Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Řemesla okolo a v nás
Odborný článek

Řemesla okolo a v nás

19. 2. 2019 Základní vzdělávání
Autor
Dalibor Neckář
Spoluautor
Petr Chaluš

Anotace

Inspirativní vzdělávací aktivita v oblasti Člověk a svět práce realizovaná se žáky 2. ročníku, zaměřená na kariérové vzdělávání a rozvoji gramotností. Tematicky zaměřeno na řemesla v místě, kde žiji, a práci s návodem Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

Součástí oblasti Člověk a svět práce je téma Práce s drobným materiálem a očekávané výstupy, kterým jsme se věnovali:

  • žák vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů

  • žák pracuje podle slovního návodu a předlohy

Téma povolání a řemesel, na které jsme se rozhodli zaměřit, je obtížné a široké, právě pro svou neustálou proměnlivost. Povolání či řemesla, která byla pro naše prarodiče či rodiče typická, se v poslední době v rámci vývoje světa práce transformovala, pozbyla důležitosti či zanikla. Některé ruční práce se staly velmi vzácné nebo se staly uměleckými řemesly.

Se žáky jsme vedli zajímavou debatu o tom, co jsou řemesla. Objevovali jsme, co charakterizuje řemesla. Žáci dali sami dohromady, že řemeslo charakterizuje práce rukama, vytváření něčeho užitečného druhým, apod. Zadali jsme si úkol zjistit a zkusit se naučit nějakou drobnou ruční práci, kterou právě naši prarodiče či rodiče uměli, a my ji dnes skoro ztrácíme. Pustili jsme se tak do menšího projektu, kdy žáci měli objevit řemesla v místě, kde žijí. Obrátit se tak na rodinu, přátele či známé a zjistit, jaká řemesla či práce umí nebo dělají rádi. Většina z nás si tak příjemně pohovořila s blízkými lidmi.

Během dialogu v kroužku každý žák sdílel, kdo v jeho rodině umí nějaké řemeslo, narazili jsme na podobnost řemesla, povolání obecně a umělecké tvorby. Děti přinášeli zajímavá řemesla svých rodičů nebo prarodičů (loutkář, kovář, keramik) a sdíleli mnoho dalších dovedností a povolání svých rodičů a prarodičů.

Dalším cílem bylo sepsat si, co umím já za řemeslo nebo jakoukoli jinou dovednost. Jako příklad jsme si ukázali princip háčkování rukama a jednoduchý návod, postup, protože některé děti z rodiny háčkování uvedli jako příklad.

Děti na volný papír vytvořili svůj vlastní návod na to, co umí. Vytvářeli návody na různé výrobky a dovednosti, které je napadali. Ne každý umí nějaké řemeslo, a k diskusi o tom, jaké dovednosti máme, o řemeslech, o ruční práci a o světě práce se hodil každý návod. Zjistili jsme, že každý umíme něco, k čemu můžeme vytvořit návod pro druhé.

V rámci aktivity byla rozvíjena čtenářská a matematická gramotnost. Žáci si vytvářeli vztah ke čtení, posuzovali obsah a formu prostřednictvím tvoření návodu s textem. Při tvorbě a čtení návodů se učili nacházet a zformulovat důležité myšlenky textu, porovnat nalezené s vlastními zkušenostmi. Postup jsme uspořádávali za použití jednoduchého matematického jazyka. Vytvářeli názorná schémata a předávali je spolužákům.

Nakonec nebylo časově možné vyzkoušet si všechny přinesené nabídky, ale návody na šití, pletení, keramiku byly úžasné. Každý z nás si chtěl sdílet to své s ostatními. V návazné hodině se bude s návody pracovat tak, že budou prezentovány, ostatní si je přečtou a jejich pochopení bude zpětná vazba pro autora návodu. Vybrané činnosti si vyzkoušíme.

Při podobném projektu bych na příště doporučoval práci na daném řemesle ve dvojici či trojici a dobře zvážit časové možnosti, které chcete tomuto tématu věnovat. Možností pak také je „Knihu řemesel“ darovat školní (obecní) knihovně, ať mají i ostatní užitek.

Zpětná vazba od dětí byla velmi dobrá, bavilo je mluvit o tom, co umí, co umí lidé v jejich rodině. Zamysleli se prakticky na tím, co je to návod, jak ho tvořit, jak předat dovednost s jeho pomocí dále.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
325.2 kB
PDF
Anna
pdf
176.76 kB
PDF
Náramek
pdf
531.25 kB
PDF
Keramika
pdf
117.19 kB
PDF
Šití

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Dalibor Neckář

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.