Odborný článek

Im Restaurant

25. 4. 2024 Základní vzdělávání
Autor
Veronika Korbelová

Anotace

Výuková aktivita se zaměřuje na procvičení slovní zásoby tematického okruhu „V restauraci”. Aktivita zahrnuje opakování frází potřebných pro objednání jídla v restauraci, tvorbu vlastního jídelníčku v aplikaci Canva a práci se softwarem pro vytváření webových stránek. Jednotlivé úkoly rozvíjejí komunikační dovednosti žáků v situaci při objednávání jídla.

Vzdělávací obor: němčina

Tematický okruh: jídlo, v restauraci

Očekávané výstupy: Žáci vytvoří vlastní jídelníček v aplikaci Canva, webové stránky vlastní restaurace  a německy vyjádří, jaké jídlo by si chtěli v restauraci objednat.

Časová dotace: výuka – 2 hodiny, příprava – 1 hodina

Pomůcky: PC nebo notebooky, připojení k internetu, projektor, interaktivní tabule, chytrý telefon

Zdroje: Saywebpage (https://user.saywebpage.com/admin/24830/edit/55374) 

https://de.islcollective.com/deutsch-daf-arbeitsblatter/allgemeines-thema/essen/speisekarte/56653 

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti:

Žáci

 • znají základní slovní zásobu na téma jídlo;
 • umí tvořit jednoduché věty;
 • znají fráze používané při objednávání jídla v restauraci.

Digitální:      

Žáci

 • umí legálními způsoby upravovat a sdílet média;
 • ovládají práci s internetovým překladačem.

Vzdělávací cíle:

Žáci

 • volí patřičné grafické prvky, obrázky a texty pro vytvoření jídelníčku pomocí nástroje Canva;
 • umí vybrat relevantní obrázky a informace pro tvorbu vlastních webový stránek;
 • formulují jednoduché věty a otázky v němčině týkající se tématu jídel a stravování v restauraci;
 • umí vést jednoduché konverzace o jídle a vytvořit otázky typu „Co si dáte k jídlu?“ a „Co byste chtěli ochutnat?“;
 • vyhodnotí, která z digitálních šablon pro tvorbu internetových stránek nejlépe vyhovuje jejich projektu, a pomocí šablony poté vytvoří vlastní webové rozhraní.

 

Metodická poznámka:

Učitel opakuje se žáky jazykové prostředky, které budou k aktivitě potřebovat.

Popis vzdělávací aktivity:

1. Opakování slovní zásoby a frází v restauraci

 1. Žáci si ve dvojicích přečtou vzorový jídelní lístek a pokusí se přiřadit k jednotlivým pokrmům obrázkové karty, na kterých je vidět, jak jídla vypadají (v příloze).
 2. K opakování dialogů v restauraci využijeme přiloženou prezentaci.

Žáci pracují ve dvojicích, kladou si otázky na prvním slidu, učitel poté zkontroluje, co zjistili.

Na druhém a třetím slidu žáci opakují různé typy podniků a slovíčka k tématu „v restauraci“.

Na čtvrtém slidu je vzorový dialog, který slouží k role play. Žáci vytváří za pomoci vzorového jídelního lístku dialogy, jeden je čísník, druhý host.

Mnoho materiálů lze najít také v aplikaci Wordwall v následujících odkazech:

https://wordwall.net/cs/resource/24281486/gespr%C3%A4ch-im-restaurant

https://wordwall.net/resource/17243150/im-restaurant-bestellen

https://wordwall.net/cs/resource/57149864/ciz%c3%ad-jazyk/im-restaurant

https://wordwall.net/cs/resource/36850344/im-restaurant-reagieren

2. Žáci vytvoří vlastní jídelní lístek v aplikaci Canva.

Rozdělíme žáky do dvojic, ve kterých vymyslí vlastní menu pro svoji restauraci podle zadaných kritérií. Měli by vymyslet alespoň jednu polévku, čtyři hlavní jídla, jeden dezert a alespoň dva nápoje. Vše v němčině, u jídel žáci uvedou i ceny.

