Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Rozvíjíme demokratické hodnoty ve škole i volném čase
Odborný článek

Rozvíjíme demokratické hodnoty ve škole i volném čase

8. 3. 2022 Základní vzdělávání
Autor
Bc. Dagmar Zlámalíková
Spoluautor
Bc. Aneta Češková

Anotace

Článek má za cíl upozornit na nově vytvořené programy pro školy a volný čas, které mají za cíl zábavnou formou rozvíjet kompetence pro demokratickou kulturu mladých lidí. Za podpory EU a MŠMT vzniklo 9 témat, z nichž je každé rozpracováno do 12 na sebe navazujících aktivit. Aktivity je možné realizovat jako celý třídenní program, nebo lze vhodně použít jednotlivé aktivity (např. pro doplnění výuky). Programy rozvíjí témata především pomocí didaktických her, pedagogiky zážitku, diskusí, interaktivních prezentací, spolupráce a zpětné vazby.

Programy byly ověřovány ve dvou fázích, jsou určeny především pro 8. a 9. ročníky ZŠ nebo pro studenty SŠ. Témata jsou velice aktuální, budeme rádi, když budou využívány. Najdete je (včetně videoinstruktáže) v sekci Digifolio Dům Ignáce Stuchlého.

Zpracovaná témata jsou: Dotkni se sebe; Jsem jaký jsem; Život online; Média na druhý pohled; Láska je láska; Kdo najde přítele, najde poklad; O co Ti v životě jde?; Chuť na život; Multikultura – nejsme tady sami.

Programy vytvořil tým zkušených lektorů z organizace Salesiánský klub mládeže z. s., Dům Ignáce Stuchlého ve Fryštáku.

Loď na moři

Jedná se o příklad aktivity na sebepoznání pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ, resp. tercie a kvarty víceletých gymnázií.

Charakteristika

Jedná se o kreativní aktivitu, která vede účastníky k sebeuvědomování. Provází je zamyšlením se nad vlastním životem, nad jejich schopnostmi, cíli nebo životními hodnotami. Celou aktivitu provází motiv moře a lodě, přičemž loď symbolizuje jejich vlastní osobu a moře život.

Forma a bližší popis realizace

Účastníci se pohybují po místnosti, kde aktivita probíhá. Mohou se posadit tak, jak je jim to pohodlné. V první části aktivity provede lektor účastníky řízenou imaginací.

Řízená imaginace

Posaďte se nebo se položte. Udělejte si pohodlí, aby se vám dobře poslouchalo.

Zavřete oči…

Úplně se uvolněte…

Nechte hlavou běžet svoje myšlenky. Nemusíte nad nimi přemýšlet, jen je nechte běžet hlavou.

Mějte pořád zavřené oči…

Představte si, že jste na palubě lodi. Kolem vás se rozprostírá moře. Hladina je tmavě modrá a úplně klidná. Cítíte vůni slané vody. Mořský vánek vás jemně hladí po tváři. Když se ohlédnete, vidíte, jak se pomalu vzdalujete od břehu. Postupně přestáváte rozeznávat obrysy domů, vidíte jen zlaté odlesky, to jak se od písku na pláži odráží odpolední slunce.

Zaměříte se na loď, na které stojíte. Není to žádná zaoceánská loď obřích rozměrů. Je to malebná loď, která je tak akorát velká, aby vám na ní bylo dobře. Máte důvěru, že jste na ní v bezpečí.

Vydáváte se ji prozkoumat. Zajímá vás, kde se co nachází a máte chuť poznat každé zákoutí…

Otočíte se a uděláte pár kroků dopředu. Teď před vámi stojí velké kormidlo. Kormidlo udává lodi směr. Přemýšlíte, jak tohle kolo může ovládat něco tak velkého, jako je celá loď. Uvědomíte si, že je to nepostradatelná součást lodi. Bez kormidla by loď nikdy neplula tam, kam má. Položíte na něj dlaně. Cítíte, jak vás dřevo vyhřáté od slunce hřeje do dlaní. Zkoušíte s ním pootočit a zjišťujete, že pohnout s kormidlem a nasměrovat loď není tak lehké, jak se na první pohled mohlo zdát.

