Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Okamžitá zpětná vazba – nápady pro žákovskou samokontrolu
Odborný článek

Okamžitá zpětná vazba – nápady pro žákovskou samokontrolu

6. 2. 2020 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Pavlína Hublová

Anotace

Učitel by měl žákům poskytovat při výuce co nejdříve zpětnou vazbu. Zvlášť, pokud se žáci „učí něco nového“, je žádoucí, aby měli k dispozici okamžitou kontrolu svého výkonu, jinak by mohlo dojít k upevnění chybných postupů. Článek nabízí několik postupů, kterými se kontrola správného řešení přesouvá z učitele na žáka.

Článek obsahuje několik strategií, jak nabídnout žákům možnost překontrolovat si okamžitě svá řešení. Učitel tak umožní žákovi pracovat s chybou (při procvičování), nebo ověřit si správný postup řešení (při osvojování nového učiva).

Současně jsou všechny postupy vhodné pro samostatnou práci žáků, ať už individuální, ve dvojicích nebo ve skupinách. Učiteli se tím uvolní ruce a může se individuálně věnovat žákům, kteří jeho pomoc potřebují.

Počítačové programy a DUMy – kontrola výsledků

Nejjednodušší variantu pro učitele (a nejnáročnější pro žáka) mohou představovat pracovní listy, kdy si následně žák má překontrolovat výsledky sám. Vyžadují od žáka další velkou míru soustředění (malá velikost textu, nepřehlednost řazení, potřeba neustále „překlikávat“ očima z jednoho pracovního listu do druhého) ve chvíli, kdy by logicky měl alespoň chvilku oddechovat.

Učitel musí také myslet na to, aby místo kontroly bylo dostatečně přístupné a předvídat, že se zde může nahromadit také více dětí. Pokud ostatní musí stát jen ve frontě a čekat, nastává zmatek a nežádoucí hluk ve třídě, který ruší pomalejší žáky.

Jak omezit rizika?

  1. Žáci dostanou různé typy pracovních listů, tj. u jednoho kontrolního místa se nemůže shromáždit příliš dětí. Pokud učitel používá nějaký počítačový program s tiskem pracovních listů, pak s variantami není problém. U DUMů ta možnost většinou není tak široká, proto může učitel pracovní listy označit např. barvami. Žáci pak chodí kontrolovat z listu „své barvy“. Tím lze žáky „rozmístit“ na více stanovišť v prostoru třídy.
  2. Učitel jednotlivá cvičení označí čísly nebo písmeny a kontrolní vyplněný list rozstříhá. Jednotlivé proužky pak rozmístí na různých místech třídy. Žák, který dokončí každé jedno cvičení, si najde podle označení správný lístek a může zkontrolovat. Při tomto postupu ještě doporučujeme, aby učitel určil počáteční cvičení různě, tj. oddělení u dveří začne od cvičení A, prostřední oddělení od cvičení C atd.

Slož a vidíš, jak umíš

Mnohé aktivity jsou přímo postaveny na možnosti okamžité zpětné vazby. Pokud žák správně poskládá (většinou nějakou formu karet/kartiček), okamžitě vidí/zjistí, jestli má vše správně. Do takové kategorie patří např. aktivity LotoSkládanky s tajenkami. Činnostní učení hodně používá tzv. Smyčky.

Loto

Loto můžete vyrobit z obrázků od kalendáře nebo pomocí barevné tiskárny – z jedné strany obrázek, z druhé strany natištěná slova. Druhá část s výsledky/řešením je nerozstříhaná. Po přiložení kartiček na správná řešení se na zadní straně poskládá obrázek.

Skládanka s tajenkami

Žáci pracují ve skupinkách. Každá dostane soubor čtvercových kartiček, na nichž jsou uvedeny početní spoje nebo čísla a uprostřed je písmeno. Úkolem je karty správně složit vhodnými dvojicemi k sobě. Výsledkem skládanky je věta s úkolem, která je po splnění vlastně kontrolou správně sestavené mozaiky.

Smyčky

Aktivita je postavena na principu, že pokud žák správně seřadí příklady správně (výsledek jedné kartičky je prvním číslem kartičky následující), pak poslední výsledek je prvním číslem celé řady. Dal by se tedy vytvořit v podstatě kruh. Výhodou této aktivity je, že žák může začít skládat sloupeček od kterékoli kartičky. Takže je docela možné, že žák opakovaně počítá stejný sloupeček, aniž si to výrazně uvědomuje.

Tyto podobné aktivity se hodí mít neustále k dispozici ve třídě. Můžete je využívat ve chvílích, kdy:

  • rychlejší žáci měli práci hotovou a chtěli se zabavit jinak, než čtením;
  • slabší žák potřeboval procvičit konkrétní učivo (např. počítání zpaměti ve zvoleném oboru).

Řešení z druhé strany

Velmi často využívanou aktivitou je možnost okamžité kontroly otočením kartičky, tj. na jedné straně je příklad/otázka, na druhé straně je řešení/odpověď. 

Kartičky s řešením můžete využívat např. v hodinách:

  • AJ: slovíčka (česky/anglicky nebo anglicky/obrázek) – žáci si samozřejmě kartičky vytváří předem sami (je to rozhodně kvalitnější učení slovíček než přepisování do slovníčků);
  • ČJ: pravopis (slovo s chybějící hláskou/správná hláska), mluvnické kategorie (slovo nebo věta se zvýrazněným slovem/určené mluvnické kategorie);
  • M: výpočty (příklad/řešení), jednoduché úsudkové slovní úlohy (zadání/řešení);
  • ostatní předměty: znalosti (otázka/odpověď).

Žáci mohou kartičky využívat samostatně k procvičování nebo jako hru ve dvojicích/skupinách (viz článek Aktivity s kartičkami – důležité dny).

Slovo na konec

Na závěr považuji za důležité dodat, že je třeba nejen umožnit žákovi okamžitě si překontrolovat svá řešení, ale také konzultovat, PROČ výsledky dopadly, tak jak dopadly. Nejvíce se mi osvědčilo, když:

  • úspěšný žák kontroluje postup neúspěšného žáka, tzv. mu kouká přes rameno;
  • učitel si nechá žákem vysvětlit jeho postup co nejpodrobněji, odhalí problematické místo a pomůže žákovi objevit správný postup.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavlína Hublová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
6. 2. 2020
Ryze aplikační článek, který uvádí postupy pro zpětnou vazbu tak, že jsou okamžitě použitelné ve výuce. Ocenila bych kromě samotných aktivit trošku více opory o teoretická východiska, protože se jedná o odborný článek. Bylo by výborné zdůraznit význam zpětné vazby, která podporuje žáka v tom, aby se postupně učil sebehodnocení a sebekontrole. Aktivní reflexe chyb je důležitá, protože žáka pouze neinformuje, co udělal špatně, ale může uvažovat, ve které fázi a jak chybu příště neudělat. Doporučuji k publikaci.

Hodnocení od uživatelů

Bořivoj Brdička
3. 3. 2020, 08:51
Nedá mi to a dovolím si připomenout, že okamžitá zpětná vazba má smysl pouze u paměťově na fakta orientovaného učení. U konstruktivně orientovaného badatelského učení je to jinak. Žák by měl být veden k samostatnému odhalování chyb. Je to sice zdlouhavé, ale zjištění, že nějaký postup k cíli nevede, je velmi cenné. Je to cesta, která mnohem spíše vede k pochopení podstaty.Takže pozor, to, co se píše v úvodním perexu, platí jen za určitých podmínek!
Pavlína Hublová
3. 3. 2020, 15:04
Děkuji za doplnění.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Hodnocení žáků