Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Vizuální bádání ve výuce – mood board jako nástroj průzkumu a prezentace
Odborný článek

Vizuální bádání ve výuce – mood board jako nástroj průzkumu a prezentace

Anotace

Zajímá vás, co si vaši žáci myslí, jak se dívají na problémy současnosti, nebo třeba na historické události? Pokud hledáte způsoby, jak rozproudit diskusi netradičním způsobem, pomoci vám mohou postupy z umění a designu – a to i v distančních podmínkách. Využijte mood board jako nástroj pro průzkum a prezentaci žákovských výstupů.

„Rozmluvit“ žáky na komplexní témata, jako je třeba demokracie, klimatická krize či autorská práva, je výzva, obzvlášť když chcete slyšet, co si skutečně myslí a vědí, a ne pouze testovat, zda si pamatují poučky z učebnice. Důležité je pokládat podnětné otázky, nicméně ani to někdy nemusí stačit. Pomoci by mohlo stimulovat více smyslů vašich žáků. Co tím máme na mysli?  

Řekněme, že chcete se žáky diskutovat o blížícím se výročí sametové revoluce. V rámci přípravy jim můžete zadat, aby si přečetli kapitolu v učebnici, nebo třeba úvod hodiny vést frontálně a vyložit základní fakta. Nicméně takto významné události jsou těžko postižitelné pouze slovy – jsou také o individuálních lidech, jejich emocích, symbolech, celkové atmosféře a dalších kontextech, které můžeme dobře „odečíst“ například z fotografií, dokumentů či dobových plakátů. Pokud chcete přípravu na diskusi ozvláštnit a obohatit, myslete nad rámec papíru a tužky. Vyšlete žáky na vizuální průzkum.

Mood board

Jednou z metod vizuálního bádání, která je poměrně jednoduchá na osvojení a bohatá ve svém využití, je mood board. Mood board je prostor pro zkoumání nápadů, konceptů, emocí a myšlenek pomocí vizuálních prvků. Vzniká uspořádáním fotografií, ilustrací, barevných palet a ukázek typografie do vnitřně promyšleného celku. 

Ukázky mood boardů. Autor díla: Martin Řehořík
Žák si dal za úkol vytvořit deskovou hru ve stylu cyberpunku. Shromáždil proto ve svém mood boardu různé inspirace, které se mu pojí s atmosférou tohoto stylu – futuristickou neonovou barevnou škálu, postapokalyptický styl oblékání, alternativní rockovou hudbu, písmo připomínající zkroucené drátky v čipech a další. Na prozkoumání konceptu cyberpunku tak využil místo slov vizuální informace: fotografie, vektorové ilustrace, hudební přebal, ukázky typografie či barevní škálu.

 

Autorka díla: Anna Puchovská
V ukázce se autorka zamýšlí nad otázkou, co jí vyvstane na mysl, když se řekne klimatická krize. Pomocí fotografií a barev zkoumá své prvotní asociace a emoce, které v ní toto sousloví vzbuzuje. Volí barvy typické pro zdravou přírodu (zelená, modrá, hnědá) a doplňuje je výraznou rudou na znamení znepokojení, které aktuálně cítí. Vizuální prvky propojuje „cákanci barvy“ do pomyslného kruhu, díky čemu všechny zobrazené jevy (sucho, tání ledovců, deforestace, fosilní paliva) působí jako jeden propojený celek.

 

Je oblíbený v odvětví grafického, oděvního či průmyslového designu a své uplatnění nachází také na marketingových odděleních, zejména v procesu brandingu. Zjednodušeně řečeno se využívá tehdy, když se vymýšlí nový produkt, kampaň nebo třeba směřování podniku, a je užitečné si co nejjasněji ukázat nápady a vize. Má sílu facilitovat debatu mezi různými zainteresovanými, od designérů a kreativců přes vedoucí výroby a markeťáky až po CEO a investory. 

Neexistují žádná striktní pravidla, jak mood board vytvářet, je tady tedy velký prostor pro individuální kreativní pojetí. Může vznikat v analogové formě (vystřihování obrázků z časopisů, lepení různých struktur, kusů látek, vybarvování apod.) nebo digitálně (kompilace prvků jako jsou fotografie z fotobanky, barevné palety a vektorové ilustrace v grafickém editoru, ať už na základě šablony, nebo ve volné kompozici). Skvěle tedy bude fungovat jak v prezenční, tak v distanční výuce.

Proč vyzkoušet právě mood board jako přípravu na diskuzi ve výuce? 

 • Vybízí k samostatnému objevování a tvorbě – žáci si sami zvolí, co konkrétně bude jejich mood board obsahovat, kde to bude umístěno a hlavně proč (sebeřízené učení). Mohou si proces tvorby přizpůsobit tak, aby byl pro ně zábavný a aby výsledný mood board odrážel něco z jejich osobnosti. Pokud je bude úkol bavit, máte velkou šanci, že o něm budou chtít mluvit.
 • Připouští mnohost interpretací – a proto je skvělým podkladem pro diskusi. Žádný mood board nebude stejný jako ten druhý, ukáže se pestrost myšlení vašich žáků. Navíc obrazy, barvy a symboly máme tendenci vnímat spíše intuitivně, mohou tedy vyvolat zajímavé osobní asociace, vzpomínky či emoce.
 • Pomáhá odhalit prekoncepty, stereotypní vnímání, mezery ve znalostech a miskoncepce – což je klíčové proto, abyste věděli, kde jsou znalostně vaši žáci, kde musíte doplnit výklad a čemu je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. Na základě těchto odhalení můžete přizpůsobovat také další vyučovací hodiny nebo úkoly.
 • Komplexně rozvíjí vizuální gramotnost – pokud chceme vychovávat skutečně gramotné jedince, kteří se budou rozhodovat na základě důvěryhodných informací, musíme je naučit nejen číst s porozuměním, ale také „vidět s porozuměním“. Mood board žáky provede celým procesem práce s vizuálními informacemi: od určení, jaké obrázky vlastně budou potřebovat (identifikace informační potřeby), přes jejich vyhledávání v různých zdrojích až k analýze, zhodnocení a etickému použití těchto vizuálních informací k cílené tvorbě.
 • Je netradičním způsobem prezentace informací – mood board je nástrojem pro objevování a třídění myšlenek, podobně jako myšlenková mapa. Nicméně když je hotový, můžete ho použít také k prezentování vašich zjištění. Žáci jej mohou při prezentaci doplnit o popis svého tvořivého procesu a zdůvodnění výběru jednotlivých prvků, nebo mohou mood boardy ponechat k interpretaci diváků-spolužáků v rámci vzájemného hodnocení, nebo například rodičů na (digitální/živé) výstavě.

Průřezová témata

Pokud se rozhodnete pro mood board, co pomocí něho prozkoumat? Dá se říci, že cokoliv, nicméně dobré bude vybrat téma, které je dostatečně komplexní a mnohovrstevnaté na to, aby vzbudilo v žácích různé asociace a nevedlo je k přílišné povrchnosti. Ideálním materiálem jsou průřezová témata, kterým se můžete věnovat v předmětech, jako je zeměpis, dějepis, základy společenských věd a v dalších, nebo také mezipředmětově.

Doporučujeme se podívat blíže například na tato dílčí témata:

 • sebepojetí – Jaký/á jsem? Co mě zajímá/přijde mi důležité? Jaká je moje vysněná práce (ať už existuje, nebo ještě nikoliv)? 
 • rodina a okolí – Jak se učím já a jak se učili moji příbuzní/předkové? Jak vypadal život v mé ulici před 50 lety? Jaká je moje obec/škola/třída a jaká by mohla být?
 • Evropa a svět – Jak rozumím tomu, že žiji v globálně propojeném světě? Co dělá Evropská unie? Co vystihuje zemi XY? Proč se lidé stěhují?
 • příroda – Co se mi vybaví, když se řekne klimatická krize? Jak svým chováním ovlivňuji přírodu? Co znamená vést udržitelný život?
 • média – Co se teď děje ve světě / v Česku? Odkud / od koho zjišťuji informace? Co se mi vybaví, když se řekne hoax?
 • kreativita – Jak by se mi líbilo, aby vypadal svět za 100 let? Kdybych měl/a neomezené možnosti, co bych vynalezl/a? Jak budeme bydlet v budoucnosti?

Implementace ve výuce

Když máte vybrané téma pro zpracování v mood boardu, zbývá ještě naplánovat, jak konkrétně s ním budete pracovat ve výuce. Co si promyslet?

Analogově, nebo digitálně?

Pokud chcete využít časopisy a letáky, doporučujeme tuto hodinu učit prezenčně a vybrat pro žáky vhodné tituly tak, aby měli šanci najít něco, co se jim bude hodit k tématu. Nezapomeňte zabezpečit také další nezbytný materiál: nůžky, lepidla, papíry, barvičky, různé povrchy atd. V případě, že chcete tvorbu mood boardu zadat jako domácí úkol nebo učíte distančně, je lepší nechat žáky „listovat“ internetem – vyhnete se tak výhovorce, že nic nemohli najít.

Jak formulovat zadání?

Žáci mají různou míru obrazové představivosti. Pokud nechcete, aby prostě zadali do vyhledávače název tématu a stáhli pár fotek z první stránky s výsledky, musíte být v zadání co nejvíce nápomocní. Naveďte žáky k tomu, aby neklouzali po povrchu, přemýšleli i v na první pohled pošetilých souvislostech a aby prozkoumali různorodé vizuální materiály. Zadání můžete upřesnit například:

 • výčtem prvků – moodboard musí obsahovat tři fotografie z fotobanky, dvě fotografie, které vyfotíte sami, jednu ikonku z Flaticon, jedno umělecké dílo, ukázku písma, škálu čtyř barev, která se vám k tématu hodí apod.;
 • zapojením všech smyslů – znázorněte obraz, zvuk, vůni, povrch či chuť, která se vám pojí s tématem (např. „Já a moje město/obec“: fotografie nejoblíbenějšího zákoutí, obálka alba místní kapely, vlastní fotka aromatického dezertu od babičky, ilustrace kočičích hlav či reliéfu na známé památce, barvy zmrzliny z oblíbené zmrzlinárny apod.).;
 • přidáním popisu – krátce zdůvodněte, proč jste daný prvek do mood boardu umístili a kde jste jej našli. 

Kde hledat materiál a v čem tvořit?

Ve volně dostupných fotobankách a databázích s ikonami či ilustracemi, digitálních sbírkách knihoven, galerií a muzeí, v médiích, nebo také v osobním archivu žáků (např. vlastní a rodinné fotografie). Možností je mnoho, doporučujeme například Unsplash, Flaticon, Google Arts and Culture nebo Digitální knihovnu. Příhodné je také se žáky pohovořit o etickém použití vizuálních informací (autorský zákon, licence Creative Commons), ať už před zadáním úkolu, nebo posléze, při jeho hodnocení.

Digitální mood board doporučujeme vytvořit v nástroji Canva, protože je to online grafický editor s velmi schopnou bezplatnou verzí a intuitivním rozhraním. V nabídce má šablony speciálně pro tvorbu mood boardů, které zpříjemní práci těm, již se necítí komfortně v grafické tvorbě, no zároveň umožňuje všem odvážnějším pracovat volně od bílého papíru. Výhodou je rozsáhlá databáze fotografií, ilustrací, ikonek, písem a dalších prvků, které mohou žáci přímo v editoru vkládat do svých designů (lze nahrát a používat také soubory odjinud). 

Dalšími vhodnými nástroji jsou Microsoft PowerPoint nebo Google Slides, které sice poskytují o něco kostrbatější manipulaci s obrázky, nicméně jsou pro vaše žáky důvěrně známými prostředími. 

Jak na diskuzi a prezentaci?

Když mají žáci svá díla hotova, je konečně čas na diskusi. Nechte je mluvit o tom, co a proč do mood boardu vložili, jak se jim tvořilo, co jim to pomohlo uvědomit si, jestli objevili něco nového, nebo to byla ztráta času (sebehodnocení). Vybízejte všechny, aby hledali souvislosti mezi svým viděním tématu a viděním spolužáků – co je společné, co se liší, co vás překvapilo, co jste nevěděli, jaké otázky to ve vás vzbuzuje. Buďte připraveni doplnit informace všude tam, kde bylo něco důležité opomenuto, a také vyvrátit miskoncepce.

