Odborný článek

MA MAISON (A1)

12. 6. 2024 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA
Spoluautor
Mgr. Veronika Korbelová

Anotace

Výuková aktivita je určena žákům, jejichž jazykové znalosti odpovídají jazykové úrovni A1/A2–B1. Žáci vytváří návrh svého domova v bezplatném online nástroji HOMESTYLER. Úkoly jsou zaměřeny na opakování slovní zásoby tematického celku bydlení.

Úvod

Stupeň vzdělávání: 2. stupeň ZŠ a osmiletá gymnázia / SOŠ

Věková skupina: 13–14 let

Vzdělávací obor: další cizí jazyk – FRJ

Tematický okruh: bydlení

Očekávané výstupy:

Žák/žákyně 

 • rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k tématu bydlení, a sám tvoří věty s použitím slovesa habiter (bydlet);
 • s pomocí vizuální a lexikální opory porozumí krátké jednoduché infografice o bydlení a vyhledá v něm požadovanou informaci;
 • napíše jednoduché texty týkající se osvojovaného tématu;
 • používá vazbu „Il y a…“ + příslovečné určení místa (popis nábytku v jednotlivých částech domu).

Časová dotace:

 • Výuka: 45 minut
 • Příprava: 20 minut

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti:

Oborové:

Žák/žákyně 

 • časuje slovesa typu ER a IR a zvratná slovesa;
 • umí tvořit zápor;
 • rozumí jednoduchým otázkám.

Digitální:

Žák/žákyně

 • zná základní funkcionality nástrojů pro práci s grafickými šablonami: je schopen šablonu si vybrat a upravit ji podle svých představ;
 • umí přidávat obrázky a texty, pracovat s vrstvami (umístit objekt do popředí, nebo naopak do pozadí), měnit barvy a velikost objektů, případně obohatit prostor o dekorativní ilustrace (použít připravené objekty z nabídky dané šablony);
 • umí obrázek vyexportovat například ve formátu JPG;
 • je schopen pracovat v prostředí virtuální třídy (týmu) v Microsoft Teams (nebo v jiné platformě pro třídní management) a obrázek sdílet učiteli a svým spolužákům.

Přínos využití digitálních technologií:

Žáci se naučí používat aplikaci Homestyler a osvojí si základy technických dovedností v oblasti tvorby digitálních návrhů interiérů. Díky možnosti virtuální prohlídky navrženého domu si během prezentace před třídou zopakují názvosloví jednotlivých částí domů a kusů nábytku v cílovém jazyce. 

Cíl

Žáci a žákyně:

 • vytvoří návrh pokoje, který odráží jejich vlastní kreativní myšlení a vyjadřování;
 • si zopakují nebo se naučí nová slova a fráze týkající se popisu vnitřních prostor v cizím jazyce;
 • se naučí vizualizovat nápady pro interiérový design a zlepší svou schopnost vyjadřovat se o vizuálních konceptech.

Popis výukové aktivity

EVOKACE

„Co se skrývá za okny…“

Cílem této aktivity je zaujmout žáky a aktivovat jejich předchozí znalosti o tématu. Žáci budou znát tu část slovní zásoby, která je podobná v AJ (metoda CLIL). Pro tuto etapu bude zapotřebí silná vizuální podpora – slovní zásoba a obrázky s ní související. 

Zadání: 

1. Na začátku hodiny požádejte žáky, aby si vystřihli „dům“ ze šablony, kterou jim rozdáte. Originál naleznete ZDE.

2. Na okénko z venkovní strany napíšou, o jakou místnost se jedná. Dovnitř pak, co se v ní nachází (já požaduji alespoň 5 slovíček, uvést je pomocí výrazu Il y a…). 

Ale pozor – slovíčka žáci nebudou opisovat z učebnice, nebo z internetu. Musí si pro ně zajít na druhou stranu školní chodby. Má to ale jeden háček: Žáci nesmí použít ani pero, ani papír. Pouze svoji paměť. (Slovíčka na chodbu nalepte před hodinou. Plakát, který používám já, naleznete ZDE). 

