Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Reportérem v akci na vlastní kůži
Odborný článek

Reportérem v akci na vlastní kůži

7. 2. 2022 Základní vzdělávání
Autor
Pavlína Ráslová

Anotace

Jednou z nejdůležitějších schopností reportéra je důkladná příprava na natáčení. Jak na to? Inspirujte se ukázkou našich aktivit ze vzdělávacího programu Reportérem v akci 1, který vznikl v rámci projektu Škola 4.0, a to rovnou ve dvou variantách. Připraven je pro žáky 6. a 7. ročníků a žáky 8. a 9. ročníků základních škol, kteří jeho prostřednictvím rozvíjí své schopnosti práce s digitálními technologiemi a týmové spolupráce.

Program dává žákům možnost vyzkoušet si práci reportéra na vlastní kůži, projít si procesem tvorby reportáže od začátku do konce, tedy od hledání námětu po reportáž, tvorbu scénáře, natáčení v terénu, sestříhání klipu až po prezentace hotové reportáže před publikem. Během obou programů si žáci procvičí i komunikaci v anglickém jazyce. Program pro starší žáky je od programu pro žáky mladší odlišen především metodicky a koncepčně. Podrobné rozpracování obou programů najdete na http://www.kreativniskola.cz/vzdelavaci-programy/reporterem-v-akci/.

Reportérem v akci 1 – Připravujeme se

První seznámení s lokalitou

Nechte žáky nejprve vyhledat informace o lokalitě, kterou jste v rámci školy v přírodě navštívili. Zaměřte se především na zajímavá místa v okolí, na kterých by bylo možné natáčet videopříspěvky. Žáci se rovnoměrně rozdělí do několika menších skupin, ve kterých společně diskutují a vhodně zvolenými dotazy a klíčovými slovy vyhledávají na internetu prostřednictvím počítačů nebo mobilních telefonů relevantní informace, které zaznamenávají do pracovního listu (příloha 4.6). Vyučující má pro tyto účely k dispozici přílohu 5.3. Žáci si ve skupinách sami určí role a snaží se efektivně pracovat i s přidělenou časovou dotací. Vyučující si mezi tím připraví na tabuli flipchartové papíry, na které poté žáci zapíší nalezené a vyhodnocené informace.

Volba témat a míst pro natáčení

Během realizace programu bude každá skupina natáčet v terénu jeden videopříspěvek. Výstupem programu je videospot se čtyřmi až šesti různě tematicky zaměřenými videopříspěvky, který seznamuje diváky s místem pobytu a jeho okolím. Je tedy vhodné, aby si každá skupina zvolila jiné téma. Počet vybraných témat výrazně ovlivňuje lokalita, kde vzdělávací program probíhá. Na počátku této části si žáci společně s vyučujícím vytvoří na tabuli přehled námětů, které mohou natočit, například:

  •  rozhovor s majitelem/vedoucím/pracovníkem zařízení, kde budou ubytováni,
  •  rozhovor s představiteli obce / starostou nebo jinou osobností,
  •  rozhovor s majitelem firmy sídlící v místě pobytu,
  • rozhovor s členem organizace dobrovolných hasičů, vedoucím dětského zájmového útvaru,
  • medailonek o obci (historie, zajímavá místa v okolí atd.),
  • reportáž z události, která se v dané době bude konat.

Tato témata vyučující žákům nesděluje – nechá je samostatně navrhovat náměty a jejich nápady zaznamenává na tabuli, případně je směřuje vhodnými návodnými otázkami. Na závěr diskuse žáci obdrží pracovní list (příloha 4.7) a nechá je pracovat ve skupinách. Každá skupina by si měla zvolit své téma a v závěru této části seznámit ostatní skupiny se svojí volbou, kterou vyučující současně zaznamenává na připravený flipchartový papír nebo na tabuli. Všichni tak mají aktuální přehled o vybraných variantách a je možné odstranit případné duplicity.

V této aktivitě může při převisu zájmu o dané téma nastat situace, kdy bude třeba vyjednávat a hledat kompromisy. Vyučující žákům připomenou, že všechny skupiny pracují na společném díle, a je proto třeba se v určitých etapách přípravy finálního videospotu společně dohodnout. Vyjednávání – o konečném výběru témat pro jednotlivé skupiny vyučující moderují, nicméně finální dohodu nechávají na žácích. Na konci aktivity tak má každá skupina vybraná témata a místa/organizace pro natáčení.

Poznámka: Vyučující může také využít seznam témat z programu Reportérem v akci 2 a v případě, že to vyučující uzná za vhodné, může aktivitu zahájit ukázkou nějakého krátkého existujícího videa, které je dostupné na internetu. Žáci tak získají lepší představu o tom, jak může takový videopříspěvek vypadat, uvidí jeho formát v souvislosti s cílovou skupinou, pro kterou je určen, mohou sledovat pořadí a délku záběrů, prostřihy a další atributy. Příklady odkazů na videa jsou uvedeny v programu Reportérem v akci 2.

Vyhledávání bližších informací o místech vhodných pro natáčení

Nyní mají žáci jasně stanovený cíl své práce – vědí, čeho se jejich videopříspěvek bude týkat, a jejich úkolem v poslední části tohoto tématu je dohledat podrobné informace a náplň videopříspěvku a stanovit si, co by se v jejich příspěvku mělo objevit, co by tam nemělo chybět atd.

Žáci pracují na splnění úkolu opět společně ve skupinách na počítačích nebo mobilních telefonech s připojením k internetu. Mají otevřený prohlížeč s mapou, případně vyhledávač a současně wordový dokument s informacemi o organizacích a zajímavých místech (Příloha 4.8). Pracovní list mají žáci k dispozici ve formátu MS Word (případně v jiném textovém editoru), aby nalezené informace mohli do dokumentu rychle přenášet a nemuseli je přepisovat ručně. Je vhodné, aby si žáci činnosti během aktivity vystřídali. Součástí videopříspěvků mohou být i různé fotografie a mapy – v této části programu si je žáci mohou dohledat a stáhnout pro další využití.

Vyplněný pracovní list (Příloha 4.8) vyučující vytiskne a žáci si jej přidají do svého portfolia.

Během projektu Škola 4.0 vzniklo pod hlavičkou vzdělávací agentury Channel Crossings a ve spolupráci se školami z Prahy a Středočeského kraje celkem 18 programů pro žáky 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Programy u žáků podporují rozvoj kreativity, aktivního občanství, smysl pro iniciativu a kompetence v anglickém jazyce i oblasti digitálních technologií. Realizace probíhá formou navazujících, prezenčních projektových dnů, škol v přírodě nebo kroužků.

Přehled programů:

Učíme se prezentovat 1, 2

Podnikatelský inkubátor 1, 2

Prostředí kolem nás 1, 2

Společnost kolem nás 1, 2

Jak na život bez odpadu 1, 2

S mobilem aktivně 1, 2

Reportérem v akci 1, 2

Trochu jiná angličtina 1, 2

Kreativní řešení problémů 1, 2

Detailní popis programů a veškeré materiály najdete zdarma ke stažení na webu projektu www.kreativniskola.cz.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
1.43 MB
PDF
Příloha pro žáky
pdf
453.13 kB
PDF
Příloha pro učitele

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Pavlína Ráslová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.