Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Kouzelné světy – experimentování s materiály a zkoumání jejich vlastností (2. část)
Odborný článek

Kouzelné světy – experimentování s materiály a zkoumání jejich vlastností (2. část)

28. 8. 2018 Základní vzdělávání
Autor
Romana Šubrtová
Spoluautor
PaedDr. Markéta Pastorová

Anotace

Čtenářům předkládáme komplexní modelovou lekci rozvíjející v prvé řadě obrazotvornost žáků skrze inspirativní texty a ukázky výtvarných uměleckých děl, prostorová vnímání a vlastní prostorovou tvorbu s využitím různorodých prostředků a materiálů. Lekci, která se zaměřuje zejména na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, lze různým způsobem modifikovat pro ročníky 1. a 2. stupně. Z hlediska obsahových celků je členěna na tři části – klíčové momenty tvůrčího procesu: Motivační dílna – inspirace textem a výtvarným uměleckým dílem; Experimentování s materiály a zkoumání jejich vlastností; Budování prostoru. Těm odpovídají i názvy tří článků, které tvoří cyklus s názvem Kouzelné světy. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).

Zkoumání vlastnosti materiálů k vystižení magičnosti prostoru obývaného pohádkovou bytostí.

Aby si žáci uvědomili bohatství materiálu, se kterým mohou pracovat a aby si prozkoumali vlastnosti, které lze využít k vystižení magičnosti prostoru obývaného pohádkovou bytostí, je vhodné zařadit následující samostatnou práci:

Zadání 1:

Z nabídky si ve skupinkách vyber různé materiály, které mají například schopnost odrážet a propouštět světlo, barevně se proměňovat v důsledku změny světla, rozptylovat světlo apod. Vyber materiály různých kvalit a vlastností (měkkost/tvrdost, poddajnost, splývavost, různá textura apod.).

 
 
 
 
 
 

Ilustrativní obrázky 1–6 z archivu M. Pastorové

Metodický komentář:

Výběr materiálu je pro tvorbu vždy zásadní. Je dobré vést žáky k tomu, aby si sami vytvořili zásobárnu nejrůznějších materiálů a vzorníků papíru, látek, barev, materiálů různých textur apod.

Je třeba se zaměřit nejen na sběr materiálu, ale na zkoumání jeho vlastností, a také propojení nových poznatků s dřívější zkušeností (vlastnosti materiálu, jako je barva, transparentnost, lesk, teplota, pichlavost, kulatost, pravoúhlost, měkkost, navozují různé pocity, například příjemnost, veselost, radost, útulnost, ale i negativní pocit prázdnoty, chladu, obavy, neklidu, tajemnosti).

Zadání 2:

Z  materiálů a předmětů (využij i objekty, které jsi vytvořil i dříve, nebo věci, které sis přinesl z domova – domečky ze špejlí, fotografie a kresby, drobné předměty, knoflíky, rozbité hračky, příbory apod.) vyber ty, které můžeš použít pro vytvoření svého kouzelného prostoru. Zamysli se nad jeho velikostí, jeho členěním. Rozvaž, zda chceš, aby se do prostoru všechny věci vešly, nebo naopak zda mají některé přesahovat.

Poznámka:

Konečně jsme začali budovat kouzelný variabilní prostor. Důležitá byla fáze přemýšlení o různých prostorových variantách/uspořádání prostoru.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Romana Šubrtová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Vazby na další články:

Následující díl:

Předchozí díl:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích: