Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Post-it lístečky ve výuce
Odborný článek

Post-it lístečky ve výuce

22. 1. 2019 Základní vzdělávání
Autor
Pavlína Hublová

Anotace

4 + 1 námět na využití post-it lístečků ve výuce (nejen) na 1. stupni ZŠ – poznámky při/po čtení, anketa, trénink dovednosti hodnocení nebo tzv. Terapie post-it.

Post-it lístečky (ve třídě jim říkáme „lepíky“) jsou univerzální pomůckou, kterou lze využít prakticky v jakékoli části vyučovací hodiny. Jejich výhodou je, že:

 • mají různé tvary (čím trefnější tvar, tím motivovanější budou žáci);
 • mají různé barvy, takže si vyloženě říkají o různé druhy třídění;
 • mají různé velikosti – podle potřeby můžete omezit prostor pro vyjadřování žáků, nebo naopak je provokovat větší kartičkou;
 • lepí – tedy alespoň v tu chvíli, co jej dáte žákům do ruky;
 • dají se sehnat levně.

Navíc umožňují žákům zachovat si anonymitu, což může významně přispět k otevřenému přístupu.

Lepíky při čtení

Jestliže nechceme, aby si poznámky psali žáci do knih a učebnic, je jednou z možných alternativ právě lísteček post-it. Žáci mohou:

 • hledat odpověď na zadanou otázku;
 • cvičit předvídání, např. po určeném počtu přečtených stránek musí žák na vložený lísteček napsat svůj odhad, co se bude dít dále (u mladších žáků nebo v dílnách čtení se požadavek může snížit);
 • vypsat si zajímavou myšlenku, citaci (opět můžete zpočátku zadat po jakém minimálním počtu stránek se v knize objeví lísteček).
Výhodou je, že lístečky si pak může žák posbírat, probrat je, a důležité/zajímavé vlepit přímo do sešitu / čtenářského deníku. Čtení se pak stává akčnější a žák se mnohem snadněji věnuje hlouběji textu.

Lepíky jako rychlá anketa/průzkum

Když chcete velmi rychle zjistit náladu, odpověď na nějakou otázku apod., pak jsou lepíky ideální možností. Můžete s nimi:

 • zjistit nejpalčivější problém na začátku třídnické hodiny, např. dvě věci, ze kterých jsou nadšeni a jednu, které se obávají; lepíky pak žáci na pokyn nalepí na tabuli a učitel může s tématy pracovat;
 • na začátku školního roku: 
  • „Napište dvě rady, které by byly dobré pro třídu a zpříjemnily by ti čas zde strávený“;
  • Zamyslete se a odpovězte na 3–5 otázek, např.: „Co uděláš, abys byl letos úspěšný?“, „Co by měl udělat tvůj učitel, aby ti pomohl být úspěšným?“, „Co očekáváš, že se letos naučíš?“, „Co by měli udělat tví spolužáci, aby ses ve třídě cítil příjemně?“, dokončete tvrzení, např.: „Škola je zajímavá, protože ...“;
 • zjistit očekávání na začátku kurzu nebo semináře;
 • dojmy z vyučovací hodiny/semináře – ideální zpětná vazba pro učitele/lektora – lze použít jako tzv. exitky, lístečky, které žáci odevzdají/nalepí na tabuli při odchodu z hodiny.

Lepíky pro trénink dovednosti hodnocení

Ve třídě jsem používala lístečky k nácviku dovednosti argumentace a hodnocení. Každý žák dostane jeden lísteček. Prohlédne si vystavená dílka (na konci hodiny VV nebo PČ) a zvolí si to, které ho nejvíce oslovilo. Na lísteček musí formulovat, PROČ ho práce zaujala, podepsat se (zpočátku jsme ale pracovali s anonymními lepíky), a pak lísteček přilepit k výtvoru.

Zpočátku je třeba pročítat s dětmi hodnocení a upozorňovat na nekonkrétní věty („práce je pěkná“) a formulace („líbí se mi“). Časem se děti naučí vyhledávat drobnosti, které je zaujaly („líbí se mi detail růžičky“, „práce je čistá a pečlivá“).

Ankety a grafy

Každý žák dostane malý post-it lísteček a podepíše se na něj. Učitel položí otázku, např. Jakou barvu máš nejraději? Současně připraví na tabuli jednotlivé popisky sloupcového grafu, které budou odpovídat možným odpovědím.

Každý žák si rozmyslí odpověď, pak přistoupí k tabuli a přilepí lístek do sloupce, který odpovídá jeho volbě (lístečky je třeba lepit těsně k sobě do postupně vzrůstajícího sloupce).

Poté, co všichni nalepí svou odpověď, může ve třídě probíhat „čtení z grafu“:

 • Která barva je v naší třídě nejoblíbenější?
 • Která barva je nejméně oblíbená?
 • Je oblíbenější modrá nebo zelená barva?

... a jeden tip pro motivující a důsledné učitele

V publikaci Hry pro výchovu k odpovědnosti sebedůvěře[1] jsem si přečela námět na Terapii post-it

Pro zvýšení rychlé a pozitivní zpětné vazby používá učitel lístečky Post-it. Každý den MUSÍ učitel použít zvolený počet lepicích lístečků (doporučeno je 10), napsat na každý z nich konkrétní pochvalu konkrétnímu žákovi a nalepit jej na místo, kde bude určitě objeven (na lavici, do sešitu, na písmenou práci, do žákovské...).

Zpráva se musí vztahovat k práci daného žáka, přínosu pro třídu, osobitosti, úsilí apod. Žáci mohou lístečky ukazovat doma, a zřejmě nebude výjimkou, když si někteří vytvoří samostatný sešit, kam si budou „pochvalky“ shromažďovat.

Pozn.: Terapii jsem vydržela dělat cca měsíc. Zjistila jsem, že:

 • při počtu 25 dětí ve třídě by stačilo max. 5 lístečků denně, jinak žáky zahltíme a brzy se vyčerpáme,
 • pečlivé děti si lístečky opravdu lepily do notýsku (dokonce někteří si přinesli speciální notýsek), nicméně je třeba počítat s množstvím lepíků po zemi, v lavicích apod; možná s omezením počtu by se tomuto nepořádku dalo předejít,
 • formulace je třeba formulovat stručně, ale přitom dostatečně konkrétně, důležitá je čitelnost (především u malých dětí).

Literatura a použité zdroje

[1] – CANFIELD, J.; SICCONE, F. F.: Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře. Praha : Portál, 1998.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Pavlína Hublová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
22. 1. 2019
Ve svém žánru příspěvek vyhovuje. Jde o drobný inspiromat, který někteří učitelé jistě ocení.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

post-it lístečky