Canva je online nástroj pro grafický design, který umožňuje snadno vytvářet fotokoláže. Následující kroky vám ukážou, jak vytvořit fotokoláž v aplikaci Canva:

 1. Přejděte na webovou stránku Canva. Přihlaste se do svého účtu nebo vytvořte nový účet, pokud ještě nemáte.
 2. Po přihlášení se dostanete na hlavní stránku aplikace Canva. Do vyhledávače napište heslo „jídelní lístek“.
 3. Vyberte šablonu: Canva nabízí mnoho předem navržených šablon pro jídelní lístek. Vyberte si šablonu, která vám vyhovuje, nebo začněte s prázdným plátnem.
 4. Přidejte fotografie: Klikněte na tlačítko „Prvky“ v levém panelu a pak na „Fotografie“. Pracujte pouze s obrázky, které nabízí Canva. Potáhněte fotografie ze seznamu fotografií a přetáhněte je na svou koláž.
 5. Přidávejte text a další prvky: Klikněte na tlačítko „Text“ a přidejte nápisy nebo popisky. Můžete také přidávat další prvky, jako jsou tvary, šipky nebo ikony. Upravte barvy, kontrast, sytost a další vlastnosti fotografií. K tomu můžete využít nástroje v panelu „Upravit“ nebo „Filtr“.
 6. Ukládejte svou práci: Po dokončení klikněte na tlačítko „Stáhnout“ v pravém horním rohu a vyberte formát, ve kterém chcete uložit svůj jídelní lístek.
 7. Sdílejte nebo tiskněte: Po uložení můžete sdílet jídelní lístek přímo z Canvy nebo ji stáhnout a použít dle potřeby.

3. Představ si, že jsi majitelem restaurace

Těmito slovy uvede učitel poslední aktivitu hodiny věnované jídlu. Majitelé restaurací, tedy žáci, vytvoří své restauraci úvodní stranu webového prohlížeče, na kterém budou svoji restauraci prezentovat. 

Zadání: 

 1. Žáci si na svých počítačích otevřou aplikaci pro designování úvodů internetových stránek.
 2. Vyberou si hlavní motiv „svých“ internetových stránek a pomocí základní slovní zásoby, kterou se naučili, vytvoří úvodní informační stranu. Stránka musí obsahovat název restaurace, krátký popis, která jídla restaurace nabízí, fotografii, která reflektuje atmosféru a styl restaurace. Dobrovolné informace: kontaktní údaje, menu, fotografie jídel.

4. Prezentace

Žáci prezentují úvodní stránku své restaurace a jídelní lístek před třídou.

 

Seznam  aktivit, jak s prezentací pracovat:

 1. Během prezentace: Objednávání jídla

Dvojice, která prezentuje, požádá každého žáka, aby si vybral  jídlo a nápoj ze seznamu na  jídelním lístku. Když si vybere položky, musí říct v němčině, jaké jídlo a nápoj chce. Například: „Chci řízek a colu, prosím.“ Dvojice se postupně prostřídají, učitel podporuje v zapojení všechny, opravuje případné chyby a pomáhá prezentující dvojici udržet pořádek ve třídě. Na závěr se učitel ptá žáků, které jídlo a nápoje byly nejoblíbenější, a odpovědi shrne.

 1. Po prezentaci:

Žáci hlasují, kterou z prezentovaných restaurací by chtěli navštívit. Poté žáci hrají role zákazníků a číšníků.

Varianty:

 1. Žáci pracují ve dvojicích a jeden hraje roli číšníka a druhý hosta.
 2. Učitel rozdělí třídu na dvě skupiny. Jedna skupina žáků bude představovat zákazníky a druhá skupina bude obsluhovat. Určí každému „číšníkovi“ jeho „hosta“. Číšník odchází ke svému hostovi, který si objednává jídlo a nápoje, a přijímá jeho objednávky v němčině. Poté si žáci role vymění.
 1. Diskuze o pokrmech: Učitel rozdělí žáky do skupin. Žáci ve skupinách diskutují o tom, jaké pokrmy si vybrali, co mají rádi a co ne.

Zkušenosti s použitím materiálu: 

Aktivitu „v restauraci“ jsem připravila pro 7. třídu, když jsme v učebnici probírali toto téma. Celkově byla aktivita hodnocena pozitivně, protože kombinuje praktickou aplikaci slovní zásoby s kreativními úkoly a autentickou restaurační atmosférou prostřednictvím virtuálního prostředí.

Žáci ocenili především opakování frází a praktické cvičení vytváření jídelníčku jim pomohlo lépe porozumět tomu, jak se správně vyjádřit při objednávání jídla. Získali díky tomu skvělý přehled o tom, jak funguje komunikace v restauračním prostředí. Už teď se těší, až vyzkouší konverzaci v praxi v Rakousku nebo Německu.

Tvorba vlastního jídelníčku jim dala možnost kreativně využít slovní zásobu a aplikaci Canva si oblíbili jako nástroj pro tvorbu grafických materiálů. Práce se softwarem pro tvorbu webových stránek byla trochu náročnější, ale byla to pro ně skvělá příležitost naučit se něco nového.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
ppt
724.61 kB
Prezentace
prezentace
pdf
5.26 MB
PDF
vzorový jídelní lístek

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Veronika Korbelová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu