Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Užití tabletu ve výuce
Odborný článek

Užití tabletu ve výuce

30. 4. 2019 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Jiří Šamaj

Anotace

V předloženém příspěvku je uvedeno několik aplikací pro tablety, které lze využít ve výuce, nejen v hodinách fyziky. Uvedené aplikace jsou zdarma, obvykle se dají použít s iOS, tj. jsou určeny pro iPady (některé programy lze použít i OS Android, čehož lze využít při práci s mobilním telefonem). Článek vznikl v rámci projektu Elixír do škol.

LonelyScreen

Pokud je potřeba promítnout pracovní plochu tabletu všem žákům, obvykle se toto řeší zrcadlením plochy pomocí zařízení Apple TV, které je připojeno k projektoru. Tuto volbu lze „obejít“ nainstalováním programu LonelyScreen na PC s operačním systémem Windows a poté standardně promítat přes projektor připojený k tomuto PC.

Program slouží k zrcadlení plochy zařízení s iOS, instalační soubor je k dispozici ke stažení na http://eu.lonelyscreen.com/.

Jednoduchý návod na zrcadlení zařízení s iOS:

 1. Musíte být poblíž zařízení s programem LonelyScreen.
 2. Spusťte program LonelyScreen.
 3. Na iOS zařízení otevřete Ovládací centrum.
 4. V Ovládacím centru klepněte na symbol Zrcadlení obrazovky  a v seznamu vyberte své zařízení s LonelyScreen. iOS zařízení musí být připojeno ke stejné Wi-Fi síti jako zařízení, do kterého chcete streamovat přes LonelyScreen.

LonelyScreen použije stejnou orientaci obrazovky a poměr stran jako iOS zařízení.

 Obr. 1: Spuštěný program LonelyScreen na pracovní ploše PC
Obr. 2: Ovládací centrum iPadu s volbou zrcadlení obrazovky 

Skitch

Aplikace s jednoduchým ovládáním, ve které lze obrázek doplnit šipkou nebo poznámkou. Obrázek lze oříznout, odeslat mailem. Lze použít k rychlé tvorbě pracovních listů.

Obr. 3: Šipky doplněné v programu Skitch 

Příklad užití ve výuce:

 • Jakákoliv situace, kdy je potřeba do předem daného obrázku doplnit např. šipky, např. ve fyzice: „Vyznač do obrázků, jaké síly působí na bednu v jednotlivých situacích.“
 • V rámci laboratorních prací mohou žáci využít fotoaparát iPadu, kdy následně snímek v aplikaci Skitch doplní popisem, poznámkou a následně odešlou přes mail.

pozn. 1: Originální obrázek ke stažení zde.

pozn. 2: V obrázku nejsou znázorněny všechny síly.

ShowMe

Program ShowMe umožňuje vytvářet a nahrávat výukové programy na „bílé tabuli“ a online je sdílet. Výsledným produktem je video, kdy program zaznamenává postupný pohyb po pracovní ploše včetně zvuků (komentářů). Proto je lze použít k vysvětlení témat, k tvorbě výukových videí atd. Vše lze následně sdílet přes internet.

Obr. 4: Pracovní prostor v aplikaci ShowMe 

Příklad užití ve výuce:

• Tvorba výukových materiálů žáky
• Lze psát na pracovní plochu programu, komentovat popisy, přitom se zároveň vytvářet video, které lze následně žákům nasdílet (může se hodit např. při absenci žáka v hodině). Pokud je vše promítáno pomocí projektoru, není učitel vázán na pracovní prostor u tabule.

Socrative

Aplikace je vhodná pro opakování a tvorbu testů. Socrative nabízí mnoho možností: žáci mohou odpovídat na otázky v různých formátech: uzavřené otázky, otevřené otázky, ANO/NE. Možnost samostatné navigace mezi otázkami, případně vedení učitelem. Volba zadaného nebo náhodného pořadí otázek a odpovědí. Učitel vidí online výsledky studentů, možnost odeslání výsledků na mail v Excel souboru. Jakmile žáci spustí Studentskou aplikaci pro studenty, budou vyzváni, aby se přihlásili do místnosti učitele pomocí jedinečného kódu učitele. Pro žáky nejsou nutné žádné studentské účty.
 
Obr. 5: Úvodní plocha spuštěného programu Socrative
 
Obr. 6: Nabídka voleb navigace v průběhu Kvízu
Příklad užití ve výuce:
 • Tvorba testů, které lze rychle generovat do formátu PDF.
 • Není nutné instalovat na mobilní zařízení aplikaci, lze také spustit přes webové rozhraní, viz Socrative.

WikiLinks (pouze pro iOS)

Propojuje Wikipedii ve vícejazyčných „myšlenkových mapách“ a doporučených videí na YouTube. Aplikace umožňuje náhledy článku, prohlížení obrázků, synchronizace historie prohlížení atd. (placená aplikace, občas bývá zdarma).
 
Obr. 7: Úvodní plocha k vyhledanému pojmu FYZIKA
 
Obr. 8: Vybrané „Křížové odkazy“ k pojmu FYZIKA
Příklad užití ve výuce:
 • Vyhledávaní informací přes křížové odkazy
 • Určení relevantních souvislostí mezi jednotlivými pojmy

Merck PTE

Interaktivní periodická tabulka obsahující všechny důležité informace o prvku. Možnost zobrazení tabulek: Rok objevu, skupenství, klasifikace atd.
 
Obr. 9: Úvodní plocha programu MERCK PTE
Příklad užití ve výuce:
 • Alternativa k MF tabulkám
 • Umožňuje výpočty molárních hmotností sloučenin, srovnání atomových poloměrů, hmotností, elektronegativity a další.
 • Při zobrazení tabulky prvků lze diskutovat nad souvislostmi s historickými událostmi, např. objevy prvků v době průmyslové revoluce.

Photomath

Po nasměrování fotoaparátu na matematickou rovnici Photomath zobrazí výsledek rovnice společně s postupem řešení.
 
Obr. 10: Výběr příkladu pomocí aplikace Photomath
 
Obr. 11: Výpočet příkladu aplikací Photomath, včetně postupu řešení
Příklad užití ve výuce:
 • Rychlé výpočty jednoduchých matematických rovnic (velmi oblíbené mezi žáky v průběhu písemných prací).

Další inspirace:

Závěr

Přenosné mobilní zařízení (tablety, mobilní telefony) se stávají pomůckou v průběhu vyučovací hodiny. Nejčastěji bývají používány k vyhledávání informací, ve velké míře se dají použít s vhodnou aplikací jako pracovní nástroj (např. běžně používaná aplikace Keynote sloužící k tvorbě prezentací). Uvedené aplikace lze použít např. při probírání učiva, k opakování a upevňování probíraného učiva.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jiří Šamaj

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Fyzika