Pro inspiraci:      

   

UVĚDOMĚNÍ

„Naprojektuj svůj dům snů!“

Aplikace Homestyler je užitečným nástrojem pro výuku cizího jazyka, protože umožňuje studentům pracovat s reálnými předměty a situacemi, které souvisejí s interiérovým designem, a zlepšit svou schopnost konverzace a slovní zásobu v cizím jazyce. Homestyler dává žákům možnost vyjádřit kreativitu a fantazii při návrhu vlastních interiérů. Mohou si vybrat z různých barev, textur, nábytku a dalších prvků, které lze jednoduše přidávat a upravovat. Díky funkci virtuální prohlídky si mohou prohlédnout vytvořené prostory z různých úhlů a získat tak lepší představu o výsledném vzhledu.

Žáci popisují konkrétní byt/dům (např. svůj byt nebo dům snů). Při popisu by měli věnovat pozornost různým částem bytu, jako jsou místnosti, nábytek, dekorace či výbava, které jsou pro byt specifické. Aktivita nutí žáky používat správnou slovní zásobu a gramatiku, aby byl jejich popis přesný a srozumitelný. Tento typ úkolu může být upraven pro různé úrovně pokročilosti studentů. Začátečníci popisují základní prvky bytu, jako jsou například místnosti a několik jednoduchých předmětů. Pokročilejší studenti popisují větší počet prvků v bytě včetně nábytku, dekorací a výbavy. Cílem úkolu je posílit schopnost studentů vyjádřit se srozumitelně a přesně v cizím jazyce. 

Aplikace Homestyler: Jak na to?

 1. Stáhněte si aplikaci Homestyler z obchodu s aplikacemi a nainstalujte ji do svého zařízení. Zaregistrujte se v aplikaci pomocí e-mailové adresy nebo přihlašovacích údajů ze svého účtu na sociální síti.
 2. Po přihlášení klikněte na tlačítko „Vytvořit nový návrh“ v horní části obrazovky.
 3. Vyberte typ místnosti, kterou chcete navrhnout, například ložnici, obývací pokoj nebo kuchyni.
 4. Vyberte rozměry místnosti a umístění oken a dveří.
 5. Vyberte z nabídky nábytek a doplňky, které chcete přidat do místnosti, a umístěte je na plánovací desku aplikace. Pokud chcete, můžete změnit barvy stěn, podlah a nábytku.
 6. Pokud máte konkrétní nápady na design nebo koncept, můžete vytvořit vlastní návrh pomocí nástrojů pro kreslení a malování v aplikaci.
 7. Uložte svůj návrh.

Při vytváření návrhu v aplikaci Homestyler můžete použít různé nástroje, jako jsou měřítka, kreslicí a malířské nástroje, výběry nábytku a dekorací a mnoho dalšího. Můžete také přidávat nebo odebírat různé položky podle potřeby, aby se návrh co nejvíce přiblížil vašim představám.

REFLEXE

„Představ nám svůj dům snů – samozřejmě francouzsky…“

Žáci prezentují před třídou svůj byt/dům. Učitel i spolužáci mohou klást doplňující otázky.

 

Zdroje:   

 • ŠTĚPÁNÍK, Stanislav, HÁJKOVÁ, Eva, ELIÁŠKOVÁ, Klára, LIPTÁKOVÁ, Ľudmila a SZYMAŃSKA, Marta. Školní výpravy do krajiny češtiny: didaktika českého jazyka pro základní školy. Plzeň: Fraus, 2020. ISBN 978-80-7489-595-1.
 • HLADÍK, Petr. Tipy a triky pro výuku cizích jazyků: inspirace pro všechny jazykáře. Praha: Grada, 2021. ISBN 978-80-271-3194-5.
 • https://www.facebook.com/FrenchPage/posts/vocabulaire-de-la-maison/

Reflexe

Aplikace nabízí velké množství hotových návrhů pokojů, bytů i domů. Během svých hodin doporučuji žákům použít předpřipravenou šablonu – vše se díky tomu dá stihnout během 45 minut. 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

mobil, PC, internet