Poté zvednete oči od kormidla a vaši pozornost upoutají plachty. Vlají ve větru přímo nad vaší hlavou. Vítr se do nich opírá a žene loď dál a dál. Přemýšlíte nad tím, jak velkým pomocníkem plachty pro loď jsou.

Když se ohlédnete, uvidíte zvláštní víko v podlaze. To ve vás probudí zvědavost. Vydáváte se po schodech dolů, když najednou zakopnete o něco malého. Podíváte se pod sebe a vidíte malý kompas. Vezmete ho do ruky a zamyslíte se nad smyslem této malé, přesto velmi užitečné věcičky. Kompas určuje směr, kterým se kormidlo následně řídí. Ukazuje cíl, ke kterému chceme plout.

Poté pokračujete do tajemného podpalubí. Zpočátku vás překvapí šero, které tam panuje. Po chvilce si vaše oči na přítmí zvyknou a vy začnete rozeznávat i detaily. Procházíte chodbou. Na jedné z jejích stěn jsou jedny dveře vedle druhých. Každé z těch dveří vedou do kajuty. Každá z kajut patří některému členu posádky. Je to prostor, kde může každý najít svůj klid. V kajutě každého obklopují jeho vlastní věci. Je to prostor, kde může být sám, kde je mu útulno a kde může být opravdu sám sebou.

Poté se vydáte zpět. Stoupáte po schodech nahoru a oslňuje vás odpolední slunce a vašim očím chvilku trvá, než si na denní světlo zvyknou. Jdete dál a najednou vás zaujme velká dřevěná dlouhá věc. Zastavíte se a zjistíte, že to je jedno z vesel, které čeká, až přijde ten správný čas a bude potřeba se do něj opřít a odrazit se od vln dál.

Najednou znovu dostáváte chuť rozhlédnout se po širém moři, nadechovat se slaného mořského vzduchu a nechat se vánkem hladit po tváři. Jdete k zábradlí a užíváte si pohled na jemné vlnky třpytící se v odpoledním slunci. Váš pohled směřuje od nekončícího obzoru zpět k lodi a váš zrak upoutává mohutná kotva, která je přichycena k boční straně lodi. Kotva představuje pro loď a celou její posádku jakousi jistotu. Jistotu toho, že loď zůstane tam, kde chceš zakotvit, kde chceš setrvat. Máš jistotu, že tě vítr neodnese někam, kde si nepřeješ být.

Do očí vám svítí odpolední slunce. Díváte se na daleké moře. Přemýšlíte, co všechno vaše plavba přinese. Jste fascinováni lodí, na které plujete. Vaší lodí. Máme jistotu, že tahle loď zvládne všechno, co ji v cestě potká.

Vraťte se z myšlenek zpět, sem do klubovny…

Pomalu otevřete oči…

---

Poté budou mít prostor pro vlastní zamyšlení a tvoření. Aktivitou účastníky provází motiv lodi, přičemž každá část lodi symbolizuje nějaký aspekt jejich života, např. vesla symbolizují jejich schopnosti apod. Úkolem účastníků bude zamyslet se nad těmito aspekty a popsat je. Lektor nabídne účastníkům Lodní deník, který pomocí návodných otázek provádí účastníky zamyšlením se nad nimi samými. Ve třetí části aktivity zakončíme společnou reflexí. 

Autor díla: Aneta Češková

Cíl aktivity

 • Účastník je schopen zamyslet se nad jednotlivými aspekty vlastního života a pojmenovat je. 
 • Účastník je schopen ocenit vlastní schopnosti a dovednosti.
 • Aktivita vede účastníky ke zklidnění, učí je pozorně naslouchat a rozvíjí fantazii.

Metody

Didaktická hra

Pomůcky

Podložky na psaní, psací potřeby, audiotechnika

 • text k řízené imaginaci
 • obrázek / plakát / maketa lodi
 • popisky částí lodi
 • lodní deník pro každého účastníka – list s otázkami
 • poklad pro každého účastníka

Příprava

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny. Před začátkem aktivity lektor vytiskne pro každého účastníka lodní deník. Také si připraví psací potřeby a podložky na psaní tak, aby jich bylo dostatek pro všechny účastníky. Poté si připraví plakát nebo jinou vizualizaci lodi (pro lepší představivost) a popisky k jednotlivým částem a text k řízené imaginaci.

Následně lektor připraví prostředí v místnosti, kde bude aktivita probíhat, na zem rozmístí matračky na sezení, připraví si audiotechniku, nahrávku se zvuky moře, která je volně dostupná na platformě Spotify či na YouTube a která bude hrát při čtení příběhu k řízené imaginaci, a dále příjemnou klidnou hudbu, která bude hrát ve druhé části aktivity, kdy se účastníci budou zamýšlet nad jednotlivými aspekty jejich života s pomocí lodního deníku. Lektor rovněž do místnosti připraví matrace tak, aby byla jedna pro každého účastníka. Tím definujeme prostor, který každý účastník na aktivitu má, kde je jeho soukromí a jeho bezpečná zóna. Zároveň tím lektor eliminuje nechtěnou komunikaci mezi účastníky.

Motivace

Aktivitu lektor začíná řízenou imaginací. Pomocí ní účastníky provede lodí, se kterou budou účastníci v další fázi aktivity pracovat.

Podrobně rozpracovaný obsah

Lektor shromáždí účastníky a připraví je na aktivitu. Lektor účastníkům sdělí, že se jedná o klidnou aktivitu a seznámí je s průběhem první části aktivity. Lektor vyzve účastníky, aby si každý našel svou matraci, na níž se posadí nebo položí tak, aby mu to bylo příjemné. Až se účastníci usadí, lektor pustí nahrávku se zvuky moře a provede účastníky řízenou imaginací, při které účastníky v jejich fantazii provede po lodi a jejích částech, kterým se budeme věnovat v dalších částech aktivity.

Jakmile skončí příběh, lektor vyvěsí na stěnu (tabuli) plakát či jiné vyobrazení lodi. Ptá se účastníků, jaké části lodi v příběhu navštívili. Lektor spolu s účastníky přichází na to, jaký význam má určitá část lodi pro loď (např. kormidlo – řídí loď směrem, kterým chceme plout). Zároveň diskutuje o tom, jakou část jejich života daná část lodi symbolizuje. Přitom lektor přidělává na plakát kartičky s popisem částí lodi (viz popis níže). Popisky obsahují informaci, k čemu je daná věc pro loď užitečná, a zároveň popisují každou část lodi jako symbolickou část života účastníků. V každé části je napsána i otázka, nad kterou se budou účastníci v další fázi aktivity zamýšlet.

 • Kormidlo 
  • popis: Udává směr, kterým loď pluje.
  • otázka: Jaké jsou tvé cíle? Čeho chceš v životě dosáhnout?
 • Plachty
  • popis: Plachty jsou pohonem lodi.
  • otázka: Jaká je tvá motivace? Co ti dává vítr do plachet?
 • Kompas
  • popis: Kompas určuje směr, kterým se má loď vydat.
  • otázka: Jaké jsou tvé hodnoty? K čemu chceš svůj život směřovat?
 • Kajuta
  • popis: Kajuta je bezpečným místem, kde má námořník soukromí a může si na něm odpočinout.
  • otázka: Kde je tvé bezpečné místo?
 • Vesla
  • popis: Vesla jsou pohonem lodi, ženou loď kupředu lidskou silou v případě, že nejde použít plachty.
  • otázka: Jaké máš schopnosti? V čem jsi dobrý?
 • Kotva
  • popis: Kotva slouží k zajištění lodi na místě. 
  • otázka: Co je jistotou ve tvém životě?
 • Poklad
  • popis: Dar, který chceme sdílet s někým blízkým.
  • otázka: Na co jsi v životě přišel? Jakou myšlenku bys chtěl někomu předat?
Autor díla: Aneta Češková
Autor díla: Aneta Češková
Autor díla: Aneta Češková
Autor díla: Aneta Češková
Autor díla: Aneta Češková
Autor díla: Aneta Češková
Autor díla: Aneta Češková

Poté, co lektor účastníkům představí jednotlivé části lodi a jejich význam, rozdá každému z účastníků lodní deník a podložku na psaní a dá účastníkům k dispozici psací potřeby. Úkolem účastníků je zamyslet se nad jednotlivými otázkami a dopsat je do lodního deníku. Lektor zdůrazní, že lodní deník je jen pro ně samotné, že vše, co do něj napíšou, jsou jen jejich osobní zápisky a nebudou je muset sdílet s ostatními, pokud si to nebudou přát. Zdůrazníme i poslední otázku z lodního deníku (poklad), je to jediná otázka, kterou bude účastník v reflexi sdílet s ostatními. Lektor dá účastníkům prostor na přemýšlení. V této části aktivity může pustit klidnou hudbu, která navodí příjemnou atmosféru. 

Ve třetí části aktivity lektor účastníky vyzve ke společné reflexi. Ptá se účastníků na otázky ohledně průběhu aktivity, zdali se jim podařilo si při řízené imaginaci loď představit, co pro ně bylo během aktivity náročné a co naopak snadné nebo co si během aktivity uvědomili nového. Poté dá lektor účastníkům prostor, aby se každý mohl podělit o myšlenku, kterou chce předat ostatním. V závěru reflexe lektor shrne hlavní myšlenku aktivity – že loď je naše osoba. A moře, po kterém se loď pohybuje, představuje život. Moře je někdy klidné, někdy rozbouřené, někdy narazíme na peřeje, někdy potkáme skály, ale všechny tyto události nemůžeme ovlivnit.

My se můžeme snažit manévrovat pouze na naší lodi. Můžeme se rozhodnout, jak se zachováme v případě, že nás potká překážka v plavbě. Můžeme se rozhodnout, jak budeme reagovat. A řešením může být i situace, kdy se nerozhodneme. Přesto moře naši loď nese dál. Lektor může v rámci reflexe vyzvednout také myšlenku, že aktivita vede účastníky k tomu, aby samostatně přemýšleli nad svým životem, nad tím, že oni jsou zodpovědní za svá rozhodnutí a že je užitečné, dát si čas na to, abychom se nad tím mohli zamyslet.

Pravidla

 • Lektor účastníky požádá, aby se posadili na matračky, zavřeli oči a poslouchali příběh, který je provází řízenou imaginací.
 • Ve druhé části aktivity každý účastník pracuje samostatně.

Metodické poznámky

Aktivita s sebou nese riziko, že bude nezajímavá pro některé účastníky, kteří mohou mít tendence narušovat její průběh. Můžeme tomu předejít tím, že účastníkům dopředu sdělíme, že se jedná o klidnou aktivitu, tudíž že budeme požadovat, aby v průběhu aktivity zůstali v klidu. Této situaci můžeme předejít i pedagogizací prostředí, kdy umístíme každou matraci samostatně, tudíž účastníci nebudou mít tolik prostoru pro narušování průběhu aktivity vzájemnou konverzací.

Reflexe

Při reflexi pokládá lektor účastníkům otázky ohledně jejich prožití aktivity. 

 • Vzpomenete si, čím tato aktivita začínala?
 • Komu z vás se podařilo si loď představit?
 • Co pro vás bylo v této aktivitě náročné?
 • Co pro vás bylo naopak snadné?
 • Je něco, co jste si během aktivity uvědomili poprvé?

Předejte ostatním svůj dar (poklad) – podělte se s nimi o myšlenku, na kterou jste v životě přišli a o které si myslíte, že je důležitá.

Literatura a použité zdroje

[1] – REITMAYEROVÁ, Eva; BROUMOVÁ , Veronika. Cílená zpětná vazba. Praha : Portál, 2007. ISBN 9788026209881.
[2] – PELÁNEK, Radek. Příručka instruktora zážitkových akcí. Praha : Portál, 2008. ISBN 9788073673536.
[3] – EYROVI, L. A R.. Jak naučit děti hodnotám. Praha, 2000. ISBN 8071783609.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc. Dagmar Zlámalíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Výchova demokratického občana