Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Canva – vytvářejte elegantní grafiku během chvíle pomocí nástroje na bázi cloudu
Odborný článek

Canva – vytvářejte elegantní grafiku během chvíle pomocí nástroje na bázi cloudu

29. 6. 2022 Základní vzdělávání
Autor
Jakub Holec

Anotace

Článek představuje grafický nástroj na bázi cloudu, se kterým žáci mohou během krátké chvíle vytvářet elegantní postery, letáky, prezentace či jiné grafické výstupy. Součástí článku jsou informace k možnému využití nástroje a k jeho přínosu pro učení žáků. Praktická část článku nabízí zkušenost s využitím aplikace za účelem rozvoje pisatelství v hodinách přírodopisu, ve kterých se žáci v rámci skupinového miniprojektu věnovali zpracování návodů pro zlepšení své kondice.

Canva je na webu dostupný grafický editor pro tvorbu jednoduchých a poutavých infografik a dalších ilustrací za účelem prezentace vlastní práce žáků. I z toho důvodu nachází uplatnění zejména při realizaci projektové výuky, v níž žáci kromě jiného vytvářejí prezentace, plakáty či jiné materiály ilustrující jejich aktivitu a učení. Nástroj umožňuje snadno přidávat popisky k obrázkům a měnit grafické rozvržení toho, na čem žáci právě pracují. Přitom mohou využívat dostupné šablony či si tvořit vlastní grafické návrhy. Dostupné jsou i kvalitní šablony grafů, které mohou žákům například v hodinách matematiky či přírodních věd usnadnit zobrazování dat či umožňovat žákům přehledně zpracovat to, co se k tématu naučili (například pomocí Vennových diagramů).

Autor díla: https://www.canva.com/

Kromě grafických předností Canvy lze zmínit i to, že nástroj nabízí relativně bezpečné a dobře kontrolovatelné prostředí pro učení a práci žáků. Již ve verzi, která je zdarma, umožňuje učitelům (po registraci) přidávat konkrétní žáky do libovolných skupin, vytvářet úkoly, průběžně sledovat práci žáků ve skupinách a získávat od žáků vypracované úkoly.

Zkušenost s využitím Canvy ve výuce

V rámci pisatelského měsíce jsme ve dvojhodinovce párové výuky přírodopisu s žáky zpracovali miniprojekt zaměřený na téma zlepšení jejich kondice. Žáci v malých skupinách sestavovali na základě svých zkušeností a poznatků návod, jak si zlepšit kondici. Jako zdroj informací využívali internet, učebnice a dostupné knihy o zdravém životním stylu. Jednotlivé skupiny se zaměřily na dílčí problematiku k tématu:

 1. Denní režim (vhodná doba pro protažení, zátěž, relaxace, ...)
 2. Strava (pitný režim, vitamíny, středomořská strava, bílkoviny, tuky, cukry)
 3. Kondiční cvičení (udržení kondice – srdce, plíce)
 4. Cvičení na zpevnění těla (předejití zdravotním obtížím, např. při dlouhodobém sezení)
 5. Cvičení na formování svalů (posilování konkrétních svalových skupin)
 6. Motivace ke cvičení (jak sám sebe dokopat k pohybu – metody, postupy, fígle, aplikace)

Žáci ve skupinách tvořili digitálně zpracovaný plakát s osvětou v zadaném tématu. Vytvořený plakát měl splňovat check-list předem daných kritérií:

 • nadpis a podnadpis
 • odůvodnění významu tématu v pár větách
 • podporující zvolání („to dáš“, „mysli na své srdce“, „hecni se“, …)
 • využití barev, grafických symbolů, graficky přehledné a sladěné obsahy plakátů

Vytvořený plakát pak žáci umístili do připravené složky ve sdíleném prostředí na OneDrive (ve skupině MS Teams) pro závěrečnou prezentaci práce jednotlivých skupin. V závěrečné prezentaci proběhlo vrstevnické hodnocení vytvořených plakátů s doplňujícím komentářem a oceněním učitelů.

Autor díla: Žáci osmého ročníku ZŠ Kunratice

Canva je skvělá zejména pro začátečníky, kteří chtějí vytvářet poutavou grafiku, ale nemají moc zkušeností s grafickým designem. Právě proto je vhodná pro využití na základní škole, kde pomocí tohoto nástroje mohou žáci snadno, rychle a graficky poutavě zpracovávat výsledky vlastní projektové práce.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
112.3 kB
PDF
Motivace
pdf
127.93 kB
PDF
Strava
pdf
109.38 kB
PDF
Formování svalů

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Colby Adkins
23. 2. 2023, 05:35
Komentář byl odstraněn, protože porušoval pravidla užívání Metodického portálu.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků