Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Animované video – Stop Motion Studio
Odborný článek

Animované video – Stop Motion Studio

10. 8. 2023 Základní vzdělávání
Autor
Ing.Bc. Michaela Rejnová

Anotace

Tento výukový materiál má sloužit k inspiraci pro užívání nových médií ve výuce výtvarné výchovy. Žáci se zde učí vytvářet animovaná videa s aplikací Stop Motion Studio. Práce může probíhat v menších skupinách, a proto je vhodná i jako teambuildingová aktivita či v rámci projektové výuky.

Autor

Michaela Rejnová

ZŠ a ZUŠ Jesenice, michaela.rejnova@seznam.cz

Typ materiálu

učebnice / aplikace / video / audio / webinář / pracovní list / test / cvičení / článek

Škola

dle stupně a typu: mateřská škola / základní škola (1. nebo 2. stupeň) / střední odborná škola / střední odborné učiliště / gymnázium / …

Ročník

od 5. třídy základní školy výše

Metody

skupinová práce, projektová výuka

Vzdělávací obor:

 • umění a kultura

Tematický okruh:

 • rozvoj digitálních kompetencí ve výtvarné výchově

Očekávané výstupy:

 • VV-9-1-03 Zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie, video, animace.
 • VV-9-1-07 Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření.

Časová dotace:

 • Výuka: 2+2 hod.
 • Příprava: čas na stažení aplikace

Pomůcky, hardware a software:

 • Učitel: 
  • PC/notebook, projektor, plátno/tabule
  • Stop Motion Studio
 • Žák:
  • tablety / mobilní telefony
  • Stop Motion Studio – aplikace ke stažení zdarma
  • papíry, tužky, nůžky, pastelky/fixy/pastely/barvy a štětce
  • pro 3D animaci: 3D objekty – např. figurky z her, míček, kostka, modelína…

Zdroje:

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti:

 • Digitální dovednosti: základní obsluha tabletu či mobilního telefonu

Vdělávací cíle:

 • Žáci navrhnou a nakreslí, případně vytvoří papírové postavy či objekty se scénou v pozadí a natočí krátké animované video k danému tématu.

Přínos využití digitálních technologií

 • Žáci se naučí za využití digitálních technologií vytvářet animovaná videa, která mohou sloužit k prezentaci vlastních návrhů, získaných informací k danému tématu či sdílení zážitků.

Metodická poznámka

Text metodické poznámky

 • Tuto aktivitu lze přizpůsobit průřezovým tématům či aktuálním tematickým celkům, například mohou ožít loutky v tradičním českém masopustu nebo může být ztvárněn příběh spojený s probíraným tématem. Následné prezentace videí mohou sloužit jako reflexe výuky, případně mohou být součástí teambuildingu třídy či kolektivu.

 

Popis materiálu (vzdělávací aktivity)

Evokace

 • Můžeme začít brainstormingem k danému tématu či evokační otázkou.
 • Například jsme k tématu masopustu použili tyto otázky: „Víte, co je to ‚fašank‘? A co ostatky? Nebo masopust? Jaká jiná slova se pro masopust používají?“
 • Následně lze promítnout ukázky fotografií s popisem či videí a zeptat se žáků, jaké masky si zapamatovali.
 • Zde jsou vzory některých masek pro papírové loutky, které lze vyrábět.

Výroba postav / objektů

 • Žáci nakreslí a navrhnou podle návodu vlastní postavy či objekty. Mohou případně použít vytištěné šablony. Postavy vybarví a vystřihnou. Postavy nahoře lze opatřit dlouhým drátkem / špejlí pro vedení.

Výroba scény:
Zde jsou příklady scén:

Natáčení videa:

 • Stop Motion Studio pro iPady nebo mobilní telefony je ke stažení zdarma.
 • Tipy a návody na práci ve Stop Motion Studiu jsou také volně k dispozici.
 • Pozor, nejedná se o natáčení videa, ale o fotografování jednotlivých scén, které se v aplikaci spojí ve video.
 • Žáci mohou nastavovat rychlost videa a především kdykoliv později fotografie libovolně přidávat či ubírat.
 • Pro úvodní či závěrečnou scénu si připraví a vyfotografují název a autory videa.
 • K videu je možné zdarma nahrávat zvuky z místnosti. Pokud by starší žáci chtěli přidat stažené zvuky, hudbu a video stříhat pak doporučuji video doupravit v jiné aplikaci, například CapCut.
 • Pozn.: CapCut je doporučován od čtrnácti let.

Reflexe:

 • Skupiny, které mají dokončená videa, si mohou prohlížet již zpracovaná videa na sdíleném disku či v učebně.
 • Společná reflexe může proběhnout například v Jamboardu, kde žáci na lístečky ohodnotí spolupráci ve skupině pomocí semaforu (zelené, oranžové a růžové lístečky se jmény znamenají spokojenost s vlastní prací či prací ve skupině).

Pokračování:

 • V následující hodině žáci vytvořená videa odprezentují. Může proběhnout hlasování o nejzdařilejší video či zpětná vazba spolužáků k jednotlivým videím.

 

Zkušenosti s použitím materiálu

Práce s aplikací Stop Motion Studio je velmi intuitivní a i mladší žáci se s ní naučí pracovat velmi rychle. Důležité je jim vysvětlit, jak dosáhnou plynulejších přechodů jednotlivých fotografií. Doporučuji dělat více snímků a mezi jednotlivými snímky posouvat objekty jen v menších vzdálenostech, tedy jednotlivé pohyby rozfázovat.

Další související materiály

Můžete se podívat na příklad videa, které vzniklo v rámci environmentálního projektu „Staň se ředitelem zeměkoule“, který vyhlásila Městská knihovna v Praze 2022.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
odt
5.82 MB
Dokument
Animované video - Stop Motion Studio

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing.Bc. Michaela Rejnová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Učebna v přírodě, Exkurze, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

mobilní telefony či tablety výtvarné potřeby, případně 3D objekty