Pokud to považujete za vhodné a vaši žáci souhlasí, můžete mood boardy po diskuzi vystavit ve třídě, abyste si mohli denně připomínat nabyté poznatky, nebo například ukázat jinému publiku – rodičům, veřejnosti apod. Mood boardy lze také využít jako podklady k dalším aktivitám – třeba se vynoří téma, na které budou žáci chtít uspořádat diskuzi s odborníkem, natočit video nebo například vytvořit prototyp svého řešení. Mood board je nástěnka inspirací, která vás povede v bádání tak dlouho a tak daleko, jak jen budete mít chuť a odvahu zajít.

Ukázka moodboardu a plakátu, který na základě něj vzniknul. Autorka díla: Šárka Matoušková
Nosným tématem výuky bylo sebepojetí. Jak se žáci vnímají, co je důležité pro jejich identitu? Úkolem bylo vybrat si oblast zájmu, která žáka nějakým způsobem vystihuje, je pro něj důležitá, a vizuálně ji prozkoumat v rámci mood boardu. Žákyně se ponořila do světa své oblíbené knížky Alenka v Říší divů, která ji inspiruje svou atmosférou a stylem také v každodenním životě – např. ve vintage stylu oblékání, zálibě v čaji a čajových dýcháncích, sympatii k povahovým črtám lidí, jako je chaotičnost nebo bláznivost. Na základě mood boardu pak vytvořila návrh plakátu na komunitní akci Potrhlá čajová společnost. Na plakát přenesla z mood boardu většinu sémanticky nosných vizuálních prvků: pastelovou barevnou škálu symbolizující dívčí charakter světa Alenky, knižní ilustraci protagonistů díla, vintage písmo, „bláznivé“ třpytky a přidala navíc jemný květinový vzor, „protože i to podle mě k Alence patří (a k čajovým dýchánkům také)“. „Kompozici jsem se snažila držet lehce rozházenou, protože celá Alenka je dost bláznivá a chaotická,“ doplnila žákyně v popisku, který připojila ke svému dílu. Žákyni se tak podařilo na základě vizuálního průzkumu, který provedla v mood boardu, lépe poznat a artikulovat některé aspekty své osobnosti, a v druhém kroku přistoupit k originální tvorbě (plakát), která by mohla dále ústit v zorganizování navrhované komunitní akce.
Autorka díla: Šárka Matoušková

 

Přínos

Mood board je designový nástroj pro vizuální průzkum a prezentaci, který můžete v konstruktivisticky pojaté výuce použít jako podklad k diskusi na komplexní témata, nebo jako inspiraci k dalším tvořivým úkolům. 

Umožní vašim žákům rozvoj: 

 • klíčových kompetencí – kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní a v závislosti od tématu také sociální a personální, občanská či k podnikavosti; 
 • kreativního myšlení, dovednosti kritického čtení a myšlení v souvislostech; a v neposlední řadě 
 • digitální, informační a vizuální gramotnosti – tvorba v grafickém editoru, komplexní práce s vizuálními informacemi.

Mood board tedy můžete vnímat jako komplexní vzdělávací nástroj, který pomůže posunout vaše žáky na cestě k získání stěžejních kompetencí pro život v 21. století. 

Článek vznikl jako součást řešení projektu Realizace online kurzu „Co říkají obrazy? Čtení a tvorba vizuálních informací“ podpořeného Fondem rozvoje Masarykovy univerzity – kód projektu MUNI/FR/1208/2019.

Autorka Šárka Matoušková a autor Martin Řehořík souhlasí s uveřejněním svého obrazového materiálu na Metodickém portálu RVP.CZ.

Literatura a použité zdroje

[1] – ENDRISSAT, Nada; ISLAM, Gazi; NOPPENEY, Claus. Visual organizing: Balancing coordination and creative freedom via mood boards. 2015. [cit. 2021-4-10]. Dostupný z WWW: [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315004270?via%3Dihub].
[2] – PUCHOVSKÁ, Anna. Co říkají obrazy? Čtení a tvorba vizuálních informací. 2021. [cit. 2021-4-10]. Dostupný z WWW: [https://is.muni.cz/el/phil/jaro2021/ISKM71/index.qwarp].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc. Anna Puchovská

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Člověk a životní prostředí