Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Vyhledávání na internetu
Odborný článek

Vyhledávání na internetu

2. 8. 2023 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Lukáš Borovička Ph.D.

Anotace

Příspěvek představuje výukovou aktivitu zaměřenou na práci s neuměleckým textem, konkrétněji s textem odborným. Jako příklad je využito slovníkové heslo na Wikipedii. V této aktivitě žáci rozvíjejí dovednosti efektivního vyhledávání na internetu a ověřování informací z výchozího zdroje.

Cíl

Žáci si uvědomují, že vyhledávání na internetu (například ve vyhledávači Google) je sice velice rychlé, ale to nemusí znamenat, že nutně vede i k rychlému vyhledání požadovaných relevantních informací, zejména v oblastech určitých složitějších odborných témat. V těchto případech je zpravidla třeba položit otázku jinak, než jak byla položena učitelem ve škole.

Žáci pracují s internetovými encyklopediemi typu Wikipedie, ale spíše jen jako s výchozím zdrojem, který je nutné doplnit studiem zdrojů dalších.

Žáci často vyhledávají informace na internetu, přičemž leckdy zadají do vyhledávače doslovně požadovanou otázku a odpověď čerpají z několika stránek, které jim algoritmus vyhledávače nabídl jako nejvíce relevantní (na těchto pozicích se pravidelně umisťuje například online encyklopedie Wikipedie).

Tento způsob vyhledávání informací často nebývá ve výuce příliš podporován, třebaže oplývá některými benefity (například rychlost získání informací). Pokud jde o odborný styl, zpravidla bývají doporučovány spíše tištěné zdroje, třebaže se nejedná o typ zdrojů ze strany žáků preferovaný. 

Jaké problémy se zde mohou vyskytnout?

První okruh problémů souvisí se zadáváním klíčových slov do vyhledávače. Pokud chceme například zjistit počet obyvatel Prachatic, informaci rychle zjistíme jak prostřednictvím zadání „Prachatice počet obyvatel“, tak i skrze zadání doslovné otázky „Kolik obyvatel mají Prachatice?“ U složitějších otázek typu „Co má syntax společného s pravopisem?“ ovšem už prosté zadání dotazu do vyhledávače nevede k uspokojivým výsledkům a je třeba dotaz převést do logiky klíčových slov, případně jej konkretizovat na základě hlubších znalostí tématu (například „shoda přísudku s podmětem“).

Další problémy se týkají důvěryhodnosti internetových zdrojů. Například právě Wikipedie bývá někdy ve výuce jako zdroj žákům přímo zakazována kvůli své údajné nedůvěryhodnosti. Stanislav Štěpáník a kolektiv k tomuto tématu v monografii Školní výpravy do krajiny češtiny (2020) uvádějí: „Žáci ji [Wikipedii – pozn. LB] často používají, ale nevědí o jejích nástrahách. A nemusí jít jen o nespolehlivé či zavádějící informace, či dokonce faktické chyby, ale třeba i nedostatky jazykové. […] Vedeme žáky k tomu, že Wikipedie je dobrý zdroj k prvotnímu zjištění informací, ale že je dobré si informace z tohoto zdroje vždy ověřit ještě v jiných (relevantních) zdrojích.“

 • K vyhledávání na internetu v oblasti složitějších odborných témat je nutné přistupovat obezřetně a zadání klíčových slov upravovat, pokud vyhledávač neposkytne dostatečně relevantní zdroje.   
 • Zdroje typu Wikipedie mohou dobře posloužit k prvotnímu zorientování v tématu, přičemž by však měly být reflektovány i nástrahy tohoto typu zdrojů.

Komentář z pohledu rozvoje digitální kompetence:

Žáci jsou si vědomi limitů algoritmů internetových vyhledávačů souvisejících například s potřebou výstižného zadání klíčových slov nebo se skutečností nedostupností elektronických textů k určitému tématu v určitém jazyce. Odpověď na určitou složitější odbornou otázku tedy vůbec nemusí být na internetu například v češtině dohledatelná.

Žáci pracují s internetovými encyklopediemi kriticky a ověřují důvěryhodnost zde uvedených informací.

Pomůcky – pro žáky: 

 1. Tablet/mobilní telefon
 2. Papír/poznámkový blok v mobilním telefonu/tabletu

Pomůcky – pro učitele:

 1. PC/tablet/mobilní telefon
 2. Pracovní list
 3. Ke způsobu tvorby Wikipedie – doporučené doplňující informace na stránce https://www.wikimedia.cz/cs/
 4. K jazykové podobě hesla na Wikipedii - https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=protektorat 

Popis činností: 

 1. Uvedení tématu hodiny.
 2. Stručný brainstorming – učitel se ptá žáků, jakým způsobem vyhledávají informace typu počet obyvatel určitého města, původ názvu určitého města, jméno starosty určitého města atp. Ptá se rovněž, jaké typy zdrojů žáci používají (na internetu) a jak vyhodnocují, zda je příslušný zdroj důvěryhodný.
 3. Učitel promítne slovníkové heslo Prachatice z české mutace Wikipedie. Žáci si jej mohou otevřít ve svých digitálních zařízeních (naopak pokud bychom heslo vytiskli, zkreslili bychom jeho charakter a znemožnili odpověď na některé otázky v pracovním listu, viz zejména otázku 2). Učitel zadá žákům úkol heslo si prostudovat, zejména se zaměřit na typ informací zde obsažených a na jejich důvěryhodnost.
 4. Učitel rozdá žákům k vyplnění pracovní listy. Při vyplňování už nepracují se svými digitálními zařízeními. Slovníkové heslo Prachatice už není promítnuté. Žáci mohou pracovat jednotlivě, nebo v menších skupinách (například ve dvojicích).
 5. Učitel prochází s třídou odpovědi na jednotlivé otázky. U vybraných otázek otevírá nová témata, zejména u následujících:
 • U otázky 1: Tištěný x elektronický text, hypertext.
 • U otázky 3 – problémy jazykové: nesoudržnost slovníkového hesla v části věnované historii města (vyplývající z nedostatečného stylistického propojení citací z různých zdrojů), pravopis („Protektorát Čechy a Morava“ – výklad viz https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=protektorat ).

Závěrečná společná reflexe: zhodnocení důvěryhodnosti Wikipedie, tipy na další relevantní zdroje pro ověření informací (viz i sekci Reference ve slovníkovém hesle Prachatice).

 

Zdroje:

ŠTĚPÁNÍK, Stanislav, Eva HÁJKOVÁ, Klára ELIÁŠKOVÁ, Ľudmila LIPTÁKOVÁ a Marta SZYMAŃSKA. Školní výpravy do krajiny češtiny: didaktika českého jazyka pro základní školy. Plzeň: Fraus, 2020. ISBN 978-80-7489-595-1.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Prachatice

https://www.wikimedia.cz/cs/

https://www.ucebnicemapy.cz/

https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=protektorat

Reflexe

Postřehy z ověřování v praxi:

 1. Na specifický okruh problémů narazíme, pokud další zdroje k tématu necháme vyhledat umělou inteligenci (ChatGPT). Chatbot si leckdy zdroje přímo vymýšlí, což jednoduše zjistíme při zadání uvedeného titulu do online katalogu některé knihovny (např. https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=nkc). 

Literatura a použité zdroje

[1] – ŠTĚPÁNÍK, Stanislav. Školní výpravy do krajiny češtiny: didaktika českého jazyka pro základní školy. 1. vydání. Plzeň : Fraus, 2020. 311 s. ISBN 978-80-7489-595-1.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
86.91 kB
Dokument
Pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Lukáš Borovička Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu