Odborný článek

AI v akci

16. 5. 2023 Základní vzdělávání
Autor
Ladislava Whitcroft

Anotace

Lekce AI v akci je zaměřená na prozkoumání a kritické zhodnocení umělé inteligence (AI), blíže se pak věnuje AI, která je určená k psaní textů. Hlavní část lekce staví na otázkách, které formulují a kladou samotní žáci. V evokační fázi žáci sdílí informace, názory a představy, které si v souvislosti s daným tématem zformovali. Poté se seznámí s tím, jak funguje ChatGPT (či jiná AI dle výběru), zhodnotí její výhody a nevýhody a také to, jaké příležitosti i potenciální rizika s sebou přináší AI (pomocí SWOT analýzy).

Stupeň vzdělávání: 8. až 9. ročník ZŠ, SŠ

Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace: český jazyk a literatura

Tematický okruh: umělá inteligence (AI) pro tvorbu textů

Časová dotace:

Výuka: minimálně 45 min.

Příprava: 20 min. (na prozkoumání toho, jak funguje ChatGPT)

Vzdělávací cíle:

 • Zhodnotí význam AI, její výhody a nevýhody, příležitosti a hrozby.
 • Formuluje otázky, které se vztahují k AI. Klade otázky AI a porovná svou odpověď s tím, jak odpovídá AI. 
 • Shrne hlavní myšlenky a poznatky k tématu AI.

Přínos využití digitálních technologií

Umělá inteligence (AI)  postupně proniká do mnoha oborů lidské činnosti. Dá se počítat s tím, že v budoucnu budou žáci využívat různé formy umělé inteligence ve své práci. Proto se ukazuje jako nezbytné, aby se práce s AI a kritické zkoumání možností jejího využití stalo součástí kurikula škol. Tématu AI ve vzdělávání se například věnuje mezinárodní organizace AI4K12. Ta vydala dokument, který má sloužit jako rámec pro tvůrce standardů a učebních plánů. Dokument je rozdělen do pěti velkých myšlenek v oblasti umělé inteligence. V českém prostředí se využívání umělé inteligence ve vzdělávání věnuje například projekt AI dětem.

 AI určená k tvorbě textů již dnes mění způsob práce v mnoha oborech. Intenzivní diskuze probíhají např. mezi copywritery, marketingovými profesionály či překladateli. Velmi důležitou se stává dovednost zadávat pokyny (umět správně formulovat otázku či pokyn podle toho, čeho chceme docílit).

Metodická poznámka

Při práci s touto lekcí (či jinou lekcí věnovanou AI) bychom měli zvážit:

1. ChatGPT (stejně jako další AI určené k tvorbě textů) se neustále vyvíjí. Co byla pravda dnes, nemusí být pravda zítra. To samozřejmě platí o AI všeobecně.

2. K ChatGPT (stejně jako k další AI určené k tvorbě textů) je nutné přistupovat kriticky, být si vědomi toho, jak funguje, jaké má nedostatky či omezení, a neustále je přezkoumávat. ChatGPT je jazykový model, který byl vycvičený k tvorbě textu na obrovském množství dat z internetu, která napsali lidé. Jeho výstupy mohou být někdy nepřesné, nepravdivé a jinak zavádějící.

 • Vedeme žáky k ověřování informací, které nám poskytuje. V době psaní tohoto textu ChatGPT naprosto selhal při generování zdrojů. Ty sice dodal ve správném formátu, avšak ani jeden zdroj nebyl pravdivý. Při diskuzi nakonec ChatGPT přiznal, že si zdroje vymyslel (dodal „hypotetické zdroje na dané téma“). V souvislosti s tímto problémem se hovoří o tzv. halucinaci. To znamená, že si tyto jazykové modely „vymýšlí“, přičemž často působí velmi přesvědčivě.
 • Konkrétně ChatGPT čerpá z dat, která do ní byla vložena do roku 2021. Nečerpá z aktuálních událostí, ze sociálních médií a nemůže ani prohledávat internet. Jeho algoritmy fungují podobně jako náš mozek a dokáže se tak i učit. To se děje při konverzaci s uživateli.

Pozn.: Vývoj se však posouvá i v tomto ohledu. V současné době (březen 2023) ChatGPT představuje pluginy, pomocí nichž získá přístup k webu a k datům třetích stran. Existuje již i nová verze AI chatu GPT-4, která byla Microsoftem implementována do vyhledávače Bing.

3. ChatGPT má v některých případech tendenci reprodukovat předsudky a generovat zkreslené odpovědi – Zkreslení může pramenit z toho, že tréninková data, na kterých byl vycvičen, pocházejí  především ze zemí s vysokými příjmy nebo z učebnic, které nejsou univerzálně použitelné [1].

4. V současné době je patrný rozdíl v úrovni textu generovaného v angličtině a v češtině.

Anglické texty jsou na vyšší jazykové úrovni. V češtině se občas vyskytují chyby. To se projevilo hlavně u uměleckých textů, když jsme nechali ChatGPT vygenerovat báseň. Anglická báseň měla dobrou kvalitu a rýmovala se, v češtině se ani nerýmovala (ani poté, co jsme zadali požadavek na rým). 

5. Velká popularita ChatGPT občas způsobuje, že systém bývá přetížený. Je tedy třeba mít v záloze jiné řešení. (V naší lekci se jedná o práci s články, které si žáci vyhledají na internetu.)

6. Právní podmínky využívání ChatGPT ve školách: Společnost AI dětem si nechala od právníků z advokátní kanceláře KROUPAHELÁN zpracovat právní podmínky používání tohoto nástroje. K hlavním závěrům patří, že ChatGPT mohou využívat děti od 13 let, potřebují k tomu však souhlas zákonného zástupce, typicky rodiče. V případě, že žáci ještě nedosáhli věku 13 let, doporučují právníci pracovat s ChatGPT skupinově, kdy pedagog ovládá aplikaci, ale dotazy kladou žáci a žákyně.

Popis vzdělávací aktivity

 1. Evokace: Co si představím pod pojmem umělá inteligence? (5 min.)

 Zadáme žákům evokační otázky: Co se vám vybaví, když se řekne AI neboli umělá inteligence? 

Doplňující otázky: Co jste slyšeli, četli v médiích, viděli v televizi apod.? Má někdo zkušenost s umělou inteligencí? Jakou?

Pozn.: Evokační aktivita je velmi důležitá právě proto, že se AI neustále vyvíjí, a tudíž se budou měnit i poznatky žáků. Zároveň je možné, že žáci budou mít řadu miskoncepcí (viz článek Jak vidí umělou inteligenci děti), nebo se naopak ukáže, že se tématem sami intenzivně zabývají a mají v tomto směru velké znalosti. 

2. Seznámení s AI určenou pro tvorbu textů (v této lekci konkrétně s ChatGPT) (10 min.)

A. Promítneme text, který byl vygenerován pomocí ChatGPT,  a zeptáme se žáků, co je na něm zaujalo. 

(Tento text vygeneroval ChatGPT po zadání dotazu: Co je umělá inteligence?)

Umělá inteligence (AI) je obecný termín pro technologie, které jsou schopné simulovat lidské myšlení a chování. Cílem umělé inteligence je vytvořit počítačové systémy, které jsou schopné samostatně myslet, přemýšlet a reagovat na okolní podněty, stejně jako to dělají lidé.

Existuje několik typů umělé inteligence:

 • Umělá inteligence schopná rozpoznávat řeč: Tento typ umělé inteligence je schopen rozpoznat a porozumět mluvenému nebo psanému slovu a reagovat na něj.
 • Umělá inteligence schopná rozpoznávat obrazy: Tento typ umělé inteligence je schopen rozpoznat a porozumět obrázkům a videu a reagovat na ně.
 • Umělá inteligence schopná učení: Tento typ umělé inteligence je schopen se učit a přizpůsobovat se novým informacím a situacím.

 

B. Otevřeme https://chat.openai.com/ a ukážeme žákům, jakým způsobem byl text vygenerován. Do dialogového okna napíšeme dotaz: Co je umělá inteligence? a společně sledujeme, jak AI text píše.

Pozn.: ChatGPT negeneruje vždy stejné odpovědi na stejnou otázku. (Jak je patrné z následující ukázky.)

Pro lepší čitelnost, klikněte na obrázek.

 

Pozn.: Můžeme si uvést pár příkladů využití AI z běžného života, které jsou blízké žákům. (Vyhledávače používají umělou inteligenci k pochopení vyhledávacích dotazů a obsahu webových stránek. Netflix apod. zjišťuje zájmy uživatele a doporučuje mu filmy, sociální média vybírají obsah, který se uživateli zobrazí...)

Upozorníme, že do ChatGPT můžeme zadávat různé příkazy, ne jen otázky. Uvedeme jeden příklad a žáci přichází s dalšími nápady (napiš příběh, článek…; vytvoř osnovu, tabulku…; porovnej…; sepiš nápady…; vysvětli…). Tyto příkazy si mohou žáci vyzkoušet později. Nyní se budeme věnovat dovednostem spojeným s kladením otázek.

3. Rozhovor s AI

A. Vymýšlení otázek (10 min.)

Žáci ve skupinkách přemýšlejí, na co by se AI chtěli zeptat. Otázky by se měly týkat tématu umělá inteligence: Jaké otázky vás napadají v souvislosti s tímto nástrojem a celkově s umělou inteligencí? Všechny otázky sepisujeme na tabuli.

 • K formulaci otázek můžeme žákům pomoci pomocí pobídek v rámci SWOT analýzy: S = Strengths (silné stránky), W = Weaknesses (slabé stránky), O = Oportunities (příležitosti), T = Threats (hrozby)
 • V případě potřeby první otázku/otázky uděláme společně s žáky (Jak bychom se mohli zeptat, pokud bychom chtěli zjistit, k čemu či v jakých oblastech se dá AI použít? Jak bychom se zeptali na nějakou konkrétní oblast lidské činnosti? Jak bychom se zeptali na to, jaká jsou rizika jejího využívání?). Žákům můžeme pomoci uvedením příkladu či startérů (počátků otázek: Jak/ý/á/é…? Co...? Jakým způsobem…? Proč…? Co by se stalo, kdyby…?)

Poznámky:

Čtenářská strategie kladení otázek výrazně přispívá k porozumění a motivuje žáky k hlubšímu zkoumání z různých úhlů pohledu.

Jednou z největších výhod služby ChatGPT je její schopnost porozumět a reagovat na dotazy v přirozeném jazyce. To umožňuje žákům položit ChatGPT otázku stejným způsobem, jakým by se ptali například svých učitelů. [2]

B. Porovnávání odpovědí s tím, jak odpovídá AI (15 min.)

Žáci si ve dvojicích (či skupinách, dle počtu PC na žáka) vyberou otázky, které je nejvíce zaujaly, a přemýšlí, jak by na ně odpověděli. Svou odpověď sdílí náhodně vybrané dvojice se zbytkem třídy (metoda: Přemýšlej – Prodiskutuj – Sdílej).

Práce s ChatGPT: Pokud je žákům minimálně 13 a učitel obdržel souhlas zákonného zástupce, pracují žáci s ChatGPT ve skupinách. Pokud ne, učitel zadává otázky za žáky. Do ChatGPT se zadávají vybrané otázky a žáci porovnávají své odpovědi s tím, jak odpověděla AI (V čem se naše odpovědi lišily? Co měly společného? Byla naše odpověď lepší? Jaká byla hlavní myšlenka naší odpovědi a jaká hlavní myšlenka toho, co nám napsala AI? Jaká klíčová slova používá AI?)

Zkontrolujeme, zda jsme se při kladení otázek dotkli všech 4 oblastí SWOT (výhody, nevýhody, příležitosti a hrozby).

Žáci sdílí, k čemu došli. (Pokud není čas na sdílení všech žáků, mohou sdílet náhodně vybrané skupiny a další žáci doplňují, co ještě nezaznělo.)

Tip: Pro rychlé sdílení můžete využít například bezplatnou a jednoduchou aplikaci Padlet: Žáci přidávají lístečky s myšlenkami a postřehy na virtuální nástěnku, ostatní žáci mohou na jejich příspěvky reagovat.

3. Reflexe (5 min.)

Vrátíme se k evokační aktivitě ze začátku hodiny. Žáci si připomenou, co si o AI řekli na začátku hodiny. Ve dvojicích diskutují o tom, jaké další poznatky a myšlenky se dozvěděli v průběhu lekce, v čem se změnil či posunul jejich názor a způsob uvažování.

Výstupní lístky (každý žák napíše sám za sebe odpověď a odevzdá lístek učiteli při odchodu): 

Napiš minimálně dvě hlavní myšlenky či informace, které ses dnes dozvěděl/a a které považuješ za důležité. 

Návazné aktivity (žáci mohou vyzkoušet doma či v dalších hodinách): Je vhodné, aby v dalších hodinách proběhly aktivity, při nichž budou žáci dále rozšiřovat své zhodnocení výhod, nevýhod, příležitostí a hrozeb spojených s využíváním AI. Učitel může prezentovat některé nejnovější články, které se týkají této problematiky, nebo tyto články mohou žáci sami vyhledávat.

Žáci zkouší zadat i jinak formulované pokyny, než jsou otázky, abychom prozkoumali, jak AI reaguje (např. Napiš článek o …; Uveď v bodech…; Vymysli název pro…).

Společně zadáváme otázky k tématům, které nás zajímají a poté ověřujeme jejich pravdivost pomocí dalších zdrojů.

Zkušenosti s použitím materiálu

Může se stát, že bude ChatGPT přetížený. V tom případě nebudeme moci zadávat otázky v hodině. Tuto část si tedy žáci vyzkouší doma s rodiči (pokud je jim alespoň 13). V hodině tuto část může nahradit práce s články, které si žáci vyhledají na internetu. Poté, co žáci vyberou otázky a zformulují své odpovědi, vyhledávají na internetu články, které by jim pomohly odpovědět na jejich otázky. Přitom zdůrazníme, že je nutné vzít v potaz kvalitu zdrojů.

Výběr některých dalších AI určených pro tvorbu textu:

Rytr

 • V této AI můžeme vybrat z jazyků a dále vybíráme, jaký typ textu chceme (např. zápletku příběhu, text e-mailu, text na blog apod.), jak chceme, aby text vyzněl (tón textu – např. humorný apod.), a dokonce i úroveň kreativity a počet variant (viz levý panel na printscreenu).
 • Základní plán je zdarma.
Pro lepší čitelnost, klikněte na obrázek.

Copy.ai:

Základní plán je zdarma, pokud však chceme použít češtinu, tak tato verze je zpoplatněna.

Guillbot

 • Pouze anglická verze.
 • Umožňuje přeformulovat text, shrnout text atd.

Jasper. AI

 • Zpoplatněný, možné vyzkoušet zdarma.

Summari: 

 • Používá se ke shrnování textů.
 • Placené, zdarma možnost vyzkoušet.

Headlines writer

Content writer

Story writer: 

Další AI určené pro tvorbu textů

Literatura a použité zdroje

[1] – AMARACHI , B. Mbakwe. et al. ChatGPT passing USMLE shines a spotlight on the flaws of medical education. 2023. [cit. 2023-5-9]. Dostupný z WWW: [https://journals.plos.org/digitalhealth/article?id=10.1371/journal.pdig.0000205].
[2] – RAHMAN, M.m. et al. ChatGPT for Education and Research: Opportunities, Threats, and Strategies. 2023. [cit. 2023-5-9]. Dostupný z WWW: [https://www.preprints.org/manuscript/202303.0473/v1].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ladislava Whitcroft

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich využívání
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí