pravidla „Nejprve se vystupuje a teprve potom nastupuje",
  • konzumace zmrzliny, párku v rohlíku s hořčicí apod. s následným zašpiněním interiéru či spolucestujících,
  • pohyb v zaplněném voze s batohem na zádech,
  • několikanásobná hudební produkce z reproduktoru mobilního telefonu rušící rozhovor ostatních,
  • pohyb na kolečkových bruslích nebo skateboardu v zaplněném voze,
  • vtíravé rozdávání reklamních letáků cestujícím, kteří nemají možnost uniknout,
  • setkání s kapsářem v zaplněném voze,
  • cestování se zavazadly nadměrných, nepovolených rozměrů.
   Můžete využít i jízdenky uvedené na konci tohoto dokumentu, které vytisknete nejlépe na barevný papír.
   Upozornění pro vyučující: dávejte pozor na to, aby žáci hru nezneužívali - mohli by se například schválně násilně mačkat mezi sebou, přehnaně do sebe narážet, chlapci by se mohli tisknout na děvčata apod. Vytvořte skupinky předvádějících žáků dle vlastního uvážení.
 3. Pokud nemáte dostatek prostoru nebo z jiných důvodů nelze provést předchozí úkol, popište žákům stručně příkladové situace z druhého úkolu. Nechte je určit, co se dělo špatně a proč a jak by to mělo vypadat správně.
 4. Najděte na internetu smluvní přepravní podmínky dopravního podniku vašeho města nebo blízkého města, které provozuje MHD, a proveďte následující úkoly:
  • zjistěte za jakých podmínek lze v MHD převážet živá zvířata a zavazadla,
  • kolik činí přirážka k jízdnému, pokud se jede načerno.
 5. S jakými piktogramy se můžeme setkat v MHD a co znamenají?
 6. V čem se liší cestování MHD od cestování vlakem?
 7. Je ještě něco, co by se mělo při jízdě MHD dodržovat?

Další tipy

Zajistěte exkurzi do městského dopravního podniku.

Literatura a použité zdroje

[1] – [cit. 2009-09-12]. Dostupný z WWW: [http://www.sdp-cr.cz/clen.asp].
[2] – Smluvní přepravní podmínky v provozu metra, tramvají, lanové dráhy a autobusů Pražské integrované dopravy [online]. DP hl. m. Prahy, 2008 [cit. 2008-04-17]. . [cit. 2009-09-12]. Dostupný z WWW: [http://www.dpp.cz/smluvni-prepravni-podminky/].
[3] – Výňatek ze smluvních přepravních podmínek Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (SPP IDSOK) pro zónu 71 [online]. DP města Olomouce, 2008 [cit. 2008-04-17]. . [cit. 2009-09-12]. Dostupný z WWW: [http://www.dpmo.cz/pdf/2008-03-01%20výňatek%20ze%20SPP%20A3.pdf.].
[4] – Smluvní přepravní podmínky [online]. [cit. 2009-09-12]. Dostupný z WWW: [http://www.dpo.cz/jizdne/soubory/spp2008.pdf.].
[5] – Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje [online]. [cit. 2009-09-12]. Dostupný z WWW: [http://www.dpmb.cz/dn.asp?id=161&download].
[6] – ZDVIHALOVÁ, M.; JEŽEK, A. Nevhodné chování cestujících v MHD. 2003. [cit. 2009-09-12]. Dostupný z WWW: [http://www.mhdcr.biz/clanky/nccvm.htm].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Židličky ve třídě, počítače