Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Všude samý minerály
Odborný článek

Všude samý minerály

Anotace

Článek nabízí možnou inspiraci pro zpestření výuky o neživé přírodě na základní škole. Konkrétně se zaměřuje na praktickou výuku o minerálech, která vychází ze žákových zkušeností s minerály v domácnosti. Žáci se s minerály seznamují v rámci miniprojektu, ve kterém tvoří krátké video ukazující minerály v domácnosti. Přitom si rozvíjí nejen znalosti o běžných minerálech, ale zároveň uplatňují digitální kompetence při plánování a tvorbě nového digitálního obsahu.

V článku popisuji vlastní zkušenost s výukou minerálů na základní škole. Představuji v něm žákovský miniprojekt, který jsme s žáky realizovali v době distanční výuky, ve které nebylo možné s žáky dělat aktivity, při kterých by určovali viditelné vlastnosti známých minerálů.

V takové výuce s žáky ve skupinách pozorujeme a zaznamenáváme, v čem se od sebe vybrané minerály liší. Rovněž se s žáky seznamujeme s důležitými poznávacími vlastnostmi minerálů, jako je barva, tvar, lesk a štěpnost. Poté ve skupinách určujeme běžné minerály s využitím tabulky s popsanými vlastnostmi těchto minerálů. Prakticky jde o přiřazování názvů minerálů k nepopsaným vzorkům běžných minerálů na základě pozorování jejich dobře pozorovatelných vlastností. Tady doporučuji výborný vzdělávací materiál na webu geology.cz – http://www.geology.cz/svet-geologie/pokusy/vyzkousejte-sami/kniha_POKUSY_znalci_mineralu1_web.pdf.

Jde o to, aby žáci poznávali minerály pomocí vlastního aktivního učení – pozorováním a zkoušením vybraných fyzikálních vlastností nerostů, které mohou pomoci k jejich správnému určení. Nakonec minerály jsou všude kolem nás, tvoří důležitou surovinu pro výrobu věcí, které nás obklopují při cestě do školy, do práce, ale také doma. Aktivita v tomto míří právě na to, aby se žáci seznamovali s využitím různých minerálů v jejich domácnosti. Přitom vyhledají potřebné informace o mineralogickém složení věcí v jejich domácnosti a plánují, jak vybrané věci zachytí na krátkém videu.

Videa zpracovávali všichni žáci v průběhu jednoho měsíce. Žáci tvořili krátká videa (do jedné minuty), ve kterých ukázali tři běžné věci vyráběné/získávané z nějakého minerálu (ve videu bylo potřeba ukázat danou věc a sdělit, o který minerál se jedná). Zpracovaná videa žáci odevzdávali do zadání úkolu v Teamsech. Součástí zadání bylo ukázkové video, na základě kterého žáci získali konkrétnější představu toho, co budou tvořit.

Video 1: Ukázka možného zpracování pro zadání úkolu

Níže představuji několik žákovských videí, ze kterých je zřejmé, že žáci uplatňovali nejen znalosti o minerálech v domácnosti, ale také tvořivost při zpracování zajímavého digitálního obsahu.

Video 2: Příklad zpracování úkolu

Video 3: Příklad zpracování úkolu

Video 4: Příklad zpracování úkolu


Důkazem o učení bylo samotné video zobrazující minerály v domácnosti včetně jejich pojmenování. Hodnocení práce se proto odvíjelo od toho, zda žák podle zadání video zpracoval a odevzdal do zadání v Teamsech. Příště plánujeme tvorbu videí obohatit o závěrečný festival vytvořených filmů, na kterém bude prezentováno nejen hodnocení učitele, ale především vrstevnické hodnocení a sebehodnocení žáků. Je možné vytvořit různé soutěžní kategorie (kreativní počin, dokument, reportáž, apod.).

Zároveň je dobré se při plánování úkolu spojit s učitelem informatiky ve škole, který ví nejlépe o tom, jak jsou na tom žáci s dovedností tvořit a střihat video s využitím volně dostupných nástrojů. Je to výborná příležitost pro spolupráci učitelů na společném plánování a společné realizaci výuky, která propojuje předmětové téma s dalšími důležitými dovednostmi.

Literatura a použité zdroje

[1] – GEOLOGIE PRO ZVÍDAVÉ 2 - Staňte se znalci minerálů 1. 2015. [cit. 2021-8-21]. Dostupný z WWW: [http://www.geology.cz/svet-geologie/pokusy/vyzkousejte-sami/kniha_POKUSY_znalci_mineralu1_web.pdf].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Petr Tišl
11. 1. 2022, 10:23
5 z 5
Super. Sám jsem teď využíval stejný materiál pro tvorbu projektů v sextě na gymnáziu. Žáci vytvářeli video či fotonávody pokusů. Bylo skvělé a myslím, že je to i bavilo. V příštím roce určitě zopakuji.
5 z 5

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem