Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > SEZNAMTE SE: Na pořadu dne je čeština a matika
Odborný článek

SEZNAMTE SE: Na pořadu dne je čeština a matika

29. 8. 2022 Základní vzdělávání
Autor
Bc. Adam Cvik
Spoluautor
Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D.

Anotace

V minisérii SEZNAMTE SE se autoři zaměřují na propojení seznamovacích a teambuildingových aktivit s konkrétními vzdělávacími obory. Pomocí předkládaných aktivit a dalších vzdělávacích činností, které souvisí s konkrétním oborem, se snaží učiteli a žákům zpříjemnit a zjednodušit vstup do nového školního roku, jejich vzájemné poznávání a navodit příjemnou atmosféru ve vyučovaném předmětu.

SEZNAMTE SE2: Na pořadu dne je čeština a matika

Začátek školního roku bývá často plný očekávání i nervozity jak ze strany učitelů, tak ze strany žáků. Jedná-li se o nový kolektiv žáků nebo nového učitele, jsou obavy a očekávání ještě větší. Nový školní rok jako pomyslný nový start se týká i tříd, které jsou spolu pohromadě nějaký ten rok, kolektiv se zná, učitel (nejen ten třídní) má žáky „přečtené“, obě strany prostě vědí, co od sebe čekat.

OBECNĚ a z čeho vycházíme

Seznamovací a herní aktivity nemusí být součástí pouze adaptačního kurzu pro nové kolektivy. Vhodně zvolené činnosti mohou pomoci s vytvořením příjemné atmosféry v kolektivu na začátku nového období výuky, učiteli pomoci s poznáváním žáků, jejich znalostí v konkrétním oboru, zájmu o něj, anebo jen k připomenutí jmen žáků.

Autoři příspěvků čerpají ze zkušeností získaných ve školním prostředí, na adaptačních kurzech a z dalších vzdělávacích a volnočasových aktivit. Jejich cílem bylo snažit se vždy vytvořit vhodné podmínky pro seznamování ve vztahu žák–učitel, vedoucí–táborník, člověk–člověk. Dále autoři vychází z toho, že ne každý učitel je učitelem třídním, což neznamená, že by se tím pádem neměl o třídní kolektivy více zajímat. Koncepce příspěvků je tedy jasná – spojit příjemné s užitečným; poznávací hry/aktivity s předmětem, který učitel v dané třídě vyučuje. Tím se s žáky lépe pozná a seznámí se blíž s jejich vztahem k oboru.

Na pořadu dne je čeština a matika

Český jazyk a matematika většinou patří ve vzdělávacím „žebříčku“ z hlediska prestiže a důležitosti na nejvyšší místa. Jedná se o stěžejní obory na základních školách, při přijímacích zkouškách i maturitě. Ve většině případů, pomineme-li adaptační kurz, hovoří učitelé o nedostatku času na podobné herní aktivity. Toto všeobecné klišé bylo jedním z důvodů, proč jsou první náměty zaměřeny právě do těchto vzdělávacích oborů.

Češtinářské BINGO – „Poznej kamaráda, najdi chybu“

Aktivita BINGO má mnoho forem a ve školách je poměrně často využívaná. Autoři vycházejí z vlastního zpracování aktivity [1], které žáky aktivizuje a na chvíli je zvedne z lavic. Učiteli pomůže vtáhnout žáky do probíraného tématu a zjistit, co o něm vědí. Důležitou součástí je také soutěžní prvek, který motivuje k práci. Žáci při aktivitě navazují kontakt i se spolužáky, se kterými běžně nekomunikují.

Propojení aktivity se vzdělávacím oborem Český jazyk a literatura je koncipováno ve dvou rovinách. V té první žáci mezi sebou sdílí své zážitky z prázdnin, ve druhé jsou prověřovány jejich znalosti z mluvnice, konkrétně pravopisu.

Učitel připraví pro žáky Bingo. V políčkách (tabulka 3x4 políčka) se nacházejí informace týkající se letních prázdnin. Věty s informacemi jsou záměrně napsány s chybou. Informace a úroveň chyb učitel volí dle věku žáků. Před zahájením aktivity má každý žák prostor, aby si prostudoval obsah jednotlivých políček. Následně má za úkol zjišťovat mezi svými spolužáky, kdo z nich souhlasí s příslušným tvrzením v Bingu. Pokud dotazovaný žák s informacím/tvrzením souhlasí, tak se do daného políčka čitelně podepíše.

Cílem je získat podpis do každého políčka. Vítězí žák, který má podepsaná všechna tvrzení. Nejen pro další funkčnost aktivity je při zadání potřeba zdůraznit pravidla aktivity:

  • Každý žák se může svému spolužákovi podepsat pouze do jednoho políčka;
  • Žák se nemůže podepsat do vlastního Binga.

Při zjišťování informací se žáci pohybují po třídě, aby mohli lépe oslovit své spolužáky. Pro celou aktivitu je vhodné zapojení učitele ne pouze jako zadavatel aktivity, ale i jako samostatného účastníka (jiný pohled na věc, zkušenosti, věkový rozdíl apod.).

Po ukončeném sběru podpisů následuje vyhodnocení. Učitel se s žáky baví nejen o obsahu jednotlivých políček, ale také o chybách, které si společně vyhodnotí a opraví. K tomu je dobrý herní systém Binga (podpisy v políčkách), jenž žáky vtáhne do diskuse. Zároveň hráči svým podpisem stvrzují, že s danou informací souhlasí, tudíž k ní musí mít co říct. U představované verze Binga je velmi důležitá i rovina obsahová – zážitky z prázdnin, viz ukázka níže. Tvrzení jsou vybrána, aby přinesla náměty na sdílení prázdninových zkušeností a zážitků, o kterých mohou žáci ve třídě mluvit.

Ukázka Binga

Autor díla: vlastní zpracování

Ptej se lidí kolem sebe, pokud nalezneš někoho, pro koho tvrzení platí, získej jeho podpis.

V herní kartě jsou zároveň pravopisné chyby a nepřesnosti, najdeš je?

O prázdninách jsem bil na táboře.

Léto nejradči trávím u moře.

Těšil jsem se do školy, na spolužáky.

V létě jsem viděl noví film nebo seriál.

V létě jsem navštívil novou Zemi.

Byl jsem na brigádě, nebo jsem někomu pomáhal v práci.

Alespoň jednou jsem si zaspíval u táboráku.

V létě se mě stal nějaký trapas.

Absolvoval jsem minimálně jednu tůru (pěší výlet 15 km a více).

O prázdninách jsem si s někým popovídal cizým jazykem.

V létě jsem skusil něco nového.

Během prázdnin jsem potkal někoho, koho jsem dlouho neviděl.


Matematická deka aneb Poznej kámoše

Aktivita s názvem Deka patří mezi seznamovací aktivity, ve kterých si žáci procvičují jména pomocí soutěžního prvku. Jednoduchost hry dává prostor pro rozšíření, v tomto případě o témata ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Deka, jak ji známe z adaptačního kurzu

Žáci jsou rozděleni do dvou týmů, které si sednou proti sobě na zem. Učitel drží mezi oběma týmy s pomocí jednoho žáka deku, aby na sebe skupiny navzájem neviděly. Oba týmy vždy vyšlou jednoho hráče a ten si sedne blízko deky. Učitel deku dává na odpočítání dolů a žáci, kteří u ní sedí, se snaží co nejrychleji říct navzájem své jméno. Ten, který řekne jméno toho druhého dříve, vyhrál. Poražený přechází do druhého týmu. Tým, který po prohrách „zanikne“, je samozřejmě poražen.

Deka s prvky matematiky

Aktivita probíhá stejně jako výše. Matematické obohacení představují kartičky (papír A5 nebo A4) s matematickými otázkami, příklady, vzorečky apod. připravené učitelem. Žáci, kteří jdou hádat, dostávají do rukou kartičku s matematickým zadáním a drží ho tak, aby ho po sejmutí deky mohl jejich protihráč přečíst. Po spuštění žák nejprve řekne jméno spolužáka sedícího naproti a zároveň správnou odpověď na matematickou otázku. Vítězí ten, kdo řekne správně jméno druhého žáka i odpověď na otázku.

Úroveň úkolů stanoví učitel dle věku žáků a jejich znalostí. Aktivita je díky soutěžnímu prvku mezi skupinami nejen zábavnou, ale učitel získává přehled o žákových znalostech.

Inovace. Správné odpovědi mohou být bodovány (za správně uvedené jméno – bod, správná odpověď na matematickou otázku – bod), tým s nejvíce body vítězí.

Ukázka matematických otázek

Autor díla: vlastní zpracování
Autor díla: vlastní zpracování