Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Kouzelné světy – budování prostoru (3. část)
Odborný článek

Kouzelné světy – budování prostoru (3. část)

28. 8. 2018 Základní vzdělávání
Autor
Romana Šubrtová
Spoluautor
PaedDr. Markéta Pastorová

Anotace

Čtenářům předkládáme komplexní modelovou lekci rozvíjející v prvé řadě obrazotvornost žáků skrze inspirativní texty a ukázky výtvarných uměleckých děl, prostorová vnímání a vlastní prostorovou tvorbu s využitím různorodých prostředků a materiálů. Lekci, která se zaměřuje zejména na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, lze různým způsobem modifikovat pro ročníky 1. a 2. stupně. Z hlediska obsahových celků je členěna na tři části – klíčové momenty tvůrčího procesu: Motivační dílna – inspirace textem a výtvarným uměleckým dílem; Experimentování s materiály a zkoumání jejich vlastností; Budování prostoru. Těm odpovídají i názvy tří článků, které tvoří cyklus s názvem Kouzelné světy. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).

Konečně jsme začali budovat kouzelný variabilní prostor. Důležitá byla fáze přemýšlení o různých prostorových variantách/uspořádání prostoru.

Zadání 1:

Z materiálů a předmětů (využij i objekty, které jsi vytvořil i dříve, nebo věci, které sis přinesl z domova – domečky ze špejlí, fotografie a kresby, drobné předměty, knoflíky, rozbité hračky, příbory apod.) vyber ty, které můžeš použít pro vytvoření svého kouzelného prostoru. Zamysli se nad jeho velikostí, jeho členěním. Rozvaž, zda chceš, aby se do prostoru všechny věci vešly, nebo naopak zda mají některé přesahovat.

Zadání 2:

Ze své sbírky si nejprve vyberte prostorové objekty (domečky, krabičky, hračky a zakomponujte je dovnitř či vně boxu). Vyzkoušejte si různé varianty a zkuste vymyslet kouzelný prostor tak, aby byl variabilní, to znamená, aby si jeho obyvatelé mohli opakovaně prostor měnit – roztáhnout, složit, vyklopit apod.

Doporučení pro individualizaci – zadání lze různě variovat tak, aby se zohlednily zájmy žáků a jejich individuální tvůrčí záměr.

Vybuduj co nejvyšší prostor, aby se zdálo, že objekty chtějí uletět. Objekty uvnitř prostoru nesmíš stavět na sebe.

Nejdříve pracuj jen s pravoúhlými objekty, pak zkus přidat zaoblené objekty.

Pomocí různého materiálu zkus objekt vizuálně (ne doopravdy) zvětšit, zmenšit, zkus vytvořit zdání nekonečna.

Naše úloha rozvíjí u žáků prostorové vnímání a poznávání 3D geometrie, pomáhá pochopit prostorové vztahy 3D objektů, umožňuje jim objekty porovnávat a variovat prostor. Učí se vytvářet půdorys a bokorys.

Stavby a jejich půdorys – ilustrativní obrázky z hodin matematiky, kde se žáci učí poznávat matematické prostředí Krychlové stavby, 2. ročník... dostupné na https://cz.pinterest.com/pin/290763719672337905/.

Ukázky vytváření kouzelného prostoru:

 
 

Fixace objektů do jednotlivých částí prostoru (autorem fotografií je Romana Šubrtová)

Autorská reflexe: manipulace s předměty – žáci je zkouší různě stavět, přemisťovat a upravovat. Snažili se vytvořit iluzi různého prostoru.

Metodický komentář:

Žáci budovali prostory pro své pohádkové bytosti.

Když si vyzkoušeli, co lze do uzavřeného i otevřeného prostoru umístit a kam lze jednotlivé objekty posouvat a jak je sestavovat apod., pustili se do fixace objektů (většinou lepením Herkulesem, přišíváním nití a drátěnými skobičkami, nebo přivazováním).

Vnitřní prostor vyřešili i po stránce barevnosti, využili světla a vybraných materiálů. Umístili do něj detaily kouzelných předmětů. Snažili se, aby prostor byl v souladu s představou o jeho „obyvateli“.

Přitom vyvstaly otázky, jak výtvarně vyjádřit například lesní stíny, padající vodu apod.

V této fázi jsme se opět vrátili ve vzpomínkách k literárním textům, se kterými jsme pracovali dříve. Vybavovali jsme si, jaké potřeby a vlastnosti kouzelné bytosti mají.

 
 

Autorská reflexe: tvůrčí proces, při kterém se hledá barevné řešení prostoru (autorem fotografií je Romana Šubrtová).

 
 

Autorská reflexe: Barevné řešení prostoru, práce se strukturami a dokončování detailů. Bude následovat kompletace prostorů a práce se světlem (autorem fotografií je Romana Šubrtová).

Poznatky z ověřování

Pro posílení matematické gramotnosti je vhodné ještě zařadit fázi, kdy žáci vytvářejí plánky jedné z variant ztvárnění prostoru – nejlépe té, která byla nejvíce „otevřená“. Osvědčilo se, když se snažili vystihnout základní tvar půdorysu a půdorysy objektů doplňovali značkami nebo jednoslovnými nápisy, důležité bylo, aby zachovali alespoň přibližně velikostní poměry mezi objekty.

Je vhodné záměrně při tvorbě plánku nepracovat s pravítkem, a to proto, aby rozměry odhadovali. Toto zadání je také vedlo k tomu, aby objekty navzájem poměřili – například domeček má obdélníkový tvar a jeho delší strana se asi dvakrát vejde do kratší stěny velké krabice, a stupínek má tvar trojúhelníku a zabírá asi třetinu podlahy apod. Také museli přijít na to, jak zaznamenat objekty nad sebou – může jim pomoci práce s obrysem a transparentním materiálem.

V poslední etapě pak proměňovali své prostory světlem a měli fotograficky i popisem zdokumentovat všechny podoby kouzelného prostoru, který si mohli představit jako divadelní kulisy, kde velkou roli hraje osvětlení konkrétní scény, barvy světel se mění a dodávají atmosféru danému prostředí.

Plněním tohoto zadání se žáci učí dokumentovat proces své tvorby a to tak, aby co nejvíce postihli hlavní myšlenky, ze kterých při práci vycházeli, uvědomují si důležitost detailu, jeho vizuální funkci. Ověřují si, že barva souvisí se světlem. Učí se vidět výsledek své výtvarné činnosti jako něco unikátního a jedinečného.

Vzniklé fotografie měli žáci okomentovat, například ústy bytosti, která představuje svoje bydlení, mohli si vymyslet i kouzelné formule, kterými si pohádková postava prostor různě proměňuje.

Práce se světlem a fotoaparátem, nebo jindy zakazovaným mobilem, žáky bavila, stejně jako vymýšlení textů, vtipných formulí a komentářů k postavičkám.

Konečná podoba a kompletace dokumentace (fotek, plánku, popisů apod.) by se měla u jednotlivých skupin lišit; jedna skupina může například vytvořit pás, další pracovat s archem balicího papíru, jedna skupina arch záměrně překračuje apod. Měla by se lišit například i barevnost, poměr fotografií a textu.

Důležité je u takto rozsáhlé práce nechat žáky po skupinách svoje objekty odprezentovat. Měli by se zamyslet, zda splnili dané zadání, a také, kde je originálním způsobem „překročili“. Rovněž se mohou navzájem hodnotit, vyzvednout, co se komu povedlo, jak se jim podařilo vyjádřit původní myšlenku.

Měli by se zamyslet nad tím, v čem se jejich objekt liší od ostatních prací, v čem je unikátní, co v jejich kouzelném prostoru charakterizuje život bytosti, která prostor obývá (leze po břiše, zjevuje se ve světle, má ráda vodu, ráda se parádí, umí procházet zdí, tudíž nemá dveře apod.).

Důležité je, aby se měli možnost vyjádřit k tomu, co je bavilo, a co jim činilo obtíže.

Použitá literatura a zdroje:

RVP ZV dostupný na http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavani

ŠVP ZV Výchovami k výchově a vzdělání (ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla, DFC, Rychnovská 350, Praha 9 – Letňany), dostupný na http://zsfajtla.cz/dokumenty-zakladni-skola/

Hans Christian Andersen Stín Literatura, Souvislosti 2/2014. Dostupné z: http://souvislosti.cz/clanek.php?id=1636

Barva kouzel (Příběhy ze Zeměplochy – Terry Prachett), dostupné z http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj4gfrK2dTUAhWPZFAKHdzPAbsQFggkMAA&url=http%3A
%2F%2Fcockin.cbdecin.cz%2FPhotos%2F10_Knihovna%2Fuzasna%2520zemeplocha%2F01%2520Barva%2520
kouzel.pdf&usg=AFQjCNEWLFTbV4io77QSAyDtegF4DTDtrg

Nevídaní akademikové (Příběhy ze Zeměplochy – Terry Prachett, dostupné z http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjb5MiQoJXUAhXGtBoKHRwAC6YQFgghMAA&url=http%3A
%2F%2Fwww.honzakovapoezie.cz%2Ffile%2F129%2F37---uzasna-zemeplocha---nevidani-akademikove.doc&usg=A
FQjCNHkRYdYMKlYwosGtjgZH7HE-SqO6g
)

Metodické komentáře a úlohy ke standardům základního vzdělávání – Výtvarná výchova, dostupné z: http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/21383/metodicke_komentare_a_ulohy_ke_standardum_zv___vytvarna_vychova.pdf

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Romana Šubrtová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.