Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > S online aplikacemi se jazyky učí lépe (1. část)
Odborný článek

S online aplikacemi se jazyky učí lépe (1. část)

12. 4. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Petra Lexová

Anotace

Autorka představuje pět aktivit vytvořených do hodin cizích jazyků v aplikaci Flippity. Seznamuje se snadným způsobem jejich vytvoření a uvádí důvody pro využívání této aplikace ve výuce.

Cíl

Motivace žáků během distanční i prezenční výuky prostřednictvím zábavných jazykových aktivit vytvořených pomocí digitálních online nástrojů.

Současné digitální technologie nabízí možnosti, které kompenzují některé nedostatky online výuky, především omezený dohled nad žáky. Tradiční (tištěné) učebnice a pracovní sešity totiž pro ně mají malý (pokud nějaký) motivační efekt a dost učitelů jistě potvrdí, že přesvědčit všechny děti ve třídě otevřít učebnici na straně x může být vysilující (dokonce nerealistický) výkon. Jinými slovy, děti sice ve škole jsou, ale je otázka, kolik z nich se vlastně výuky účastní. Digitální prostředí naopak žáky doslova „vtáhne“, a pokud jim bude předložen hodnotný obsah, bude škola fungovat i „na dálku“.

Z množství aplikací pro tvorbu interaktivních online aktivit si učitel pravděpodobně oblíbí jednu nebo dvě a ty bude používat nejvíce. Mně například plně vyhovuje to, co nabízí Flippity a LearningApps.

V následující části prezentuji pět vlastních aktivit vytvořených do hodin cizích jazyků v aplikaci Flippity. Tato online aplikace nabízí nástroje pro vytvoření uspokojivého množství interaktivních a typově variabilních aktivit, které do komunikativní výuky cizích jazyků bývají zařazovány „offline“ (Pexeso, Bingo, šibenice, kvízy, stolní hry rozvíjející komunikativní dovednosti aj.). Nabídka není omezena na soutěžní hry, v aplikaci je možné tvořit např. digitální „flashcards“ (kartičky) a jiné didaktické pomůcky. Flippity je (zdarma) dostupná na: https://www.flippity.net/ (obrázek 1).

Obrázek 1 (Flippity, úvod aplikace)
Obrázek 1 (Flippity, úvod aplikace)

 

Aktivita 1: Flippity Scavenger Hunt (Honba za pokladem)

TYP AKTIVITY

Pro žáka je cílem „odemknout“ všechny visací zámky (obrázek 2). Didaktické cíle, které sleduje učitel, jsou potenciálně široké. Úkoly mohou pokrývat různé jazykové prostředky (slovní zásobu nebo gramatiku) a dovednosti (čtení nebo poslech) a jejich obsah může přesahovat  do různých průřezových témat a předmětů.

Obrázek 2 (Úvodní instrukce žákům
Obrázek 2 (Úvodní instrukce žákům "šitá na míru")

 

Po kliknutí na červený zámek se zobrazí úkol (obrázek 3).

Obrázek 3 (Příklad položky)
Obrázek 3 (Příklad položky)

 

Nápověda, pokud ji učitel chce poskytnout, se zobrazí po kliknutí na ikonu žárovky (obrázek 4).

Obrázek 4 (Obrázkové nápovědy motivují)
Obrázek 4 (Obrázkové nápovědy motivují)

 

Po vložení správné odpovědi do vyznačeného rámečku se zámek otevře, tzn. červená barva se změní na zelenou a zazní doprovodný zvuk (obrázek 5).

 
Obrázek 5 (Ukázka vstupu z klávesnice)
Obrázek 5 (Ukázka vstupu z klávesnice)

Do aktivity je možné vkládat internetové odkazy (obrázek 6), včetně odkazů na videa, potenciální variabilita úkolů je tedy uspokojivá.

Obrázek 6 (Úloha podporující dovednost vyhledávat informace)
Obrázek 6 (Úloha podporující dovednost vyhledávat informace)

 

Pocit uspokojení v žácích nepochybně vyvolá jak slovní hodnocení, tak zelená barva otevřených zámečků (obrázek 7). Stopky (pracují na pozadí a nevyvolávají pocit stresu) může učitel využít k další motivaci žáků, např. formou otázky „Dokážete zámky otevřít o 1 vteřinu rychleji?“.

Obrázek 7 (Pozitivní feedback dodává sebevědomí)
Obrázek 7 (Pozitivní feedback dodává sebevědomí)

 

Tuto „zahřívací“ aktivitu do online kroužku španělského jazyka jsem vytvořila za necelých pět minut. Je veřejně dostupná zde.

Tvorba všech aktivit je ve Flippity obdobná a je založena na vložení požadovaného obsahu do šablony (obrázek 8). Aby nová aktivita byla funkční, je nutné splnit dva požadavky:

  1. Neupravovat buňky s modrým pozadím (narušil by se tím kód programu).
  2. Vytvořenou aktivitu sdílet na webu (je nutné mít účet Googlu, aktivita je přidána do Google Sheets).
Obrázek 8 (Template neboli šablona pro vkládání vlastního textu)
Obrázek 8 (Template neboli šablona pro vkládání vlastního textu)

 

Jinými slovy, šablonu na obrázku 8 jsem pro účely aktivity prezentované výše upravila takto:

Obrázek 9 (Upravená původní šablona)
Obrázek 9 (Upravená původní šablona)

 

Protože cvičení s obrázky působí atraktivněji, alespoň občas je zařazuji. Vkládání odkazů na ně je jednoduchá záležitost, např. ilustrace banánu byla do šablony vložena pomocí kódu: 

[[Image:https://cdn.pixabay.com/photo/2012/04/26/18/41/banana-42793_960_720.png]]

tzn. slovy: hranatá závorka hranatá závorka Image dvojtečka konkrétní internetová adresa obrázku hranatá závorka hranatá závorka.

Vkládání odkazů na textové informace je obdobné, místo „Image:“ se pouze napíše „Link:“.

Pokud Flippity nepoužíváte a stále váháte, zda stojí za to, třeba vás o tom přesvědčí moje další aktivita.

Aktivita 2: Quiz Show (Soutěžní kvíz)

TYP AKTIVITY

Týmová hra, ve které lze získat i ztrácet body, nejlepší dvě družstva postupují do finále. Didaktický cíl aktivity může být opět jakýkoli, ukázka prezentuje „kvíz“ zaměřený na tradiční oblasti výuky cizího jazyka (obrázek 10).

Obrázek 10 (Soutěžní kvíz)
Obrázek 10 (Soutěžní kvíz)

 

Počet týmů (a jejich názvy) se nastavuje až před začátkem každé nově vygenerované hry kliknutím na ikonu + nebo – v levé dolní části obrazovky. Konkrétní otázka se zobrazí rovněž po kliknutí na konkrétní bodové pole (obrázek 11).

Obrázek 11 (Jednou z výhod online aktivit je možnost opakovaného využívání jednou vloženého textu)
Obrázek 11 (Jednou z výhod online aktivit je možnost opakovaného využívání jednou vloženého textu)

 

Kliknutím na stejnou otázku se zobrazí správná odpověď (pokud ji učitel vloží). Body se přidělují a odebírají kliknutím na symboly ✓ a × (obrázek 12).

Obrázek 12 (Zobrazený text vyhovuje vizuálním typům žáků)
Obrázek 12 (Zobrazený text vyhovuje vizuálním typům žáků)

 

Tuto aktivitu jsem několikrát vyzkoušela ve výuce angličtiny ve 4. třídě. Pokaždé na ni ocením to, jak nenápadně redukuje mé psychické i fyzické vytížení (nemusím se např. soustředit na počítání bodů, psát na tabuli a následně ji mazat, hledat křídu nebo fix, případně i seznam otázek), respektive jak mi umožňuje účinněji sledovat žáky (a lépe s nimi komunikovat).

Aktivita je uložena zde.

Aktivita 3: Bingo

TYP AKTIVITY

Výhodou Binga online je úspora času, který v běžné výuce věnujeme „ruční“ tvorbě tabulky a psaní textu. Ve Flippity se totiž každému žákovi vygeneruje tabulka s jinak uspořádanými slovy během sekundy. Učitel nebo jednotliví žáci pak vysvětlují významy slov, která se, jsou-li odhadnuta správně, označují kliknutím (viz fialová kolečka na obrázku 13).

Obrázek 13 (Bingo pro hlubší osvojení frekventovaných slov)
Obrázek 13 (Bingo pro hlubší osvojení frekventovaných slov)

 

Pokud žák označí nesprávné slovo, chybu napraví tím, že fialové kolečko jednoduše „odklikne“.

Funkčnost aktivity jsem ověřila v hodině španělského jazyka (další cizí jazyk) v 8. a 9. ročníku. Můžete ji také použít, když kliknete zde.

Ve Flippity můžeme tvořit jak slovní, tak obrázkové Bingo (obrázek 14).

Obrázek 14 (Pěkné ilustrace mají rády všechny věkové skupiny)
Obrázek 14 (Pěkné ilustrace mají rády všechny věkové skupiny)

 

Pro potřeby mé výuky je zcela dostačující nabídka fotografií a ilustrací na Pixabay (https://pixabay.com/cs/), kde se navíc nemusím dále zabývat otázkou autorských práv. Tvorba Binga je ve Flippity naprosto nenáročná, toto obrázkové Bingo, dostupné zde, jsem vytvořila během malé přestávky. Od učitele se vyžaduje pouhé vložení webových (URL) adres ilustrací do příslušných buněk šablony (obrázek 15).