Odborný článek

ABC karty

25. 10. 2023 Základní vzdělávání
Autor
Denisa Freithová

Anotace

Hravá aktivita pro rozvoj digitálních kompetencí do hodin českého jazyka. Žáci 1. ročníku si fixují jednotlivá písmena abecedy, k čemuž využívají digitálních zařízení (mobilní telefon, tablet, notebook či tiskárnu). Zároveň si touto aktivitou tvoříte pomůcku do vlastní třídy, ke které se můžete s žáky kdykoliv vrátit.

ABC karty

Anotace 

Hravá aktivita pro rozvoj digitálních kompetencí do hodin českého jazyka. Žáci 1. ročníku si fixují jednotlivá písmena abecedy, k čemuž využívají digitálních zařízení (mobilní telefon, tablet, notebook či tiskárnu). Zároveň si touto aktivitou tvoříte pomůcku do vlastní třídy, ke které se můžete s žáky kdykoliv vrátit. 

  Autor  

  Denisa Freithová 

  NPI, denisafreithova@gmail.com

  Typ materiálu 

  vzdělávací aktivita pro výuku českého jazyka a rozvoj digitálních 

  kompetencí / učební pomůcka

  Škola  

  základní škola, 1. stupeň

  Ročník  

1. ročník

  Metody 

  kooperativní výuka, pozorování

 

  Vzdělávací obor 

  český jazyk a literatura 

  Tematický okruh 

  jazyková výchova

  Očekávané výstupy  

  34 obrázkových karet pro jednotlivá písmena abecedy

 

  Časová dotace 

  Výuka 

  4× 45 minut

  Příprava 

  60 minut

 

Pomůcky, hardware a software 

 Učitel 

tvrdé papíry A3, mobilní telefon / tablet s přístupem do 

školní domény, prostředí Google Disku  

 Žák 

lepidlo, nůžky

 

  Zdroje 

 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. In: Praha: MŠMT, 2021. [online]. Dostupné z: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ [cit. 2023-11-04].

 

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti 

Oborové 

 • vzdělání pro 1. stupeň základních škol

Digitální 

 • základní uživatelské znalosti prostředí Google
 • základní uživatelské znalosti práce s tabletem či mobilním telefonem 

 

  Vzdělávací cíle

Žák 

 • se učí základnímu ovládání telefonu či tabletu (zapnutí/vypnutí) a jeho fotoaparátu (pořízení fotografie);
 • dokáže vytvářet (pořídit fotografii), ukládat (do prostředí Google Disku) a znovu nalézt digitální obsah (fotografie); 
 • rozvíjí znalost písmen abecedy;
 • pracuje na porozumění písemného či mluveného pokynu přiměřené složitosti;
 • rozvíjí své prezentační dovednosti při reflexi aktivity. 

 

Přínos využití digitálních technologií 

  Žák se skrze základní manipulaci s digitálními technologiemi (vyfocení objektu, uložení informace v digitálním prostředí a její opětovné vyhledání) učí, jak zefektivnit svoji práci. Žák se učí, jak správně zacházet s fotoaparátem a jeho přidruženými funkcemi. Učí se základnímu pohybu v prostředí Google.

  Učitel touto aktivitou podporuje propojení oborových a digitálních kompetencí žáků. 

 

Metodická poznámka 

Časová dotace odpovídá počtu probíraných písmen v rámci předmětu český jazyk. Například pokud aktivitu začnete s žáky až po dobrání písmen abecedy, zabere pravděpodobně méně času. Aktivitu lze realizovat postupně dle počtu probraných písmen.

Je třeba, aby mobilní zařízení (tablet) mělo přístup do vytvořené složky na Google Disku (v anonymním režimu nelze vkládat fotografie). Žáci mohou mít svá digitální zařízení s osobními účty v doméně školy nebo využívat pro fotografování školní zařízení, kde je přístup zařízen automaticky. 

Popis vzdělávací aktivity

Žáci se pomocí tvorby ABC karet seznamují s využitím digitálních technologií a pomocí nich si usnadňují vlastní práci. Rozvíjí zároveň své znalosti písmen české abecedy. Během zpracovávání karet též podporují svou jemnou motoriku. Žáci mohou pracovat samostatně či ve skupině.

 • Učitel na tvrdé A3 papíry nadepíše konkrétní písmena z abecedy, vždy na jeden papír jedno písmeno. 
 • Předepsané papíry si mohou žáci vybrat losem, případně je učitel může mezi žáky náhodně rozdělit.
 • Ve třídě nebo v dohodnutém prostoru žák využívá mobilního telefonu (tabletu) pro vyfotografování předmětu, osoby (již je možné fotit pouze s jejím souhlasem, případně se souhlasem zákonného zástupce s ohledem na GDPR) nebo činnosti začínající na zapsané písmeno na vybraném papíře. 

Před pořizováním fotografií si s žáky projděte základy fotografování. Upozorněte je, že je třeba držet telefon v obou rukách – pro větší stabilitu a aby nedocházelo k pořizování rozmazaných fotografií. Současně mohou žáci na telefonech/tabletech (pokud to umožňují) zapnout režim HDR pro lepší kvalitu. Při pořizování snímků mohou žáci s vaší pomocí aktivovat fotografickou mřížku, která jim pomůže s celkovou kompozicí objektu. Dále je upozorněte na možné přesvícení (např. focení naproti oknu) či příliš tmavé fotografie (možnost využití blesku fotoaparátu). 

 • Žáci s dopomocí učitele vytvoří složku na Google Disku. 
 • Žáci následně vkládají vyfotografované objekty do vytvořené složky. 
 • S pomocí učitele žáci vyberou vhodné fotografie a vytisknou je. 
 • Vytištěné fotografie následně žáci stříhají a lepí na připravené tvrdé papíry. 
 • Po dokončení karet žáci reflektují svou práci (např. co se jim dařilo/nedařilo při vytváření karet a při práci s digitálním zařízením, co se žáci ve sdíleném prostředí naučili). Žáci navzájem mohou prezentovat vytvořené abecední karty. Z abecedních karet mohou vytvářet při reflexi různá slova, než je vyvěsí ve své třídě. 
 • Žáci vyvěsí vytvořené karty s pomocí učitele např. ve své třídě. 

Zkušenosti s použitím materiálu 

Autorka vyzkoušela aktivitu ve třídě 1. ročníku, kde žáci potřebovali větší počáteční oporu v učiteli. Osvědčilo se probrat několik písmen abecedy a po čase na ně vytvořit jednotlivé karty, toto zopakovat, než žáci vytvořili všech 34 karet. Výukový materiál můžete využít např. i pro tvorbu karet na vyjmenovaná slova. 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít