Odborný článek

Kalendárium

Anotace

Aktivita se věnuje zpracování mluveného textu do podoby vzdělávacího pořadu. V aktivitě dochází k rozvoji digitální kompetence při práci s elektronickou střižnou, přípravou videa k exportu, při práci se zvukovou stopou a publikaci na webu nebo sociálních sítích. Aktivita se opírá o možnosti záznamu obrazovky, úpravy dokumentů v textových editorech, korektury textu, vkládání obrazového materiálu do videa a synchronizace.

Český jazyk a literatura s interdisciplinárním přesahem
Dílna mluveného slova

Lekce č. 4

Postřehy z výuky: 

Aktivita je projektového typu, lze pracovat dlouhodobě na problémovém úkolu, na němž žáci pracují jako v třídní firmě. Výsledný produkt je vždy součástí skupinové dynamiky. Učitel stojí nad problémovým úkolem, neúčastní se řešení a předává odpovědnost za odevzdání v určený čas žákům. Učitel nemusí umět ovládat všechny aplikace a software; nechá žáky zjistit, které jsou pro konkrétní úkol vhodné. 

Pro práci na zadání je dobré mít přenosné počítače i jedno větší pracoviště s velkým monitorem, na němž se bude střih videa přehledněji zpracovávat.

Ve třídě bývá ruch.

Problémový úkol se může protáhnout, pokud žáci nejsou vůbec seznámeni se střihem videa a zpracováním zvuku.

Typy aktivit:

 • poslech, samostatná práce, skupinová práce, textová editace
 • tvorba – záznam zvuku; rektifikace mluveného slova; tempo řeči, dynamika, přízvuk 
 • životopis, medailonek, excerpce údajů; kompozice, scénář, režie

Úroveň dle metody SAMR:

R – Redefinice vzdělávacího cíle 

Délka aktivit: 4–5 vyučovacích hodin (ZAČÁTEČNÍCI)

Potřeby: mobilní telefon, mikrofon, datový kabel k připojení externího zařízení, sluchátka, webová stránka, připojení k internetu

Software: střižna s možností importu zvuku i nahrávky přímo z obrazovky (Filmora, Da Vinci)

 • aplikace v mobilním telefonu pro nahrávání zvuku (diktafon)
 • sdílené dokumenty Google 
 • připojení k internetu
 • záznam obrazovky, výstřižek
 • úprava dokumentů a fotografií
 • sazečský program (Scribus)
 • textový editor (Word nebo Google.doc)
 • přehrávač videa
 • online konvertory formátu pro fotografie a obrazový materiál

Zdroje: 

 1. Česká televize, Český rozhlas
 2. WOLÁK, Radim. Mediální výchova v ČR: k zavádění nového tématu do vzdělávacího systému. dspace.cuni.cz. 2017-03-31, s. 53. Dostupné online [cit. 2023-01-04].
 3. ČESKÁ REPUBLIKA. Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+. 2020. MŠMT. 
 4. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. 

Vzdělávací cíl:

Připravit excerpci životopisných údajů pro medailonky řazené do vzdělávacího pořadu

Průběh projektové práce / zadání 

Poslechová část:

 1. únor – Kalendárium | Česká televize (ceskatelevize.cz)

Stopáž: celý pořad

Úkol:

Sledujte pořad Kalendárium. Jakou má strukturu? Pečlivě se zaměřte na scénář a kompozici této vzdělávací relace. Najděte základní dělení pořadu na jednotlivé madailonky. Každý medailonek má svou vnitřní infrastrukturu, popište ji a zanaznamejte graficky na časovou osu. 

Dále se zaměřte na tyto otázky:

 • Kdo je cílovou skupinou tohoto pořadu? 
 • Kolik osobností se představuje? 
 • Kdo pořad moderuje? 
 • Je volba osobností gendrově vyvážena? 
 • Líbí se vám jeho grafická podoba?
 • Jak byste pořad vylepšili? 

Poslech a dekompozice na jednotlivé motivy: 

Pečlivým rozborem jednotlivých sekvencí o osobnostech, které jsou ve videu České televize označeny v pojezdu na časové ose značkou, se pokuste najít společné schéma, kterým jsou všechny medailonky propojeny. 

Sledujte: 

 • hudbu: znělku i podkres, motivy podkresu, hudební nástroje
 • fotografie a typ písma u jejich popisků, formát popisu (barva, zarovnání, trvání)
 • fotografie, jejich umístění na obraze, přibližování, oddalování
 • moderátorka – její přítomnost na obrazovce vs. její nepřítomnost (pouhý hlas)
 • hlas moderátorky s hudebním podkresem a bez podkresu
 • dynamika řeči při životopisné pasáži v medailonku
 • shrnutí a zakončení medailonku
 • zvukové motivy – předěly, gongy, jingly

Nahrávka:

Zpracujte pět medailonků známých osobností z různých oborů. Vyberte takové obory, které představují vaše předměty ve škole. Těchto pět medailonků zpracujte ve skupinách jako týmovou práci.

Pro práci ve skupině musíte zvolit šéfredaktora pořadu, který bude koordinovat práci dalších lídrů. Pro každý medailonek bude nutno zvolit skupinového lídra, aby řídil práci ve skupině. Lídři jednotlivých skupin se koordinují s šéfredaktorem. 

Šéfredaktor určí po vzájemné diskuzi, jak bude vypadat základové schéma pro každý medailonek. Tuto strukturu bude nutno dodržet. Všechny prvky budou mít přesně daná pravidla užití, na nichž se shodnete.

Zvolte ve skupině kameramana, který bude celou diskuzi ve vaší třídě natáčet na video, pořizovat surový fotografický materiál z postupu prací. Jeho úkolem bude sestříhat zajímavé momenty ze skupinových činností ve třídě. Bude to k vašemu „vážnému“ výstupu příjemné doplnění. :-)

Zpracujte jednotlivé medailonky tak, abyste vytvořili pořad Kalendárium v co největší kvalitě. Nechte se inspirovat stopáží pořadu, jeho kompozicí – vaší kreativitě se meze nekladou. 

Každá skupina shromáždí zdroje, provede rešerši internetu k danému tématu; vyhledá a upraví fotografický materiál nebo video vhodné pro střih. 

Dané materiály budete muset ocitovat v závěru pořadu, a to takto: 

V pořadu byly použity materiály z následujících zdrojů:

 • zdroj 1
 • zdroj 2 apod.

Modifikace: 

 1. Lze pracovat tak, že existuje pouze jeden mluvčí, který nahraje celý pořad. Situaci je možno uchopit i tak, že pro každý medailonek bude jeden mluvčí z dané skupiny.  
 1. Vytvořte mapu informací o jednotlivých osobnostech. Najděte ty nejdůležitější údaje, které propojíte v publicistický text. Na mapě se dají jednotlivé údaje propojovat, pomůže vám to v tvorbě textu. Tuto mapu můžete vytvořit na tabuli nebo v prostředí pro tvorbu map Myšlenková mapa online | Zdarma aplikace pro mapování mysli (aspose.app)
 1. Publicistický text: proveďte s učitelem rozbor mluveného projevu moderátorky Saskie Burešové. Najděte větné konstrukce, které nejčastěji používá. Tento rozbor vám pomůže při tvorbě vašich krativních textů. Obecně platí, že publicistický styl se vyznačuje častěji souvětími souřadnými. Ta lze proložit krátkými úsečnými větami jednoduchými pro udržení napínavosti při poslechu. 
 1. Opatřete znělkou a vhodnými zvukovými efekty, vyberte zajímavou podkresovou hudbu. Výběr opět konzultujte společně s ostatními, abyste došli ke konsenzu. Pro tuto část práce může vzniknout samostatná pracovní skupina. 

Kompletujte nahrávku jako kompozici ve střihacím softwaru a výstup exportujte. 

—------

Gradace: 

Vytvořte reportáž Kaledárium, která se nezmění ani za padesát let. Vytvořte medailonky pěti z vás, kteří ve svém životě mnohého dosáhli. Přeneste se ve své mysli o půl století dopředu a ve fantazijním světě vytvořte takové Kalendárium, jehož budete součástí. 

Zaměřte se na témata, která budou za padesát let aktuální. Opět si udělejte myšlenkovou mapu a diskutujte, kterých pět témat budete chtít na medailoncích ukázat. Zkuste se opřít o současnou politickou situaci a vnímejte ji s odstupem, jako kdyby se jednalo o historickou kulisu toho, co už je dávno pryč. 

Využijte témata, která jsou pro vás klíčová pro budoucnost:

 • klima
 • stoupání hladiny moří
 • válka
 • životní prostředí
 • cestování do vesmíru
 • apokalypsa
 • sociální sítě
 • umělá inteligence
 • mimozemský život

Literatura a použité zdroje

[1] – ŠTĚPÁNÍK, Stanislav. Konstruktivistické a kognitivně-komunikační paradigma jako východisko koncepce výuky českého jazyka. Pedagogika, v ti.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Miroslav Slowik Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění
 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých stran
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci