Odborný článek

Poznáváme horniny

Anotace

Aktivita využívá metodu skládankového učení k seznámení se s vybranými horninami, jejich vzhledem, vznikem a praktickým využitím. Žáci pracují ve skupinách, využívají informace v textech pro vlastní i společné učení a objasňují základní vlastnosti významných hornin.

Cíle:

 • žák spolupracuje ve skupině na vzájemném učení
 • využívá informace v textech pro vlastní a následně i společné učení
 • žák objasní základní vlastnosti významných hornin

Pomůcky: karty s názvy a vlastnostmi hornin (pískovec, vápenec, břidlice, svor, žula), vzorky hornin, učebnice, losovátka pro rozdělení do skupin

Před aktivitou na poznávání významných hornin metodou skládankového učení jsme žákům zadali samostatný úkol s cílem podpořit motivaci pro zkoumání a poznávání hornin. Tím bylo vytvoření vlastní horniny z dostupných nezpevněných materiálů (např. písek, jíl, štěrk, bahno, ...). Žáci následně své horniny přinesli do hodiny, kde jsme společně prováděli testy pevnosti a zkoumali složení hornin.

Autor díla: žáci devátého ročníku ZŠ Kunratice

 

Autor díla: žáci devátého ročníku ZŠ Kunratice


Na úvodní aktivitu jsme navázali poznáváním hornin metodou skládankového učení, která je jednou z metod kritického myšlení. Přitom jsme se zaměřili na poznávání vzhledu, vzniku a využití významných hornin – žuly, svoru, pískovce, vápence a břidlice.

Popis aktivity:

 1. Losovátky jsme žáky rozdělili do domovských skupin po 4–5 žácích.
 2. Každá skupina obdržela sadu pěti hornin a k nim kartičky s názvem, vzhledem, vznikem a využitím daných hornin (viz příloha).
 3. Žáci se v jednotlivých skupinách na základě pozorování pokusili k pěti horninám přiřadit odpovídající kartičky s názvem horniny, vzhledem horniny, vznikem horniny a jejich praktickým využitím. Ve skupině si horniny rozdělili, aby každý měl aspoň jednu horninu, které se bude věnovat v roli experta. Ten si o dané hornině zjistil maximum informací z učebnice či z jiného dostupného zdroje.
 4. Po vyhledání a prostudování potřebných informací o hornině se experti na jednotlivé horniny sešli a společně si řekli, co se o dané hornině dozvěděli.
 5. Po sdílení v expertních skupinách se experti na jednotlivé horniny vrátili do původních domovských skupin, společně si horniny představili a u pěti vzorků hornin zkontrolovali a upravili odpovídající karty s popisky názvů, vzhledem, vznikem a použitím poznávaných hornin.

Následně jsme si jednotlivé skupiny prošli a zkontrolovali správné přiřazení kartiček k horninám s tím, že nám žáci stručně své horniny popsali. Pokud v některé ze skupin došlo k chybě, žáci ve skupině se při popisování svých hornin opravili a doplnili k horninám správné kartičky.

Literatura a použité zdroje

[1] – Geologie pro zvídavé. 2014. [cit. 2021-7-21]. Dostupný z WWW: [http://www.geology.cz/svet-geologie/ucitele/kniha_GEOLOGIE_PRO_ZVIDAVE_web.pdf].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
23.44 kB
Dokument
Karty hornin

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce