Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > On-line aplikace a nástroje pro výuku
Odborný článek

On-line aplikace a nástroje pro výuku

Anotace

Článek nabízí seznam on-line zdarma dostupných aplikací, které jsou dobře využitelné pro učení žáků i pro práci učitele. Seznam vychází z vlastní zkušenosti autora textu s danými aplikacemi z výuky na základní škole. Stručně představované aplikace je možné uplatnit k podpoře učení žáků, k získávání zpětné vazby od žáků i ke kreativní práci – například při zpracování brožury či plakátu na vybrané téma.

Školy v dnešní době využívají digitální technologie více než kdy jindy. Pro učitele je k dispozici velké množství aplikací, které jsou vytvořeny specificky pro vzdělávací účely. V základní verzi se často jedná o bezplatné webové aplikace, které v základní verzi často postačují pro jejich účelné využití ve školní výuce. V článku nabízím seznam 11 aplikací, se kterými mám z výuky dobrou zkušenost a které mohou přispět k zatraktivnění výuky pro žáky i učitele. Zároveň se jedná o aplikace, které lze využívat bezplatně v jejich základní verzi.

Aplikace a nástroje pro výuku

Nearpod

První aplikace, která je vhodná pro oživení výuky, se jmenuje Nearpod. Tato aplikace umožňuje učitelům prezentovat multimediální lekce, které si mohou žáci načíst ve svých mobilních zařízeních. Nearpod umožňuje učitelům vytvářet digitální výukové lekce, sdílet je se žáky během výuky a sledovat individuální pokrok každého žáka. Výuka se skládá z učitelem vytvořených snímků prezentace, které mohou obsahovat texty, videa, obrázky, webové stránky, žákovské aktivity, kvízy a ankety. Žáci mohou sledovat výuku svým vlastním tempem nebo se společně s učitelem synchronně učí v reálném čase. Aplikace zároveň umožňuje analyzovat práci žáků, a to jak celé třídy, tak i jednotlivců. Nearpod je v základní verzi zdarma a nabízí různé funkce, díky čemuž je vhodný pro různé výukové činnosti.

nearpod.com

Obr. 1: Doplnění pojmů do schématu s využitím aktivity Draw-It v Nearpod

Autoři díla: Žáci ZŠ Kunratice

Padlet

Druhou aplikací, kterou chci zmínit, je Padlet. Jedná se o aplikaci pro tvorbu on-line nástěnky, pomocí které můžete zobrazit informace o libovolném tématu. Na výběr je sedm různých rozvržení, která učitelům umožňují různým způsobem uspořádat informace do sloupců, časových os apod. On-line nástěnka umožňuje přidávat texty, obrázky, odkazy a videa. Nástroj je možné využívat k brainstormingu, k tvorbě kolekce odkazů na zajímavé weby a zdroje pro sdílení se žáky, ke společné diskuzi k tématům či k plánování hodiny a sdílení jejího průběhu, což se hodí především v podmínkách on-line výuky. Padlet umožňuje vytvořit tři nástěnky zdarma. V případě správy více nástěnek je potřeba pořídit placenou verzi.

padlet.com

Obr. 2: Ukázka sdílené nástěnky Padlet se zavěšením skupinové práce žáků

Autoři díla: Žáci ZŠ Kunratice

OrgPad

Třetí velmi zajímavou aplikací do výuky je OrgPad. Jde o nástroj, který umožňuje zaznamenávat myšlenky jiným než lineárním a hierarchickým způsobem. Funguje podobně jako myšlenkové a pojmové mapy, nicméně na rozdíl od nich umožňuje vkládat prakticky kterýkoliv obsah v podobě textů, souborů, obrázků, videí, animací, odkazů a dokonce i celých webových stránek. Zároveň umožňuje tyto obsahy mezi sebou libovolně propojovat a doplňovat novými obsahy. Využití ve výuce nachází především pro zpracování informací žáky k různorodým tématům a spolupráci skupin žáků na společných projektech, ve kterých žáci ke zvolenému tématu doplňují různorodé informace a zdroje. Nástroj je v základní verzi dostupný zdarma, přičemž to funguje obdobně jako v případě Padletu.

orgpad.com

ContextMinds

Dalším nástrojem, který chci zmínit, je ContextMinds. Jedná se o webovou aplikaci pro tvorbu pojmových map. Využití aplikace ve výuce podporuje u žáků hledání souvislostí mezi pojmy, přičemž žáci propojují nové informace i tím, co už znají. Aplikace umožňuje přehledně třídit využívané pojmy podle jejich významu, propojovat pojmy s informacemi k těmto pojmům na webu a inspirovat se dalšími pojmovými mapami k využívaným pojmům. Nabízí se i možnost přidávat vlastní poznámky k jednotlivým pojmům. Díky těmto funkcím je aplikaci možné využívat pro prezentace k tématu, brainstorming či skupinovou práci žáků. Kromě toho je nástroj využitelný pro tvorbu příprav na hodinu či rozpracování tematických plánů.

contextminds.com

Obr. 3: Pojmová mapa vytvořená v aplikaci ContextMinds na téma složení mobilního telefonu

Autoři díla: Žáci ZŠ Kunratice

ThingLink

Zajímavou aplikací, kterou učitelé mohou zdarma využívat ve výuce, je nástroj zvaný ThingLink. Aplikace slouží k udržení pozornosti žáků během vyučování a umožňuje především tvořit interaktivní obrázky pro žáky, které je možné využívat k lepšímu vysvětlení tématu a jejich doplňování o další informace a zdroje. Aplikaci ThingLink je velmi jednoduché používat – začnete hlavním obrazem nebo videem a uděláte ho interaktivním vložením položek textu, dalších obrázků, videí, zvuku a/nebo odkazů. Vytvořený obsah pak můžete sdílet s žáky.

thinglink.com

Obr. 4: Interaktivní periodická soustava prvků doplněná o superhrdiny s vlastnostmi jednotlivých prvků

Autoři díla: Žáci ZŠ Kunratice

Aplikace pro získávání reakcí žáků

Mentimeter

Aplikace Mentimeter je on-line dotazovací a prezentační nástroj, pomocí kterého je možné od žáků rychle sbírat odpovědi na položené otázky. Využití nachází především v evokační a reflektivní části hodiny. Žáci mohou prostřednictvím svého telefonu nebo počítače anonymně odpovídat na vaše otázky a reagovat na položená tvrzení. Výsledky se zobrazují hned, takže je můžete použít během hodiny za účelem shromažďování názorů žáků, posouzení, co žáci o daném tématu už vědí, a podpory skupinové diskuze. Kromě toho aplikace umožňuje vytvářet jednoduché anonymní ankety.

mentimeter.com

Obr. 5: Ukázka brainstormingu k tématu ropa s využitím aplikace Mentimeter

Autoři díla: Žáci ZŠ Kunratice

Slido

Pomocí aplikace Slido mohou učitelé a žáci předkládat otázky prostřednictvím běžného webového prohlížeče s využitím kódu či webového odkazu. Otázky, které se objeví na obrazovce učitele, mohou ostatní účastníci odsouhlasit a ty nejvíce preferované tak dávat jako prioritní. Po zodpovězení otázky ji může učitel z fronty otázek odstranit a věnovat se s žáky dalším položeným otázkám. Slido stejně jako Mentimeter nabízí rovněž možnosti pro získávání rychlých reakcí žáků na vybrané téma, tvořit jednoduché ankety, vybírat z více možností odpovědí či zjišťovat v rámci třídního brainstormingu, co žáci k tématu již vědí.

sli.do

Poll Everywhere

Aplikace Poll Everywhere umožňuje žákům hlasovat o anketách vytvořených v rámci webové stránky. S bezplatnou verzí je možné do hlasování zahrnout 40 žáků, což je pro výuku v běžné třídě postačující. Ve třídě lze použít dva typy anketních otázek: s možností výběru z více odpovědí, nebo s otevřenou odpovědí. Učitelé mohou snadno tvořit ankety, které budou tvořeny z jedné otázky, nebo série dílčích otázek. Žáci mohou hlasovat on-line pomocí počítače či mobilního zařízení. Ankety lze využívat zejména k podporování diskuze ve třídě a získávání zpětné vazby o pokroku žáků v jejich učení.

polleverywhere.com

Aplikace pro tvorbu knih a příběhů

Book Creator

Nástroj Book Creator umožňuje žákům prakticky jakéhokoli věku vytvářet elektronické knihy v různých formátech. Knihy mohou obsahovat fotografie, textové, audio a video soubory, a dokonce i ručně kreslené obrázky. Dokončené knihy lze sdílet prostřednictvím odkazu, stahovat, ale i prodávat prostřednictvím iBooks a Google Play. Učitelé mohou s žáky vytvářet třídní knihovnu a přitom rozvíjet tvořivost a podnikavost žáků.

bookcreator.com

StoryboardThat

Webová aplikace StoryboardThat umožňuje žákům vytvářet obrázkové příběhy na způsob komiksů pro učení nebo pro zábavu. Žáci mohou zaplnit panely jejich příběhu obrázky z obrázkové banky, přetažením a upravením vzhledu postav a předmětů do jednotlivých scén příběhu. Následně mohou přidávat texty k tomu, co dané postavy říkají či dělají. Je zde spousta možností pro rozvoj tvořivosti žáků: mezi styly postav patří dospělí, děti, siluety apod. Obdobně se samotný příběh může odehrávat v různých místech, jako je například škola, park či okolí zámku. Jakmile žáci sestaví kompletní příběh, mohou jej uložit na svůj účet a vrátit se k němu později nebo uložit do počítače jako soubor aplikace PowerPoint.

storyboardthat.com

Obr. 6: Ukázka přirovnání buněčných organel k částem školy v aplikaci StoryboardThat

Autor díla: Jakub Holec

Canva

Aplikace Canva je grafický nástroj, který umožňuje vytvářet brožury, letáky, plakáty, grafiku na sociálních sítích, pozvánky, kalendáře, videa, prezentace, karty, loga, infografiky apod. Nástroj umožňuje žákům vytvářet zajímavé grafické materiály bez velkých dovedností v oblasti grafiky, a to s využíváním v aplikaci dostupných šablon. Nástroj zahrnuje velké množství možností pro úpravy a rozvržení vytvářených materiálů – pokrývá vše od oříznutí obrázku přes efekty rozmazání až po odstranění pozadí. Objekty se v rámci vytvářeného materiálu dají snadno uspořádat a vrstvit, je možné přidávat textové nadpisy či různé grafické prvky.

canva.com

Obr. 7: Zpracování posteru na vybraného savce v aplikaci Canva

Autoři díla: Žáci ZŠ Kunratice

Co si myslíte o používání on-line aplikací a nástrojů ve vaší výuce? Připadá vám jejich používání snadné, nebo obtížné? Které aplikace se vám osvědčily a které patří mezi vaše oblíbené? Dejte vědět prostřednictvím komentářů níže.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.