Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Naši malí kamarádi aneb ze života hmyzu
Odborný článek

Naši malí kamarádi aneb ze života hmyzu

6. 6. 2019 Předškolní vzdělávání
Autor
Jana Udatná
Spoluautor
Bc Jana Smolková

Anotace

Cílem aktivity je posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování) a vytváření základů pro práci s informacemi. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).

IB: Hmyz, aktivita: Beruška nebo Slunéčko sedmitečné?

Věk: 3–6 let

RVP PV – vzdělávací oblasti: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a svět.

Rozvíjené gramotnosti: čtenářská, digitální, matematická, (také přírodovědná).                                                                                

Časová dotace: dopolední vzdělávací blok

Pomůcky: kniha „Vstupte do světa zvířátek“ – text příloha č. 1, sada obrázků + text říkanky Beruška – příloha č. 2, chytrý telefon (tablet nebo PC), modely vývojového stádia slunéčka sedmitečného.

Místo a čas, podmínky: třída, pozdní jaro/léto.

Předchozí zkušenosti: této aktivitě předcházely situace (situační učení), kdy děti nacházely těla různého hmyzu (ve třídě na okně, na zahradě – vosu, včelu, mravence, čmeláka, vážku). Venku na zahradě objevovaly další lezoucí hmyz, který je zaujal – mravence, ploštice, slunéčka sedmitečná, pavučiny. Seběhly se k nim a pozorovaly je. Nalezená těla uhynulého hmyzu za pomoci učitelky umístily do krabiček a děti je lupou pozorovaly. Nejstarší děti začaly vyhledávat další informace o hmyzu, hledaly další informace v knihách (příběhy, encyklopedie, atlasy, časopisy, obrázky).

Realizace

  • Motivace, navození – příběh s hádankou.
    Učitelka čte dětem krátký příběh o slunéčku sedmitečném z knihy „Vstupte do světa zvířátek“. V textu vždy nahradí název slunéčko sedmitečné obecným označením brouk/brouček. Cílem je, aby děti z příběhu poznaly, o jakého broučka jde. Příloha č. 1.
  • Po identifikování slunéčka sedmitečného učitelka příběh zopakuje, nyní v textu vždy uvede celý název – slunéčko sedmitečné. Společně s dětmi skládá (sada modelů) vývojová stádia slunéčka sedmitečného (vajíčka, larva, kukla, sluníčko sedmitečné). Pokládá dětem různé otázky: jakou má barvu, tvar, kolik má nohou larva, kolik slunéčko, společně počítají tečky 1–7.
  • Na základě diskuze o možných barvách a počtu teček dojdou k závěru, že je více druhů slunéček. Učitelka využije svůj chytrý telefon k vyhledání dalších informací a zajímavostí ze života slunéček (je možné využít to, co MŠ má – telefon, tablet, PC, IT s připojením na internet). Diferenciace – skupinky dle věku: mladší děti prohlíží, manipulují s modely, pojmenovávají, přiřazují k modelu stejný obrázek. Starší děti s učitelkou pomocí IT vyhledávají informace o jiných druzích slunéček, společně je prohlížejí, vyhledávají další zajímavosti, vzájemně si sdělují.
  • Rýmovaná říkanka s obrázky a nápisy. Učitelka přednáší říkanku a pokládá na zem obrázky (s textem – velká tiskací písmena) tak, jak jdou za sebou (dějový sled). Když skončí, vyzve děti, aby se přidaly – zopakují znovu společně + vizualizace za pomoci obrázků.
    Diferenciace dle věku – rozdělení na skupinky (starší, mladší děti). Samostatná práce předškoláků ve skupině (rozvoj kooperace): Mají za úkol poskládat (dějový sled) příběh podle obrázků (sada karet obrázků bez nápisů) a doplnit stejné nápisy na obrázky (zrakové rozlišování, poznávání některých písmen – tvarů). Mladší děti společně s učitelkou recitují říkanku „Beruška“, Miroslav Sekera + doprovodné pohyby. Děti nápodobou opakují pohyby po učitelce, viz příloha č. 2.

Doporučení pro individualizaci: sadu obrázků k básničce Beruška lze využít pro cizince (vizualizace pomocí obrázků pomůže k lepšímu pochopení obsahu), tutéž sadu obrázků s textem lze využít pro děti nadané – raného čtenáře.

Reflexe: navození pomocí příběhu, který v sobě ukrýval hádanku, byl pedagogický záměr – podporovat u dětí jejich přirozenou zvídavost a uspokojit jejich zájem o hádanky. Proto jsem zvolila tuto úpravu textu. Nejstarší děti tuto hádanku rozluštily. Dokázaly si propojit předcházející zkušenosti a znalosti z jejich pozorování na zahradě, prohlížení knih a obrázků. Mladší děti se našly v říkance doplněné pohybem. Chtěly ji znovu a znovu opakovat.

Komentář: činnosti s digitálními technologiemi jsou zde primárně zaměřeny na rozvíjení kompetencí učitelů a jako doplněk pro děti při ukazování cesty k hledání dalších informací, či zkoumání, objevování. Jako vhodná je také práce s digitální fotografií.

Doporučení pro další rozvíjející aktivity: práce s mikroskopem – prohlížení těl a vzorků hmyzu. Výtvarné činnosti a práce s digitální fotografií: malování na kamínky/oblázky „Slunéčka“. Z hotových slunéček z oblázků lze v rámci aktivity na zahradě sestavit skupinky/zákoutí, doplnit přírodninami. Tato zákoutí mohou děti za pomoci učitelky vyfotografovat DF, fotografie vytisknout, zarámovat, obrázky umístit ve třídě.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
609.38 kB
Dokument
Příloha 1
docx
11.72 kB
Dokument
Příloha 2

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Jana Udatná

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
  • Předškolní vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog