Domů > Odborné články > Jazykové vzdělávání > Meine Reise aneb vytváříme plakát
Odborný článek

Meine Reise aneb vytváříme plakát

9. 6. 2023 Jazykové vzdělávání
Autor
Veronika Korbelová

Anotace

Výuková aktivita je určena žákům, jejichž jazykové znalosti odpovídají jazykové úrovni A1/A2–B1. Žáci vytváří plakát v bezplatném online nástroji Canva. Úkoly jsou zaměřeny na opakování slovní zásoby tematického celku Cestování/Reisen.

Autor: Veronika Korbelová

Typ materiálu: pracovní list

Škola: základní/ střední odborná škola / gymnázium

Metody: tvorba plakátu v aplikaci Canva

Vzdělávací obor: německý jazyk

Tematický okruh: cestování

Očekávané výstupy 

Žáci ovládají slovní zásobu na téma cestování; sdělí jednoduchým způsobem základní informace o místě, které navštívili nebo plánují navštívit; napíší krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení; vytvoří plakát v aplikaci Canva.

Časová dotace

Výuka: 45 minut/  Příprava: 120 minut

Pomůcky, hardware a software

Učitel: PC nebo notebooky, připojení k internetu, tabule, projektor

Žák: PC nebo notebooky, připojení k internetu

Zdroje

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti

Žáci rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele a reagují na ně hlavně verbálně;

píší slova a krátké věty na základě textové  předlohy; rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života.

Digitální dovednosti

Žáci umí efektivně pracovat s různými aplikacemi, umí legálními způsoby upravovat a sdílet média; ovládají efektivní způsob, jak vyhledávat nejrůznější informace.

Vzdělávací cíle 

Žáci umí popsat místo, které navštívili, vhodnými slovy a vhodně uspořádanými větami; umí získané informace digitálně zpracovat, uložit, zálohovat a sdílet; na základě získaných informací vytvoří plakát místa, které budou prezentovat; prezentují výsledky své práce před skupinou. 

Přínos využití digitálních technologií

Žáci jsou vedeni k uvědomování si existence autorského zákona a k osvojování si zvyku uvádět bibliografické zdroje při šíření informací jiných autorů; k práci s vybranou internetovou aplikací, která je určena pro studium cizího jazyka; k řešení úloh, které umožňují tvorbu digitálního obsahu pomocí videa, audia, fotografií, digitálních interaktivních prezentací apod.; k aktivnímu vyjádření svého názoru, případně k reakci na názory jiných v modelových situacích na sociálních sítích.

VYTVÁŘÍME PLAKÁT V CANVĚ  

V aplikaci Canva je mnoho šablon, které můžete použít jako inspiraci pro tvorbu svého plakátu na téma cestování. Můžete si také vybrat z různých témat a stylů, aby váš plakát byl originální a výrazný. 

Jak na to?

 1. Otevřete aplikaci Canva a vytvořte nový design. Zvolte možnost „plakát“ a vyberte velikost plakátu, který chcete vytvořit.
 2. Přidejte pozadí. Vyberte si fotografii nebo obrázek, který se vám líbí, a přetáhněte ho na plakát. Pokud si nejste jisti, můžete použít nástroj „vyhledat“ a najít obrázky, které se hodí k tématu cestování.
 3. Přidejte text. Klikněte na nástroj „text“ a zvolte si typ písma a barvu, kterou chcete použít. Napište název vašeho plakátu a přidejte další textové prvky, například popis místa, které chcete propagovat.
 4. Přidejte další prvky. Můžete použít nástroj „prvky“ a přidat ikony, obrázky, tvary nebo další textové prvky. Vyberte si prvky, které se hodí k tématu cestování.
 5. Upravte a dokončete svůj plakát. Upravte velikost a pozici jednotlivých prvků podle potřeby.
 6. Stáhněte si svůj plakát. Klikněte na tlačítko „stáhnout“ a vyberte formát, ve kterém chcete stáhnout svůj plakát. Můžete si ho vytisknout nebo použít jako digitální materiál.

Popis materiálu (vzdělávací aktivity)

Úloha 1: Nejprve si žáci vyberou město nebo místo, které navštívili, chtějí navštívit nebo propagovat. Poté se rozdělí do skupin. Každá skupina má za úkol získat co nejvíce informací o svém městě a vytvořit poutavý plakát, který by zaujal a přilákal turisty.

Úloha 2: Během procesu tvorby plakátů žáci pracují s aplikací Canva, vybírají vhodné fotografie, píšou krátký text, upravují text za pomoci různých grafických prvků. Učitel jim pomáhá s výběrem správných slov a frází v cizím jazyce.

Úloha 3: Na konci projektu žáci prezentují své plakáty všem svým spolužákům. 

Zkušenosti s použitím materiálu

Tento projekt měl za cíl rozvíjet jejich jazykové a kreativní schopnosti a zároveň jim umožnit sdílet své zážitky a dojmy z cesty. Bylo vidět, jak si žáci na projektu opravdu zakládají, protože se každá skupina snažila předvést svůj plakát co nejzajímavěji a nejpřesvědčivěji.

Celý projekt ukázal, že praktická práce je výborným pomocníkem pro rozvoj jazykových a kreativních schopností žáků. Zároveň pomohl studentům prohloubit znalosti o cizí zemi a naučit se více o kulturních rozdílech.

Co všechno Canva umí 

Canva je online platforma pro tvorbu grafických designů, která umožňuje uživatelům vytvářet vizuální obsah bez nutnosti profesionálního vzdělání v oblasti designu. Canva nabízí širokou škálu předpřipravených šablon, grafických prvků, obrázků, textů a nástrojů pro úpravu, které uživatelé mohou použít k vytvoření různých typů designů, jako jsou například prezentace, letáky, plakáty, sociální média grafika, infografiky, vizitky, webové stránky a mnoho dalšího. Canva je k dispozici zdarma, ale nabízí také placené funkce a možnosti rozšíření, jako jsou například rozšířená knihovna šablon, možnosti úpravy, propojení s ostatními nástroji apod.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Veronika Korbelová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Jazkové vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • výstižně formuluje své myšlenky a vyjadřuje je v projevech mluvených a psaných.
 • Jazkové vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • motivuje se pro další učení a usiluje o zlepšení svých jazykových znalostí;